Уџбеници за наставу на српском језику


1. РАЗРЕД


СРПСКИ ЈЕЗИК

Klett Издавачка кућа доо (СРП1СРП00504)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Маша и Раша „Игра словима”, буквар за први разред основне школе Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић 650-02-321/2013-06 од 25.11.2013.
Маша и Раша „Игра речи”, читанка за први разред основне школе Радмила Жежељ Ралић650-02-237/2014-06 од 28.10.2014.
„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за први разред основне школе Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић 650-02-164/2012-06 од 24.1.2013.

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП1СРП01425)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Нови Буквар са наставним листовима за први разред основне школе Бранка Матијевић, Љиљана Вдовић и Ранка Јанаћковић 650-02-00247/2008-06/21 и 650-02-00599/2010-06 од 5.6.2008.
Читанка за први разред основне школе Моња Јовић и Иван Јовић 650-02-00248/2008-06/05 од 5.6.2008.
Радна свеска уз Буквар и Читанку за први разред основне школе Ивана Јухас 650-02-00247/2008-06/22 од 5.6.2008.
Радна свеска уз Читанку са поукама о језику за први разред основне школе Моња Јовић 650-02-134/2012-06 од 13.2.2013.
Читалица – писалица, вежбанка за српски језик за први разред основне школе Татјана Ковачевић 650-02-100/2013-06 од 9.7.2013.
Мудрица – Српски језик 1 збирка задатака из српског језика за 1. разред основне школе Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић 650-02-99/2014-06 од 13.8.2014.

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП1СРП01249)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Буквар” за први разред основне школе Душка Милић, Татјана Митић 650-02-31/2013-06 од 31.5.2013.
„Реч по реч”, читанка за први разред основне школе Наташа Станковић- Шошо, Маја Костић 650-02-39/2013-06 од 24.6.2013.
„Радна свеска уз буквар - Писана слова”, за први разред основне школе Татјана Митић, Душка Милић 650-02-31/2013-06 од 31.5.2013.
„Радна свеска уз буквар - Штампана слова”, за први разред основне школе Татјана Митић, Душка Милић 650-02-31/2013-06 од 31.5.2013.
„Реч по реч”, радна свеска уз читанку за први разред основне школе Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић 650-02-277/2012-06 од 25.2.2013.

БИГЗ школство доо (СРП1СРП00146)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Буквар 1 Зорица Цветановић, Сузана Копривица, Даница Килибарда 650-02-01023/2010-06 од 27.1.2011.
Читанка 1 Зорица Цветановић, Сузана Копривица, Даница Килибарда 650-02-01023/2010-06 од 27.1.2011.
Наставни листови уз буквар 1 Зорица Цветановић, Сузана Копривица, Даница Килибарда 650-02-01023/2010-06 од 27.1.2011.
Наставни листови уз читанку 1 Зорица Цветановић, Сузана Копривица, Даница Килибарда 650-02-01023/2010-06 од 27.1.2011.

Креативни центар (СРП1СРП00905)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Буквар са наставним листовима за први разред основне школе Симеон Маринковић 650-02-00164/2008-06 од 5.6.2008.
Читанка за први разред основне школе Симеон Маринковић, Славица Марковић 650-02-00164/2008-06 од 5.6.2008.
Забавна граматика - радна свеска за први разред основне школе Симеон Маринковић 650-02-00164/2008-06 од 5.6.2008.

СРПСКИ ЈЕЗИК - КОМПЛЕКСНИ ПОСТУПАК

Креативни центар (СРП1СРП00916)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Српски језик за први разред основне школе по комплексном поступку (4 књиге: Шта све деца знају, Пишем, пишем, Чудна ми чуда, Причам ти причу) Зорица Стојановић, Зорица Вукајловић 650-02-00181/2008-06 од 13.6.2008.
Читанка је део уџбеника наведеног под 1 Зорица Стојановић, Зорица Вукајловић 650-02-00181/2008-06 од 13.6.2008.

ЈП Завод за уџбенике (СРП1СРП00337)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
ЧИТАМО И ПИШЕМО - Почетница за први разред основне школе Јелена Миоч, Нада Миоч-Станојевић 6-00-686/2003-02 од 22.9.2003.
ЗЛАТНА ЈАБУКА - читанка са електронским аудио додатком за први разред основне школе Славица Јовановић 650-02-00022/2005-06 од 15.4.2005.
ВЕЖБАНКА уз читанку Златна јабука за први разред основне школе Славица Јовановић 650-02-00027/2005-06 од 15.4.2005.

МАТЕМАТИКА

Klett Издавачка кућа доо (СРП1МАТ00524)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Маша и Раша– Математика 1”, уџбеник за први разред основне школе Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић 650-02-67/2014-06 од 30.6.2014.
„Маша и Раша– Математика 1”, радна свеска за први разред основне школе 1.и 2. део Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић 650-02-66/2014-06 од 18.7.2014.
„Маша и Раша – Математика”, наставни листови за први разред основне школе Бранка Матијевић , Радмила Жежељ Ралић 650-02-175/2012-06 од 4.2.2013.

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП1МАТ01256)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Математика 1”, уџбеник за први разред основне школе Ива Иванчевић, Сенка Тахировић 650-02-278/2012-06 од 8.1.2013.
„Математика 1”, радна свеска из математике за први разред основне школе Сенка Тахировић, Ива Иванчевић 650-02-278/2012-06 од 8.1.2013.

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП1МАТ01383)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Уџбеник са радним листовима Математика 1а и Математика 1б за први разред основне школеИвана Јухас650-02-00273/2010-06 од 29.6.2010.
Мудрица – Математика 1, збирка задатака за први разред основне школе Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић 650-02-468/2014-06 од 19.1.2015.

БИГЗ школство доо (СРП1МАТ00520)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Математика 1, уџбеник (1. и 2. део) Мирјана Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић 650-02-00249/2008-06/01 од 4.6.2008.
Математика 1, радна свеска Мирјана Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић 650-02-00249/2008-06/01 од 4.6.2008.

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП1МАТ01774)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Уџбеник са радним листовима Математика за први разред основне школе (1а и 1б) Светлана Јоксимовић 650-02-00248/2008-06/16 од 20.6.2008.

Креативни центар (СРП1МАТ00943)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Математика - уџбеник за први разред основне школе Јасмина Милинковић 650-02-330/2013-06 од 25.10.2013.
Математика - радна свеска за први разред основне школе Јасмина Милинковић, Ненад Матић 650-02-330/1/2013-06 од 25.10.2013.

СВЕТ ОКО НАС

Klett Издавачка кућа доо (СРП1СВЕ00526)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Маша и Раша– Свет око нас”, уџбеник за први разред основне школе Ирена Голубовић Илић, Андријана Јаковљевић,Оливера Цекић Јовановић 650-02-554/2014-06 од 26.2.2015.
„Маша и Раша– Свет око нас”, радна свеска за први разред основне школе Ирена Голубовић Илић, Андријана Јаковљевић,Оливера Цекић Јовановић 650-02-554/2014-06 од 26.2.2015.

БИГЗ школство доо (СРП1СВЕ01178)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Истражујемо свет око нас 1, уџбеник Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић 650-02-417/2015-06 од 13.1.2016.
Истражујемо свет око нас 1, радна свеска (1. и 2. део) Сања Благданић, Славица Јовић, Зорица Ковачевић 650-02-415/2015-06 од 13.1.2016.

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП1СВЕ01260)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Свет око нас”, уџбеник за први разред основне школе Љиљана Стокановић, Гордана Лукић 650-02-73/2013-06 од 11.6.2013.
„Свет око нас”, радна свеска за први разред основне школе Љиљана Стокановић, Гордана Лукић 650-02-73/2013-06 од 11.6.2013.

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП1СВЕ01392)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Уџбеник са радним листовима Свет око нас (1а и 1б) за први разред основне школе Ивана Јухас 650-02-00248/2008-06/11 од 10.6.2008.
Мудрица – Свет око нас 1, збирка задатака за први разред основне школе Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић 650-02-69/2015-06 од 15.7.2015.

Креативни центар (СРП1СВЕ00949)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Свет око нас за први разред основне школе Симеон Маринковић, Славица Марковић, Весна Рикало 650-02-64/2014-06 од 18.7.2014.
Радна свеска - свет око нас за први разред основне школе Симеон Маринковић, Славица Марковић, Весна Рикало 650-02-64/2014-06 од 18.7.2014.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Klett Издавачка кућа доо (СРП1ЛИК00528)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за први разред основне школе Сања Филиповић 650-02-00077/2010-06 од 21.7.2010.

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП1ЛИК01263)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Ликовна култура 1”, уџбеник ликовне културе за први разред основне школе Милутин Мићић, Гордана Мићић 650-02-219/2012-06 од 24.1.2013.

Креативни центар (СРП1ЛИК00973)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Ликовна култура за први разред основне школе Мирјана Живковић 650-02-00157/2008-06 од 10.6.2008.

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП1ЛИК01347)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Ликовна култура уџбеник за први разред основне школе Мариа Бузаши Марганић650-02-209/2012-06 од 24.1.2013.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Klett Издавачка кућа доо (СРП1МУЗ00559)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Маша и Раша– Mузичка култура 1”, уџбеник за први разред основне школе Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић 650-02-555/2014-06 од 4.2.2015.

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП1МУЗ01265)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Музичка култура 1”, уџбеник музичке културе за први разред основне школе Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 650-02-217/2012-06 од 12.2.2013.

Креативни центар (СРП1МУЗ00983)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Музичка култура за први разред основне школе (са диском) Владица Илић 650-02-00130/2008-06 од 11.6.2008.

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП1МУЗ01348)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Уџбеник са ЦД-ом Музичка сликовница – музичка култура за први разред основне школе Мирјана Смрекар Станковић и Соња Цветковић 650-02-00247/2008-06/10 од 19.6.2008.

БИГЗ школство доо (СРП1МУЗ00357)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Музичка култура 1, уџбеник + ЦД Драгомир Братић 650-02-503/2014-06 од 4.2.2015.
Klett Издавачка кућа доо (СРП1МУЗ01218)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Чаробни свет музике”, музичка култура за први разред основне школе Гордана Илић 650-02-00213/2008-06 од 11.6.2008.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ШКОЛА ПЛУС (СРП1ФИЗ00051)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Буквар физичког васпитања за први разред основне школе Драгољуб Вишњић Снежана Радисављевић Јанић Ивана Милановић 650-02-233/2012-06 од 4.10.2013.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Креативни центар (СРП1ГРА01007)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Грађанско васпитање - сазнање о себи и другима - радна свеска за први разред основне школе Нада Игњатовић-Савић, Марија Вуловић, Гордана Кесеровић, Дијана Копуновић, Татјана Павловић, Јелена Димитријевић 650-02-00177/2008-06 од 9.6.2008.

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП1ГРА01350)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Растимо – радна свеска за грађанско васпитање за први разред основне школе Наташа Марковић и Славица Вујић 650-02-00563/2011-06 од 25.1.2012.

ЈП Завод за уџбенике (СРП1ГРА00344)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
ЈА И ДРУГИ - уџбеник за први и други разред основне школе Бранка Бубањ, Милеса Влајков, Сандра Мали, Татјана Пејовић-Себић 6-00-00149/2006-06 од 22.5.2006.

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП1НАР01351)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Уџбеник Ковчежић моје баке, Народна традиција за први разред основне школе Слађана Миловановић и Ивана Јухас 650-02-00247/2008-06/04 од 25.6.2008.

ЈП Завод за уџбенике (СРП1НАР00349)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
С КОЛЕНА НА КОЛЕНО - уџбеник за први разред основне школе Силвија Перић, Вилма Нишкановић 650-02-00053/2005-06 од 20.5.2005.

Издавачка кућа "АТОС" (СРП1НАР01246)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Радна свеска-Народна традиција, за 1. разред основне школе Марина Вићентијевић, Весна Анђелић, Весна Ерић 650-02-00155/2012-06 од 3.9.2012.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Креативни центар (СРП1ЧУВ00996)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Чувари природе за први разред основне школе Станка Брдар 650-02-00160/2008-06 од 5.6.2008.

ЈП Завод за уџбенике (СРП1ЧУВ00347)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 1 - уџбеник са електронским интерактивним додатком за први разред основне школе Вера Матановић, Бранислав Станец, Вера Ђорђевић 6-00-281/2004-06/24 од 16.6.2004.

ЛЕПО ПИСАЊЕ

Креативни центар (СРП1ЛЕП01001)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Лепо писање - радна свеска за први разред основне школе Срђан Омерковић 650-02-139/2015-06 од 24.8.2015.

Hol net d.o.o (СРП1ЛЕП01354)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Лепо писање Јасмина Милановић и Наташа Вучинић 650-02-101/2015-06 од 4.8.2015.

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

ЈП Завод за уџбенике (СРП1ОДИ00351)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА - уџбеник за први разред основне школе Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.

Креативни центар (СРП1ОДИ01565)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Од играчке до рачунара - уџбеник за први разред основне школе Милан Вугделија, Невенка Спалевић, Јасминка Михаљинац 650-02-00178/2008-06 од 6.6.2008.

ШАХ

ЈП Завод за уџбенике (СРП1ШАХ00345)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
ШАХОВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ - уџбеник за први разред основне школе Данко Бокан, Јосип Декић 650-02-00159/2007-06 од 16.7.2007.

РУКА У ТЕСТУ

ЈП Завод за уџбенике (СРП1РУК01683)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
ОТКРИЈ СВЕТ ОКО СЕБЕ - радна свеска за предмет Рука у тесту за први разред основне школе Стеван Јокић 650-02-371/2014-06 од 5.1.2015.

Уџбеници за наставу страног језика


1. РАЗРЕД


ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The English Book doo (СТР1ЕНГ01394)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Happy House 1 - Уџбеник Stella Maidment, Lorena Roberts 650-02-00406/2010-06 од 21.7.2010.
Happy House 1 - Радна свеска Stella Maidment, Lorena Roberts 650-02-00406/2010-06 од 21.7.2010.

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СТР1ЕНГ01622)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Family and Friends Foundation Class Book”, eнглески језик за први разред основне школе, уџбеник Susan Iannuzzi 650-02-210/2012-06 од 29.10.2012.
„Family and Friends Foundation Workbook”, енглески језик за први разред основне школе, радна свеска и ЦД Susan Iannuzzi 650-02-210/1/2012-06 од 29.10.2012.

Акроноло (СТР1ЕНГ00378)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Our Discovery Island Starter, уџбеник за енглески језик за 1. разред основне школе Tessa Lochowski 650-02-00389/1/2011-06 од 9.3.2012.
Our Discovery Island Starter, радна свеска за енглески језик за 1. разред основне школе Tessa Lochowski 650-02-00389/2/2011-06 од 9.3.2012.

Дата Статус д.о.о. (СТР1ЕНГ00296)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Smart Junior 1 H. Q. Mitchell 650-02-00223/2012-06 од 29.10.2012.
Smart Junior 1, радна свеска H. Q. Mitchell 650-02-00223/1/2012-06 од 29.10.2012.

Klett Издавачка кућа доо (СТР1ЕНГ00806)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Playway to English 1”, енглески језик за први разред основне школе, уџбеник и ЦД Гинтер Гернгрос, Херберт Пуха, Вишња Брковић 650-02-240/1/2012-06 од 14.3.2013.
„Playway to English 1”, енглески језик за први разред основне школе, радна свеска Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта, Вишња Брковић 650-02-240/2012-06 од 31.5.2013.

Акроноло (СТР1ЕНГ00432)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
New English Adventure Starter A, уџбеник за енглески језик за 1. разред основне школе Regina Raczyńska, Cristiana Bruni 650-02-209/2015-06 од 21.9.2015.
New English Adventure Starter A, радна свеска за енглески језик за 1. разред основне школе Regina Raczyńska, Cristiana Bruni 650-02-209/2015-06 од 21.9.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ЈП Завод за уџбенике (СТР1НЕМ00306)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
DU UND ICH 1 - уџбеник са електронским аудио додатком за први разред основне школе Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић 650-02-00040/2003-02 од 24.7.2003.
DU UND ICH 1 - радна свеска за први разред основне школе Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит. Иванка Фајфер-Чагоровић 650-02-00040/2003-02 од 24.7.2003.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Дата Статус д.о.о. (СТР1ФРА00314)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Alex et Zoé et compagnie 1, француски језик за 1. и 2. разред основне школе, уџбеник Colette Samson 650-02-00846/2010-06 од 3.2.2011.
Alex et Zoé et compagnie 1, француски језик за 1. и 2. разред основне школе, радна свеска Colette Samson 650-02-00846/2010-06 од 3.2.2011.

ЈП Завод за уџбенике (СТР1ФРА00310)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
IMAGES - уџбеник са електронским аудио додатком за први разред основне школе Весна Фила, Милица Голубовић Тасевска 650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.
IMAGES - радна свеска за први разред основне школе Весна Фила, Милица Голубовић Тасевска 650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.

РУСКИ ЈЕЗИК

ЈП Завод за уџбенике (СТР1РУС00300)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
РОДНИЧОК 1 - уџбеник са електронским аудио додатком за први разред основне школе Људмила Поповић, Јелена Гинић 650-02-41/2003-02 од 21.7.2003.
РОДНИЧОК 1 - радна свеска за први разред основне школе Људмила Поповић, Јелена Гинић 650-02-41/2003-02 од 21.7.2003.

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

ЈП Завод за уџбенике (СТР1ИТА00315)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
INSIEME! - уџбеник са електронским аудио додатком за први разред основне школе Јулијана Вучо, Саша Модерц 650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.
INSIEME! - радна свеска за први разред основне школе Јулијана Вучо, Саша Модерц 650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

ЈП Завод за уџбенике (СТР1ШПА00319)
Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
HOLA AMIGOS! - уџбеник са електронским аудио додатком за први разред основне школе Јелена Филиповић, Јасна Стојановић, Зорана Милићевић 650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.
HOLA AMIGOS! - радна свеска за први разред основне школе Јелена Филиповић, Јасна Стојановић, Зорана Милићевић 650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.