Уџбеници за наставу на српском језику


6. РАЗРЕД


СРПСКИ ЈЕЗИК

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6СРП01318)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Уметност речи”, читанка за шести разред основне школеНаташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић 650-02-00895/2010-06 од 27.1.2011.
„Дар речи”, граматика за шести разред основне школеСлађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић 650-02-00895/2010-06 од 27.1.2011.
„Радна свеска 6”, уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне школеМаташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић 650-02-00895/2010-06 од 27.1.2011.

Klett Издавачка кућа доо (СРП6СРП00856)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Корак”, читанка за шести разред основне школеЗорица Несторовић, Златко Грушановић650-02-00458/1/2011-06 од 22.2.2012.
„Граматика 6”, српски језик за шести разред основне школеВесна Ломпар650-02-00378/2008/06/02 од 29.8.2008.
„Српски језик 6”, радна свеска уз уџбенички комплет за шести разред основне школеВесна Ломпар, Зорица Несторовић650-02-00458/2/2011-06 од 22.2.2012.
„Наставни листови 6”, уз Граматику српског језика за шести разред основне школеВесна Ломпар, Славка Јовановић650-02-180/2012-06 од 25.1.2013.

Klett Издавачка кућа доо (СРП6СРП01208)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Маштарија речи”, читанка за шести разред основне школеНаташа Станковић Шошо 650-02-00378/2008-06/01 од 29.8.2008.
„Граматика 6”, српски језик за шести разред основне школеВесна Ломпар650-02-00378/2008/06/02 од 29.8.2008.
„Радна свеска уз Граматику 6”, српски језик за шести разред основне школеВесна Ломпар650-02-00378/2008/06/02 од 29.8.2008.
„Радна свеска уз Читанку 6”, српски језик за шести разред основне школеНаташа Станковић Шошо650-02-00378/2008-06/01 од 29.8.2008.
„Наставни листови 6”, уз Граматику српског језика за шести разред основне школеВесна Ломпар, Славка Јовановић650-02-180/2012-06 од 25.1.2013.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

БИГЗ школство доо (СРП6ЛИК00190)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Ликовна култура 6, уџбеникЈован Глигоријевић, Зоран Алексић650-02-00384/2008-06 од 29.8.2008.

Klett Издавачка кућа доо (СРП6ЛИК01150)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Ликовна култура 6”, уџбеник за шести разред основне школеСања Филиповић650-02-180/2013-06 од 5.8.2013.

ЈП Завод за уџбенике (СРП6ЛИК00780)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
ЛИКОВНА КУЛТУРА - уџбеник за шести разред основне школеЗдравко Милинковић, Љиљана Теодоровић650-02-00328/2008-06 од 1.7.2008.

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП6ЛИК01295)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Ликовна култура за шести разред основне школеЈован Мрђеновачки650-02-488/2013-06 од 11.2.2014.

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6ЛИК01635)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Ликовна култура 6”, уџбеник за шести разред основне школеМилутин Мићић 650-02-516/2015-06 од 29.1.2016.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6МУЗ01319)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школеАлександра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан 650-02-00410/2010-06 од 5.8.2010.

ЈП Завод за уџбенике (СРП6МУЗ00776)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
МУЗИЧКА КУЛТУРА 6 - уџбеник са електронским аудио додатком за шести разред основне школеГордана Стојановић, Милица Рајчевић650-02-00300/2008-06 од 1.7.2008.

БИГЗ школство доо (СРП6МУЗ00186)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Музичка култура 6, уџбеник + ЦДМирослава Петров, Драгана Грујић, Љубица Милићевић650-02-00047/2012-06 од 17.7.2012.

Klett Издавачка кућа доо (СРП6МУЗ01149)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школеАлександра Станковић650-02-141/2012-06 од 7.8.2012.

ИСТОРИЈА

ЈП Завод за уџбенике (СРП6ИСТ00744)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
ИСТОРИЈА - уџбеник за шести разред основне школеРаде Михаљчић650-02-00323/2008-06 од 1.7.2008.
ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА И РАДНА СВЕСКА - за шести разред основне школеМарко Шуица, Снежана Кнежевић650-02-00495/2008-06 од 16.3.2009.

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6ИСТ01320)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школеМарија Векић Кочић, Драгољуб Кочић, Душко Лопандић650-02-00045/2012-06 од 25.6.2012.

Klett Издавачка кућа доо (СРП6ИСТ01108)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Историја 6”, уџбеник за шести разред основне школеЂорђе Бубало, Бранка Бечановић650-02-00080/2010-06 од 22.7.2010.
„Историја 6”, радна свеска са историјском читанком за шести разред основне школеЈелена Јеврић650-02-391/2013-06 од 30.12.2013.

Izdavačka kuća Freska (СРП6ИСТ01461)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Историја за шести разред основне школе са читанком и радном свеском Марко Шуица, Радивој Радић650-02-00543/2010-06 од 21.9.2010.

ГЕОГРАФИЈА

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6ГЕО01321)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне школеСнежана Вујадиновић, Рајко Голић 650-02-00509/2011-06 од 9.2.2012.
„Географија 6”, радна свеска из географије за пети разред основне школеСнежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Наташа Бировљев650-02-97/2011-06 од 11.6.2013.

Klett Издавачка кућа доо (СРП6ГЕО01111)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Географија 6”, уџбеник за шести разред основне школе Винко Ковачевић, Сања Топаловић650-02-773/2013-06 од 16.6.2014.
„Географија 6”, радна свеска уз уџбеник за шести разред основне школеСања Топаловић, Винко Ковачевић 650-02-772/2013-06 од 16.6.2014.

ЈП Завод за уџбенике (СРП6ГЕО00770)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
ГЕОГРАФИЈА - уџбеник за шести разред основне школеРада Ситарица, Милутин Тадић650-02-00319/2008-6 од 1.7.2008.
РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ - за шести разред основне школеРада Ситарица, Милутин Тадић650-02-00318/2008-06 од 1.7.2008.
ЕВРОПА - вежбанка за географију (неме карте) за шести разред основне школеИвана Коцић-Мирјанић650-02-00237/2010-06 од 21.7.2010.

ЈП Завод за уџбенике (СРП6ГЕО00771)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
ГЕОГРАФИЈА - уџбеник за шести разред основне школеЉиљана Гавриловић, Милена Перишић650-02-00494/2011-06 од 26.1.2012.
РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ - за шести разред основне школеЉиљана Гавриловић, Милена Перишић, Марија Бркић650-02-130/2012-06 од 24.4.2013.
ЕВРОПА - вежбанка за географију (неме карте) за шести разред основне школеИвана Коцић-Мирјанић650-02-00237/2010-06 од 21.7.2010.

ФИЗИКА

Klett Издавачка кућа доо (СРП6ФИЗ01119)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Физика 6”, уџбеник за шести разред основне школеМарина Радојевић650-02-273/2012-06 од 25.12.2012.
„Физика 6”, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школеМарина Радојевић650-02-272/2012-06 од 25.12.2012.

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6ФИЗ01322)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Физика 6”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за шести разред основне школеАлександар Кандић, Горан Попарић 650-02-00214/2010-06 од 21.7.2010.
„Физика 6”, збирка задатака за шести разред основне школеАлександар Кандић650-02-218/2012-06 од 24.1.2013.

БИГЗ школство доо (СРП6ФИЗ00198)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Физика 6, уџбеникКатарина Стевановић, Марија Крнета650-02-00383/2008-06 од 29.8.2008.
Физика 6, збирка задатакаКатарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић650-02-00383/2008-06 од 29.8.2008.

ЈП Завод за уџбенике (СРП6ФИЗ00774)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
ФИЗИКА - уџбеник са електронским интерактивним додатком за шести разред основне школеДарко Капор, Јован Шетрајчић650-02-00307/2008-06 од 1.7.2008.
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА - за шести разред основне школеЈован Шетрајчић, Бранислав Цветковић, Милан Распоповић650-02-00306/2008-06 од 2.7.2008.

Izdavačko društvo "KRUG" (СРП6ФИЗ00182)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Физика 6 - Уџбеник за 6. разред основне школеНаташа Чалуковић650-02-69/2013-06 од 9.7.2013.
Физика 6 - Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 6. разред основне школеНаташа Чалуковић650-02-00369/2008-06 од 29.8.2008.

Сазнање (СРП6ФИЗ00817)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Физика 6, уџбеник за 6. разред основне школеМићо м. Митровић650-02-606/2013-06 од 11.2.2014.
Практикум Физика 6, збирка задатака и експерименталних вежби за 6. разред основне школеМићо М. Митровић650-02-309/2012-06 од 5.2.2013.

МАТЕМАТИКА

Klett Издавачка кућа доо (СРП6МАТ00857)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школеНебојша Икодиновић, Слађана Димитријевић650-02-312/2015-06 од 5.2.2016.
„Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школеБранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић 650-02-313/2015-06 од 5.1.2016.

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) (СРП6МАТ01133)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Математика за 6. разред основне школедр Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић 650-02-00107/2010-06 од 22.7.2010.
Збирка задатака из математике 6 за 6. разред основне школе, на три нивоа др Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић 650-02-405/2015-06 од 22.1.2016.

Klett Издавачка кућа доо (СРП6МАТ01643)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школеНебојша Икодиновић, Слађана Димитријевић650-02-00078/2010-06 од 22.7.2010.
„Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школеСања Милојевић, Ненад Вуловић 650-02-00078/2010-06 од 22.7.2010.

Математископ доо (СРП6МАТ00376)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
МАТЕМАТИКА 6 - уџбеник за шести разред основне школеВладимир Стојановић650-02-00091/2010-06 од 21.7.2010.
МАТЕМАТИКА 6 - збирка задатака за шести разред основне школеВладимир Стојановић650-02-00091/2010-06 од 21.7.2010.
Контролни и писмени задаци за шести разред основне школе - РАДНА СВЕСКАВладимир Стојановић650-02-00091/2010-06 од 21.7.2010.
ПЛУС VI - додатна настава за шести разред основне школеВладимир Стојановић650-02-00373/2008-06 од 29.8.2008.

Креативни центар (СРП6МАТ00939)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Математика - уџбеник за шести разред основне школе (1. и 2. део)Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић, Зорица Јончић650-02-00190/2010-06 од 22.7.2010.
Математика - збирка задатака за шести разред основне школеМирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић, Зорица Јончић650-02-00190/2010-06 од 22.7.2010.

БИОЛОГИЈА

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) (СРП6БИО01112)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Биологија 6, за 6. разред основне школе Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Томка Миљановић 650-02-507/2013-06 од 11.2.2014.
Радна свеска из биологије 6, за 6. разред основне школеТихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Томка Миљановић 650-02-483/2014-06 од 25.3.2015.

Klett Издавачка кућа доо (СРП6БИО01116)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Биологија 6”, уџбеник за шести разред основне школеЉубиша Станисављевић, Јелена Станисављевић650-02-246/2012-06 од 25.1.2013.
„Биологија 6”, радна свеска за шести разред основне школеЉубиша Станисављевић, Јелена Станисављевић650-02-251/2012-06 од 24.1.2013.

БИГЗ школство доо (СРП6БИО00203)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Биологија 6, уџбеникНаталија Букуров, Јасна Радосављевић, Тања Станојевић650-02-385/2008-06 од 29.8.2008.
Биологија 6, радна свеска Наталија Букуров650-02-385/2008-06 од 29.8.2008.

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6БИО01323)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Биологија 6, уџбеник биологије за шести разред основне школеДрагана Миличић, Имре Кризманић650-02-307/2010-06 од 23.7.2010.
„Биологија 6”, радна свеска из биологије за шести разред основне школеДрагана Миличић, Имре Кризманић 650-02-518/2015-06 од 3.2.2016.

ЈП Завод за уџбенике (СРП6БИО00754)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
БИОЛОГИЈА - уџбеник са електронским интерактивним додатком за шести разред основне школеБригита Петров650-02-00321/2008-06 од 30.6.2008.
РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ - за шести разред основне школеБригита Петров650-02-00320/2008-06 од 30.6.2008.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6ТЕХ01324)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школеЖељко Васић, Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Марија Ђуришић 650-02-00526/2011-06 од 9.2.2012.
„Техничко и информатичко образовање 6”, радна свеска за шести разред основне школеЖељко Васић, Иван Ђисалов, Дијана Каруовић 650-02-00526/2011-06 од 9.2.2012.

Klett Издавачка кућа доо (СРП6ТЕХ01147)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школеНенад Стаменовић, Алекса Вучићевић650-02-163/2012-06 од 25.1.2013.
„Техничко и информатичко образовање 6”, радна свеска за шести разред основне школеНенад Стаменовић, Алекса Вучићевић 650-02-163/1/2012-06 од 25.1.2013.
„Техничко и информатичко образовање 6”, материјали за конструкторско моделовање за шести разред основне школеNenad Stamenović, Aleksa Vučićević 650-02-163/1/2012-06 од 25.1.2013.

ЈП Завод за уџбенике (СРП6ТЕХ00756)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник за шести разред основне школеСлободан Попов, Тијана Тешан650-02-00316/2008-06 од 30.6.2008.
РАДНА СВЕСКА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - за шести разред основне школеСлободан Попов, Никола Чудић650-02-00315/2008-06 од 30.6.2008.
ЗБИРКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ са електронским интерактивним додатком за шести разред основне школеБоја Стефановић650-02-00052/2011-06 од 15.7.2011.

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП6ТЕХ01299)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Техничко и информатичко образовање уџбеник за шести разред основне школеЗоран Д. Лапчевић650-02-257/2010-06 од 16.9.2010.
Техничко и информатичко образовање радна свеска за шести разред основне школеЗоран Д. Лапчевић650-02-257/2010-06 од 16.9.2010.
Материјал за конструкторско обликовање за 6. разред - уџбенички материјал Техничко и информатичко образовање - Конструктор УК6, ОК6 - архитектура и грађевинарствп за 6. разред основне школе, са упутством за коришћење збирке материјала за вежбеДр Драган Голубовић и Небојша Голубовић650-02-00765/2010-06 од 28.2.2011.
Материјал за конструкторско обликовање за 6. разред - Комплет материјала за техничко и информатичко образовање са упутством за коришћење за 6. разред основне школеЗоран Д. Лапчевић650-02-84/2013-06 од 1.7.2013.

М&Г Дакта (СРП6ТЕХ00127)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Техничко и информатичко образовање, Уџбеник за 6. разред основне школеМилан Санадер, Гордана Санадер650-02-00380/2008-06 од 29.8.2008.
Техничко и информатичко образовање, Радна свеска за 6. разред основне школеМилан Санадер, Гордана Санадер650-02-00380/2008-06 од 29.8.2008.
Техничко и информатичко образовање, Материјал за конструкторско обликовање за 6. разредМилан Санадер, Гордана Санадер650-02-00380/2008-06 од 29.8.2008.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

ЈП Завод за уџбенике (СРП6ЧУВ00783)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 6 - уџбеник за шести разред основне школеВера Ђорђевић, Вера Матановић, Слободан Јовановић650-02-00317/2008-06 од 1.7.2008.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ЈП Завод за уџбенике (СРП6ИНФ00784)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - уџбеник за шести разред основне школеДрагољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић650-02-00330/2008-06 од 30.6.2008.

БИГЗ школство доо (СРП6ИНФ00210)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Информатика и рачунарство 6, уџбеникНикола Клем, Небојша Лазовић650-02-00478/2010-06 од 26.10.2010.

Уџбеници за наставу страног језика


6. РАЗРЕД


ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СТР6ЕНГ01637)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„English Plus 2 Student’s book”, eнглески језик за шести разред основне школе, уџбеникBen Wetz, James Styring, Nicholas Tims650-02-162/2012-06 од 3.9.2012.
„English Plus 2 Workbook”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска и ЦДJanet Hardy-Gould, Kate Mellersh650-02-162/1/2012-06 од 3.9.2012.

Klett Издавачка кућа доо (СТР6ЕНГ00853)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Messages 2”, енглески језик за шести разред основне школе, уџбеник Дајана Гуди, Ноел Гуди650-02-00081/2010-06 од 30.6.2010.
„Messages 2”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска и ЦД Ноел Гуди, Дејвид Болтон, ДајанаГуди 650-02-00081/2010-06 од 30.6.2010.

The English Book doo (СТР6ЕНГ01432)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Project 3 - Уџбеник (четврто издање)Tom Hutchinson 650-02-187/2014-06 од 17.9.2014.
Project 3 - Радна свеска (четврто издање)Tom Hutchinson, Diana Pye 650-02-187/2014-06 од 17.9.2014.

Дата Статус д.о.о. (СТР6ЕНГ00307)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
To The Top 2H.Q. Mirchell650-02-00331/1/2011-06 од 22.2.2012.
To The Top 2, радна свескаH.Q. Mirchell650-02-00331/2/2011-06 од 22.2.2012.

Акроноло (СТР6ЕНГ00417)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Discover English 3, уџбеник за енглески језик за 6.разред основне школеJayne Wildman650-02-00691/2010-06 од 9.2.2011.
Discover English 3, радна свеска за енглески језик за 6.разред основне школеIzabella Hearn650-02-00691/2010-06 од 9.2.2011.

The English Book doo (СТР6ЕНГ01428)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Project 3 - Уџбеник (треће издање)Tom Hutchinson 650-02-00810/2010-06 од 4.2.2011.
Project 3 - Радна свеска (треће издање)Tom Hutchinson, Lynda Edwards 650-02-00810/2010-06 од 4.2.2011.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ОБАВЕЗНО-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

The English Book doo (СТР6ЕНГ01426)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Project 2 - Уџбеник (четврто издање)Tom Hutchinson 650-02-185/2014-06 од 15.9.2014.
Project 2 - Радна свеска (четврто издање)Tom Hutchinson, Rod Fricker 650-02-185/2014-06 од 15.9.2014.

ЈП Завод за уџбенике (СТР6ЕНГ00786)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
TALK TALK 2 - уџбеник са електронским аудио додатком за другу годину учењаНаталија Кантар650-02-00324/2008-06 од 30.6.2008.
TALK TALK 2 - радна свеска за другу годину учењаНаталија Кантар650-02-00324/2008-06 од 30.6.2008.

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК – ОБАВЕЗНО-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

ЈП Завод за уџбенике (СТР6ИТА00808)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
AMICI 2 - уџбеник са електронским аудио додатком за другу годину учењаАлександра Блатешић, Јасмина Стојковић650-02-00304/2008-06 од 1.7.2008.
AMICI 2 - радна свеска за другу годину учењаАлександра Блатешић, Јасмина Стојковић650-02-00304/2008-06 од 1.7.2008.

Educational Centre (СТР6ИТА00148)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Progetto italiano junior 2Телис Марин,Антонела Албано650-02-376/2013-06 од 29.11.2013.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – ОБАВЕЗНО-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

Klett Издавачка кућа доо (СТР6НЕМ01204)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Wir 2”, немачки језик за 6. разред основне школе, уџбеник за другу годину учења и ЦДЂорђо Мота, Драгана Боос650-02-00378/2008-06/07 од 29.8.2008.
„Wir 2”, немачки језик за шести разред основне школе, радна свеска за другу годину учењаЂорђо Мота, Драгана Боос 650-02-00378/2008-06/07 од 29.8.2008.

Дата Статус д.о.о. (СТР6НЕМ00366)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Prima 2Friederike Jin, Lutz Rohrmann650-02-00277/2011-06 од 17.11.2011.
Prima 2, радна свескаFriederike Jin, Lutz Rohrmann650-02-00277/2011-06 од 17.11.2011.

Klett Издавачка кућа доо (СТР6НЕМ01169)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Magnet 2”, немачки језик за шести разред основне школе, уџбеник за другу годину учења и ЦДЂорђо Мото, Весна Николовски 650-02-578/2013-06 од 3.4.2014.
„Magnet 2”, немачки језик за шести разред основне школе, радна свеска за другу годину учења и ЦДЂорђо Мото, Весна Николовски 650-02-578/1/2013-06 од 3.4.2014.

ЈП Завод за уџбенике (СТР6НЕМ00796)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 2 - уџбеник са електронским аудио додатком за другу годину учењаИлдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић650-02-00326/2008-06 од 30.6.2008.
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 2 - радна свеска за другу годину учењаИлдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић650-02-00326/2008-06 од 30.6.2008.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ЈП Завод за уџбенике (СТР6НЕМ00794)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
KONTAKTE 6 - уџбеник са електронским аудио додатком за шесту годину учењаГордана Летић-Глишић, Јасна Мајсторовић, Александра Обрадовић650-02-00327/2008-06 од 30.6.2008.
KONTAKTE 6 - радна свеска за шесту годину учењаГордана Летић-Глишић, Јасна Мајсторовић, Александра Обрадовић650-02-00327/2008-06 од 30.6.2008.

РУСКИ ЈЕЗИК – ОБАВЕЗНО-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

ЈП Завод за уџбенике (СТР6РУС00792)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
ОРБИТА 2 - уџбеник са електронским аудио додатком за другу годину учењаПредраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић650-02-00298/2008-06 од 30.6.2008.
ОРБИТА 2 - радна свеска за другу годину учењаПредраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић650-02-00298/2008-06 од 30.6.2008.

Дата Статус д.о.о. (СТР6РУС00350)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Диалог 2Урсула Бер и сарадници650-02-00746/2010-06 од 7.3.2011.
Диалог 2, радна свескаУрсула Бер и сарадници650-02-00746/2010-06 од 7.3.2011.

Klett Издавачка кућа доо (СТР6РУС01179)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Конечно! 2”, руски језик за шести разред основне школе, уџбеник за другу годину учења и ЦДКристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Елена Денисова Шмит, Данута Генч, Петер Јакубов, Гизела Рајхерт- Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић650-02-523/2014-06 од 18.3.2015.
„Конечно! 2”, руски језик за шести разред основне школе, радна свеска за другу годину учењаКристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Елена Денисова Шмит, Данута Генч, Петер Јакубов, Гизела Рајхерт- Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић650-02-523/2014-06 од 18.3.2015.

РУСКИ ЈЕЗИК

ЈП Завод за уџбенике (СТР6РУС00788)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
РОДНИЧОК 6 - уџбеник са електронским аудио додатком за шесту годину учењаЉудмила Поповић, Јелена Гинић650-02-00301/2008-06 од 1.7.2008.
РОДНИЧОК 6 - радна свеска за шесту годину учењаЉудмила Поповић, Јелена Гинић650-02-00301/2008-06 од 1.7.2008.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – ОБАВЕЗНО-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

Klett Издавачка кућа доо (СТР6ФРА01154)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
„Et toi?”, француски језик за 6. разред основне школе, уџбеник за другу годину учења и ЦДМари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек650-02-00530/1/2011-06 од 22.2.2012.
„Et toi?”, француски језик за 6. разред основне школе, радна свеска за другу годину учења Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек, Гај Луис 650-02-00530/2/2011-06 од 22.2.2012.

Дата Статус д.о.о. (СТР6ФРА00338)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Pixel 2Sylvie Schmitt650-02-00218/2012-06 од 29.10.2012.
Pixel 2, радна свескаStephanie Callet650-02-00218/1/2012-06 од 29.10.2012.

Дата Статус д.о.о. (СТР6ФРА00327)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Oh là là Collège 2, француски језик за 6. разред основне школе, уџбеник са радном свескомC. Favret, M. Bourdeau, I Gallego, E. Muguruza650-02-00848/2010-06 од 3.2.2011.

ЈП Завод за уџбенике (СТР6ФРА00807)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
LE FRANCAIS POUR NOUS 2 - уџбеник са електронским аудио додатком за другу годину учењаДушанка Точанац Миливојев650-02-00302/2008-06 од 1.7.2008.
LE FRANCAIS POUR NOUS 2 - радна свеска за другу годину учењаДушанка Точанац Миливојев650-02-00302/2008-06 од 1.7.2008.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

ЈП Завод за уџбенике (СТР6ФРА00797)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
IMAGES DE FRANCE 6 - уџбеник са електронским аудио додатком за шесту годину учењаВесна Фила, Милица Голубовић-Тасевска650-02-00303/2008-06 од 1.7.2008.
IMAGES DE FRANCE 6 - радна свеска за шесту годину учењаВесна Фила, Милица Голубовић-Тасевска650-02-00303/2008-06 од 1.7.2008.

ШПАНСКИ ЈЕЗИК – ОБАВЕЗНО-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

Дата Статус д.о.о. (СТР6ШПА00372)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
Espacio Joven A2.1Cabeza Sanchez, Маria Carmen; Fernandez Vargas, Francisca; Galan Martinez, Luisa; Guerrero Aragon, Amelia; Marin Mora, Emilio Jose; Pereyra Brizuela, Liliana; Riva Fernandez, Francisco Fidel650-02-00230/2012-06 од 6.11.2012.
Espacio Joven A2.1, радна свескаCabeza Sanchez, Маria Carmen; Fernandez Vargas, Francisca; Galan Martinez, Luisa; Guerrero Aragon, Amelia; Marin Mora, Emilio Jose; Pereyra Brizuela, Liliana; Riva Fernandez, Francisco Fidel650-02-00230/1/2012-06 од 6.11.2012.

ЈП Завод за уџбенике (СТР6ШПА00809)
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутораБрој и датум решења министра
¿HABLAMOS? 2 - уџбеник са електронским аудио додатком за другу годину учењаАнђелка Пејовић, Маја Андријевић650-02-00305/2008-06 од 1.7.2008.
¿HABLAMOS? 2 - радна свеска за другу годину учењаАнђелка Пејовић, Маја Андријевић650-02-00305/2008-06 од 1.7.2008.