На основу члана 46. став 8. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18,

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

КАТАЛОГ УЏБЕНИКА

ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 (уџбеници ће се користити од школске 2018/2019. године)

 

Уџбеници за наставу на српском језику

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

“BIGZ školstvo”

Oд злата јабука, читанка – Српски језик и књижевност за пети разред основне школе;

ћирилица

Др Оливера Радуловић,

Мирјана Станић,

Оливера Ћурчић

650-02-00143/2018-07 од 4.4.2018.

Граматика - Српски језик и књижевност за пети разред основне школе;

ћирилица

 Владо Ђукановић

Радна свеска - Српски језик и књижевност за пети разред основне школе;

ћирилица

Владо Ђукановић,

др Оливера Радуловић,

Дина Томић Анић,

Ивана Андрић

„ГЕРУНДИЈУМ”

Похвала, читанка са аудио записом  за пети разред основне школе, ћирилица

Снежана Божић,

Снежана Милосављевић Милић, Јелена  Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић

650-02-00157/2018-07 од 12.4.2018.

Похвала језику, уџбеник српског језика за пети разред основне школе;

ћирилица

Маја Вукић, Сузана Петровић, Снежана Савић, Јулијана Ћоровић

„НОВИ ЛОГОС”

Уметност речи, читанка за пети разред основне школе

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00026/2018-07 од 24.4.2018.

Дар речи, граматика за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Срдић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић,

Јелена Срдић

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 5, за пети разред основне школе, уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00079/2018-07 од 26.4.2018

Читанка за пети разред основне школе;

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

Српски језик за пети разред основне школе;

ћирилица

Симеон Маринковић

„НОВИ ЛОГОС”

Чаролија стварања, читанка за пети разред основне школе;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00165/2018-07 од 27.4.2018

Језичко благо, граматика за пети разред основне школе;

ћирилица

Светлана Слијепчевић,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за пети разред основне школе,

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Светлана Слијепчевић,

Бошко Сувајџић

JP „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са ЦД-ом за пети разред основне школе;

ћирилица

Маријана Милошевић

650-02-00150/2018-07 од 27.4.2018

Српски језик и језичка култура за пети разред основне школе;

ћирилица

Наташа Вуловић

 

„KLETT”

Читанка „Расковник” за за пети разред основне школе;

ћирилица

 

 

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.

Граматика за пети разред основне школе;

ћирилица

 

 

Весна Ломпар

Радна свеска за пети разред основне школе;

ћирилица

Весна Ломпар,

Зорица Несторовић

„ЕДУКА”

Читанка, српски језик  и књижевност за за пети разред основне школе;

ћирилица

Моња Јовић,

Јелена Журић

650-02-00087/2018-07 од 27.4.2018.

Жубор језика, српски језик  и  језчка култура за  пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Журић,

мр Јелена Ангеловски

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Читанка 5, српски језик  и књижевност за за пети разред основне школе;

ћирилица

Јадранка Милошевић

650-02-00073/2018-07 од 27.4.2018.

Граматика 5, српски језик  и књижевност за за пети разред основне школе;

ћирилица

„ЕДУКА”

Читанка, српски језик  и књижевност за за пети разред основне школе са Цд-ом;

ћирилица

Снежана Бабуновић,

Марела Манојловић

650-02-00084/2018-07 од 27.4.2018.

Жубор језика, српски језик  и  језчка култура за  пети разред основне школе са ЦД-ом;задаци за вежбање уз Жубор језика – електронски додатак;

ћирилица

Јелена Журић,

мр Јелена Ангеловски

 

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка, Граматика  и Радна свеска за српски језик као нематерњи, за пети разред основне школе, уџбенички комплет;

ћирилица

Наташа Добрић,

Гордана Штасни

650-02-00042/2018-07 од 24.4.2018.

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

РОДНИЧОК 5, руски језик за пети разред основне,

пета година учења,

уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Људмила Поповић

Јелена Гинић

650-02-00112/2018-07 од 13.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

ОРБИТА1, руски језик за пети разред основне,

прва година учења,

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Предраг Пипер,

Марина Петковић, Светлана Мирковић

650-02-00120/2018-07 од 13.4.2018.

„DATA STATUS”

 ДИАЛОГ 1, руски језик за пети разред разред основне, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Др Урсула Бер, др Рима Брајтшпрехер, Елке Колодји, Росвита Штар, др Хајке Вапенханс

650-02-00052/2018-07 од 16.4.2018.

„KLETT”

КОНЕЧНО! 1, руски језик за пети разред разред основне, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Кристине Амштајм Баман, Улф Боргварт,  Моника Брош, Елена Денисова Шмит, Данута Генч, Петер Јакубов, Гизела Рајхерт Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић

 

650-02-00027/2018-07 од 16.4.2018.

 „KLETT”

MAXIMAL 1, немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Ђорђо Мота,

Елжбијета  Крулак Кемписти, Клаудија Брас, Дагмар Глинк

650-02-00020/2018-07 од 17.4.2018.

„KLETT”

MAGNET 1 ,

немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Ђорђо Мота,

Весна Николовски

650-02-00028/2018-07 од 17.4.2018.

„BIGZ školstvo”

DEUTSCH! DAS WILL  ICH!немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Марија Травица

650-02-00137/2018-07 од 17.4.2018.

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

HURRA,WIR LERNEN DEUTSCH, немачки језик за пети разред основне школа, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит,

Иванка Фајфер Чагоровић

650-02-00113/2018-07 од 17.4.2018.

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

HALLO, FREUNDE! 1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Гордана Летић Глишић,

Ранка Вујановић

650-02-00111/2018-07 од 24.4.2018.

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

KONTAKTE 5, немачки језик за пети разред основне школе, пета година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Гордана Летић Глишић,

Јасна Мајсторовић

 

650-02-00118/2018-07 од 24.4.2018.

„KLETT”

WIR NEU 1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Ђорђо Мота,

Драгана Боос

650-02-00125/2018-07 од 27.4.2018.

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

LE MONDE DE LEA ET LUCAS, француски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Данијела Милошевић,

Милена Милановић

650-02-00041/2018-07 од 24.4.2018.

„DATA STATUS”

NOUVEAU PIXEL 1, француски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ДВД)

Катрин Фарве,

Силви Шмит

650-02-00055/2018-07 од 26.4.2018.

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

IMAGES DE FRANCE, француски језик за пети разред основне школе, пeта година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Весна Фила,

Милица Голубовић Тасевска

650-02-00116/2018-07 од 27.4.2018.

„KLETT”

ET TOI 1, француски језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  два аудио ЦД-а који прате уџбeник)

Мари Жозе Лопез,

Жан Тјери ле Буњек,

Гај Луис

650-02-00021/2018-07 од 27.4.2018.

 

„KLETT”

CLUB ADOS 1, француски језик за пети разред основне школе,

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  два аудио ЦД-а који прате уџбeник, аудио ЦД који прати радну свеску)

Aurélie Combriat,

Katia Coppola

650-02-00029/2018-07 од 27.4.2018.

 

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

żHABLAMOS? 1, шпански језик за пети разред основне школа, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Анђелка Пејовић,

Маја Андријевић

650-02-00109/2018-07 од 17.4.2018.

„DATA STATUS”

ESPACIO JOVEN 360 A1, шпански језик за пети разред основне школа, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник са онлајн додатком и радна свеска)

Мариа Кармен Кабеза Санчез,

Франциска Фернандез Варгас

650-02-00057/2018-07 од 26.4.2018.

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

AMICI 1, италијански језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и аудио ЦД)

Александра Блатешић

650-02-00148/2018-07 од 17.4.2018.

„DATA STATUS”

АMICI D′ITALIA 1, италијански језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и аудио ЦД)

Елетра Ерколино,

Т. Ана Полегрино,

Мадалена Болоњезе,

Ивана Виапиани

650-02-00056/2018-07 од 25.4.2018.

„EDUCATIONAL CENTRE”

PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, италијански језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД, ДВД)

Telis Marin,

Antonella Albano

650-02-00069/2018-07 од 26.4.2018

„DATA STATUS”

PRIMA PLUS A1.1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Фредерика Јин,

Луц Рохрман,

Милена Збранкова

650-02-00054/2018-07 од 20.4.2018.

„EDUCATIONAL CENTRE”

BESTE FREUNDE A1.1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Manuela Georgiakaki,

Monika Bovermann,

Elisabeth Graf Riemann,

Christiane Seuthe,

Anja Svhuemann

650-02-00072/2018-07 од 24.4.2018.

„АКРОНОЛО”

DISCOVER ENGLISH 2, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

 

 

Jayne Wildman,

Izabella Hearn

650-02-00023/2018-07 oд 25.4.2018.

ЕДУКА”

OVER THE MOON 5, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Божидар Никић

650-02-00082/2018-07 од 25.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

ENGLISH PLUS 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Ben Wetz,

Janet Hardy Gould

 

650-02-00031/2018-07 од 27.4.2018.

 „ФРЕСКА”

RIGHT ON!енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  три аудио ЦД-а)

Jenny Dooly

650-02-00062/2018-07 од 27.4.2018.

„KLETT”

EUES OPEN 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  два аудио ЦД-а који прате уџбеник, аудио ЦД који прати радну свеску и видео ЦД који прати уџбеник)

Ben Goldstein,

Ceri Jones,

David McKeegan,

Vicki Anderson,

Eoin Higgins

650-02-00018/2018-07 од 27.4.2018.

„KLETT”

MESSAGES 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  аудио ЦД уз радну свеску)

Diana Goodey,

Noel Goodey,

Karen Thompson

650-02-00019/2018-07 од 27.4.2018.

„THE ENGLISH BOOK”

PROJECT 2, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  аудио ЦД , аудио  материјал – Class CD)

Том Хачинсон,

Род Фрикер

650-02-00045/2018-07 од 27.4.2018.

„АКРОНОЛО”

WIDER WORLD 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска са електронским додатком)

Bob Hastings,

Stuart McKinlay,

Linda Edwards

650-02-00022/2018-07 од 27.4.2018.

„EDUCATIONAL CENTRE”

WORLD WONDERS 1, енглески језик за пети разред основне школе, пета година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Michelle Crawford,

Jennifer Heath

650-02-00071/2018-07 од 27.4.2018.

 „BIGZ školstvo”

 STEP BY STEP 5, енглески језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Блага Делић,

Драгана Макевић,

Драгана Павловић

650-02-00141/2018-07 од 27.4.2018.

„DATA STATUS”

TO THE TOP PLUS 1, енглески језик за пети разред основне школе, пета година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Х. Мичел,

Марилени Малкогиани

650-02-00049/2018-07 од 27.4.2018

„DATA STATUS”

GET TO THE TOP 1, енглески језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Х. Мичел,

Марилени Малкогиани

650-02-00050/2018-07 од 27.4.2018

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

ENJOYING ENGLISH 5, енглески језик за пети разред основне школе, пета година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Зорана Ненезић,

Jonathan Pendlebury

650-02-00115/2018-07 од 27.4.2018

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

ТАЛК ТАЛК 1, енглески језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Наталија Кантар,

Ида Добријевић

650-02-00110/2018-07 од 27.4.2018

 

ИСТОРИЈА

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 5 уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Душко Лопандић,

Ивана Петровић

650-02-00174/2018-07 од 24.4.2018.

„ФРЕСКА”

Историја 5 уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Данијела Стефановић,

Снежана Ферјанчић,

Зорица Недељковић

650-02-00095/2018-07 од 24.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Александра Смирнов Бркић

650-02-00040/2018-07 од 25.4.2018.

„ЕДУКА”

Историја  – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Александар Тодосијевић

650-02-00066/2018-07 од 25.4.2018.

„BIGZ školstvo”

Историја 5 уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Весна Лучић

650-02-00133/2018-07 од 27.4.2018.

„KLETT”

Историја 5 уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Емина Живковић,

Љиљана Недовић

650-02-00133/2018-07 од 27.4.2018

„DATA STATUS”

Историја 5 уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе са електронским додатком;

Историјски атлас за основну и средње школе;

ћирилица

Никола Бацетић,

Немања Цвитковац

650-02-00201/2018-07 од 27.4.2018

„ГЕРУНДИЈУМ”

Историја  – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Бранка Бечановић,

др Александар Крстић,

Олга Шимшић

650-02-00158/2018-07 од 27.4.2018

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Географија,

 уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Драган Милошевић

650-02-00093/2018-07 од 17.4.2018.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Ћалић,

Милутин Тадић,

Милован Миливојевић

650-02-00107/2018-07 од 24.4.2018.

„НАША КУЋА ЗНАЊА”

Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Поповић

650-02-00206/2018-07 од 25.4.2018.

„KLETT”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Винко Ковачевић,

Сања Топаловић

650-02-00058/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Наташа Поповић

650-02-00083/2018-07 од 27.4.2018.

„ФРЕСКА”

Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Луковић

650-02-00030/2018-07 од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Биљана Колачек,

Александра Јовичић

650-02-00154/2018-07 од 27.4.2018.

Географски атлас за основну школу;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Марко Јоксимовић

650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.

 

БИОЛОГИЈА

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Вера Матановић,

Весна Милетић

650-02-00089/2018-07 од 27.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00102/2018-07 од 27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 5, за пети разред основне школе;

ћирилица

др Тијана Прибићевић,

др Томка Миљановић,

Славица Нинковић,

мр Весна Миливојевић

650-02-00102/2018-07 од 27.4.2018.

„KLETT”

Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Горан Милићев,

Ена Хорват

650-02-00168/2018-07 од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

Биологија 5, за пети разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић

650-02-00132/2018-07 од 27.4.2018.

 

МАТЕМАТИКА

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

Математика за пети разред основне школе;

ћирилица

Владимир Мићић,

Вера Јоцковић,

Војислав Андрић,

Ђорђе Дугошија

650-02-00152/2018-07 од 27.4.2018

Збирка задатака из математике за пети разред основне школе;

ћирилица

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 5 за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и збирка задатака);

ћирилица

Мирјана Стојсављевић Радовановић,

Љиљана Вуковић,

Јагода Ранчић

 

650-02-00080/2018-07 од 27.4.2018

„НОВИ ЛОГОС”

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Петар Огризовић

650-02-00175/2018-07 од 27.4.2018

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

„BIGZ školstvo”

Математика 5, уџбеник са збирком задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

Иван Анић,

Радоје Кошанин,

Александра Равас

650-02-00140/2018-07 од 27.4.2018

„KLETT”

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика за пети разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Александра Росић,

Јасна Благојевић

650-02-00160/2018-07 од 27.4.2018

Збирка задатака из математике за пети разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић

Јасна Благојевић,

Александра Росић,

 

МАТЕМАТИСКОП

Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Владимир Стојановић

650-02-00128/2018-07 од 27.4.2018

Математика 5, збирка задатака за пети разред основне школе;

Ћирилица

Владимир Стојановић,

Гордана Поповић,

Никола Вигњевић

„ЕДУКА”

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

др Миливоје Г. Лазић,

др Мићо Милетић,

Душан Михајловић

650-02-00192/2018-07 од 27.4.2018.

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Музичка култура 5 за пети разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00091/2018-07 од 23.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура 5 за пети разред основне школе;

ћирилица

Гордана Стојановић,

Милица Рајчевић

650-02-00145/2018-07 од 25.4.2018.

„НАША КУЋА ЗНАЊА”

Музичко 5, музичка култура за пети разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Мирјана Савов Стојановић

650-02-00204/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

У свету музике, музичка култура за пети разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић,

Валентина Динић

650-02-00163/2018-07 од 27.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Александра Пладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018.

„KLETT”

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић

650-02-00179/2018-07 од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

Музичка култура 5 за пети разред основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00155/2018-07 од 27.4.2018.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„BIGZ školstvo”

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Миливој Мишко Павловић

650-02-00129/2018-07 од 17.4.2018.

„KLETT”

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00098/2018-07 од 24.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00038/2018-07 од 27.4.2018.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 5 за пети разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00074/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Јован Мрђеновачки

650-02-00081/2018-07 од 27.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура ,  уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Коста Богдановић,

Рајка Бошковић

650-02-00105/2018-07 од 27.4.2018

„ГЕРУНДИЈУМ”

 Траг ‒ ликовна култура  за пети разред основне школе;

ћирилица

др Здравко Милинковић,

Бранка Мандић

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00060/2018-07 од 24.4.2018. године

„ЕДУКА”

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић

650-02-00065/2018-07 од 25.4.2018. године

„BIGZ školstvo”

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала);

ћирилица

Светлана Вучетић

650-02-00130/2018-07 од 27.4.2018. године

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Слободан Попов,

Мирослав Парошкај

650-02-00047/2018-07 од 27.4.2018. године

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

ћирилица

Жељко Васић,

Дијана Каруовић,

Иван Ђисалов

650-02-00103/2018-07 од 27.4.2018. године

М&Г „ДАКТА”

Техника и технологија5 за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

ћирилица

Милан Санадер,

Гордана Санадер,

Наталија Диковић

650-02-00203/2018-07 од 27.4.2018. године

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„BIGZ školstvo”

Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе,

ћирилица

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

650-02-00172/2017-07 од 30.1.2018.

„ KLETT”

Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Светлана Мандић

650-02-00037/2018-07 од 25.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

ћирилица

Мира Љубичић

650-02-00202/2018-07 од 25.4.2018.

„EДУКА”

Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-у за пети разред основне школе;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић, Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00086/2018-07 од 25.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

ћирилица

Жолт Коња,

Маја Тодоровић,

Вела Чоја,

Горан Станојевић

650-02-00198/2018-07 од 27.4.2018.

„DATA STATUS”

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком,

ћирилица

Ауторски тим

Бајнари Лоџик

650-02-00200/2018-07 од 27.4.2018

 

 

Број: 650-02-00232/2018-07

 

У Београду, 30. априла  2018. године

 

МИНИСТАР

 

Младен Шарчевић