На основу члана 46. став 8. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18,

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

КАТАЛОГ УЏБЕНИКА

ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 (уџбеници ће се користити од школске 2018/2019. године)

 

Уџбеници за наставу на српском језику

 

  ПРВИ РАЗРЕД

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„BIGZ školstvo”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (Буквар, Наставни листови  уз Буквар, Словарица уз Буквар, Читанка „Чувари маште”);

ћирилица

Мирјана Стакић,

Драгица Ђуровић,

Вукица Јовић

650-02-00135/2018-07 од 17.4.2018.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет

(Буквар

с наставним листовима и Читанка 1);

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

650-02-00075/2018-07 од 24.4.2018.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за наставу према комплексном поступку у првом разреду основне школе, уџбенички комплет (Шта све деца знају, Чудна ми чуда, Пишем, пишем, Причам ти причу);

ћирилица

Зорица Нобл,

Зорица Вукајловић

650-02-00090/2018-07 од 24.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Снежана Милошевић Јешић

650-02-00196/2018-07 од 24.4.2018.

Наставни листови уз Буквар;

ћирилица

Снежана Милошевић Јешић

Читанка за први разред основне школе;
ћирилица

Сњежана Ћивша,

Вукица Ђурашковић,

Светлана Дробњак

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00171/2018-07 од 25.4.2018.

Нови букваруџбеник за први разред основне школе

Нови букварнаставни листови за први разред основне школе

 

Бранка Матијевић,

Љиљана Вдовић,

Ранка Јанаћковић

Читанка за први разред основне школе

Моња  Јовић,

мр Иван Јовић

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00126/2018-07 од 25.4.2018.

„Маша и Раша” – игра словима, Буквар за 1. разред осоновне школе;

Маша и Раша - различак”

Зоран Б. Гаврић,

Мирјана Ковачевић

Читанка за  први разред основне школе

Радмила Жежељ

„ФРЕСКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет

(Буквар, Наставни листови уз Буквар и Читанка  за први разред основне школе);

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00166/2018-07 од 25.4.2018.

НОВИ ЛОГОС”

Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

Читанка за први разред основне школе;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

 JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Вук Милатовић,

Анастасија Ивковић

650-02-00149/2018-07 од 27.4.2018.

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Вук Милатовић,

Анастасија Ивковић

Читанка за први разред основне школе;

ћирилица

Славица Јовановић

„НОВИ ЛОГОС”

ПОЧЕТНИЦА,  уџбенички комплет за први разред основне школе

(Сликовница са словарицом, Текстови за почетно читање и писање, Писанка  и Читанка „На крилима речи”);

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00167/2018-07 од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (Буквар, Наставни листови уз Буквар, Словарица уз Буквар, Читанка  са основама писмености);

ћирилица

Зорица Цветановић,

Сузана Копривица,

Даница Килибарда

650-02-00134/2018-07 од 27.4.2018.

„НАША КУЋА ЗНАЊА”

Буквар за први разред основне школе

Сања Кондић,

Лидија Голић,

Наташа Цветковић

650-02-00185/2018-07 од 27.4.2018

Наставни листови уз Буквар

Читанка за први разред основне школе

Валерија Јaнићијевић,

Бојан Марковић,

Јована Бонџић

JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Буквар за српски језик у првом разреду основне школе;

ћирилица

Драгана Богавац,

Душанка Бојовић

650-02-00153/2018-07 од 27.4.2018

Радна свеска уз Буквар за српски језик у првом разреду основне школе;

ћирилица

Драгана Богавац,

Душанка Бојовић

Читанка за српски језик у првом разреду основне школе;

ћирилица

 

Славица Јовановић

„НОВА ШКОЛА”

Буквар;

ћирилица

Милица Ћук,

Драгица Ивановић,

Гордана Степић

650-02-00156/2018-07 од 27.4.2018

Читанка за први разред основне школе;

ћирилица

Милица Ћук,

Драгица Ивановић

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Маша и Раша – Српски као  нематерњи језик, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Соња Аџић

650-02-00178/2018-07 од 24.4.2018.

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

 „KLETT”

Маша и Раша, Математика, уџбеник за први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Бранисалв Поповић.

Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

650-02-00059/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Математика 1а и Математика 1б, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Ивана  Јухас

650-02-00164/2018-07 од 27.4.2018.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Милинковић,

Ненад Матић

650-02-00076/2018-07 од 27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика за први разред основне школе;

ћирилица

Др Синиша Јешић,

Драгица Мишић,

Драгана Јаковљевић

650-02-00161/2018-07 од 27.4.2018.

Радни листови из математике за први разред основне школе;

ћирилица

Др Синиша Јешић,

Драгица Мишић,

Гордана Миленковић

„BIGZ školstvo”

Математика 1 за први разред основне школе;

уџбенички комплет ( уѕбеник, радна свеска – 1. и 2. део);

ћирилица

Сања Маричић

650-02-00131/2018-07 од 27.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика 1, уџбеник за  први разред основне школе;

ћирилица

Оливера Тодоровић,

Срђан Огњановић

650-02-00046/2018-07 од 27.4.2018.

Математика 1, вежбанка за  први разред основне школе;

ћирилица

„ФРЕСКА”

Математика, уџбеник за  први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00183/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Математика 1а и 1б, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Љиљана Вдовић,

Бранка Матијевић,

Ранка Јанаћковић

650-02-00193/2018-07 од 27.4.2018.

„НОВА ШКОЛА”

Математика , уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Милица Ћук,

Бранислав Милошевић,

Бранко Марковић

650-02-00208/2018-07 од 27.4.2018.

Математика, радна свеска за први разред основне школе;

ћирилица

НОВИ ЛОГОС”

Математика  1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе;

ћирилица

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

РОДНИЧОК 1, руски језик за први разред основне школе, уџбеник и  аудио ЦД

Људмила Поповић,

Јелена Гинић

650-02-00108/2018-07 од 16.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

IMAGES 1,  француски језик за први разред основне школе,

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Весна Фила,

Милица Голубовић Тасевска

650-02-00119/2018-07 од 17.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

DU UND ICH, немачки језик за први разред основне школе, уџбеник и  аудио ЦД

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит

Иванка Фајфер Чагоровић

650-02-00114/2018-07 од 19.4.2018.

„DATA STATUS”

DAS ZAUBERBUCH Starter, немачки језик за први разред основне школе, уџбеник и  аудио ЦД

Мариаграциа Бертарини, Амалиа Халиер,

Паоло Иоти

650-02-00048/2018-07 од 20.4.2018.

„АКРОНОЛО”

NEW ENGLISH ADVENTURE – STARTER A, енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком

Regina Raczynska,

Cristiana Bruni

650-02-00025/2018-07 од 25.4.2018.

„DATA STATUS”

SMART JUNIOR 1, енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком

Х. Мичел

650-02-00051/2018-07 од 26.4.2018.

„ЕДУКА”

LET′S PLAY ENGLISH! 1, „BIGZ školstvo”

Елвира Саваи

650-02-00088/2018-07 од 26.4.2018.

„АКРОНОЛО”

OUR DISCOVERY ISLAND STARTER A,  енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Tessa Lochowski

650-02-00024/2018-07 од 27.4.2018.

„THE ENGLISH BOOK”

HAPPY HOUSE, енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Стела Мејдмент,

Лорена Робертс

650-02-00044/2018-07 од 27.4.2018.

„ФРЕСКА”

SMILES 1, енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Jenny Dooly

650-02-00061/2018-07 од 27.4.2018.

НОВИ ЛОГОС”

FAMILY AND FRIENDS, енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi

650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

STEB BY STEP 1, енглески језик за први разред основне школе,

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Блага Делић,

Драгана Макевић

650-02-00139/2018-07 од 27.4.2018.

„DATA STATUS”

ALEX ET ZOE, француски језик за први разред основне школе, прва година учења;

уџбеник са електронским додатком

Колет Самсон

650-02-00053/2018-07 од 27.4.2018.

„ KLETT”

PLAYWAY TO ENGLISH, енглески језик за први разред основне школе,

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  и три аудио ЦД-а који прате уџбеник и радну свеску)

Гинтер Гернгрос,

Херберт Пухта,

Вишња Брковић

650-02-00099/2018-07 од 27.4.2018.

„НАША КУЋА ЗНАЊА”

EMMA AND ZAP, уџбеник енглеског језика за први разред основне школе

Ана Стојановић,

Paul Murray,

Јелена Матић

650-02-00188/2018-07 од 27.4.2018

„ KLETT”

SUPER MINDS 1, енглески језик за први разред основне школе, прва година учења

Гинтер Гернгрос,

Херберт Пухта,

Питер Луис Џонс

650-02-00124/2018-07 од 27.4.2018

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

EASY 1, енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом

Зорана Ненезић

650-02-00104/2018-07 од 27.4.2018

 

СВЕТ ОКО НАС

 

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

СВЕТ ОКО НАС 1, уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица

Ивана Јухас

650-02-00068/2018-07 од 16.4.2018.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска),

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

650-02-00077/2018-07 од 16.4.2018.

„BIGZ školstvo”

СВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска – први и други део),

ћирилица

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

650-02-00138/2018-07 од 16.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Љиљана Новковић,

Биљана Гачановић,

др Биљана Требјешанин

650-02-00117/2018-07 од 23.4.2018.

„НАША КУЋА ЗНАЊА”

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Марија Вујовић,

Драгана Златић

650-02-00186/2018-07 од 23.4.2018.

„НОВА ШКОЛА”

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Јасмина Крњајић,

Милица Ћук,

Гордана Стевановић,

Весна Радонић

650-02-00209/2018-07 од 25.4.2018.

„ФРЕСКА”

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00176/2018-07 од 25.4.2018.

НОВИ ЛОГОС”

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Љиља Стокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.

„ KLETT”

МАША И РАША – СВЕТ ОКО НАС, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

650-02-00100/2018-07 од 27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радни листови);

ћирилица

Биљана Поповић,

Ивана Цмиљановић Косовац

650-02-00162/2018-07 од 27.4.2018.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Музичка култура 1, за први разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00092/2018-07 од 19.4.2018.

“BIGZ školstvo”

Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основне школе;

ћирилица

Драгомир Братић

650-02-00142/2018-07 од 24.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.

„ЕДУКА”

Музичка сликовница,

Музичка култура за први разред основне школе,

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић,

Соња Цветковић

650-02-00085/2018-07 од 25.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура  за први разред основне школе;

ћирилица

Гордана Стојановић

650-02-00146/2018-07 од 27.4.2018

„ФРЕСКА”

Музичка култура ,

уџбеник  за први разред основне школе;

ћирилица

Гордана Илић

650-02-00182/2018-07 од 27.4.2018

„ KLETT”

Маша и  Раша, музичка култура, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00180/2018-07 од 27.4.2018

„НАША КУЋА ЗНАЊА”

Звончићи, музичка култура за први разред основне школе;

ћирилица

Милица Цвитковац Тишма

650-02-00210/2018-07 од 27.4.2018

„НОВА ШКОЛА”

Слушам, певам свирам, музичка култура за први разред основне школе;

ћирилица

Милица Ћук,

Јасмина Крњајић

650-02-00205/2018-07 од 27.4.2018

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ KLETT”

Маша и Раша, Свет у мојим рукама, ликовна култура за први разред основне школе,

ћирилица

Др Сања Филиповић

650-02-00173/2018-07 од 13.4.2018.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица

Кристинка Селаковић,

Катарина Трифуновић

650-02-00136/2018-07 од 13.4.2018.

„ФРЕСКА”

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00181/2018-07 од 12.4.2018

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Рајка Бошковић,

Петар Вујошевић

650-02-00144/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Мариа Бузаши Марганић

650-02-00067/2018-07 од 27.4.2018.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00078/2018-07 од 27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Ликовна култура за први разред основне школе;

ћирилица

Љиљана Новковић,

Биљана Поповић

650-02-00194/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

Број: 650-02-00232/2018-07

 

У Београду, 30. априла  2018. године

 

МИНИСТАР

 

Младен Шарчевић