На основу члана 19. ст. 1‒3. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

 

КАТАЛОГ УЏБЕНИКА

ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ПРВИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„BIGZ školstvo”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,за први разред основне школе, уџбенички комплет (Буквар, Наставни листови  уз Буквар, Словарицауз Буквар, Читанка „Чувари маште”);

ћирилица

Мирјана Стакић,

Драгица Ђуровић,

Вукица Јовић

650-02-00135/2018-07 од 17.4.2018.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет, ћирилица

 

650-02-00075/2018-07 од 24.4.2018.

Буквар

с наставним листовима, ћирилица

Симеон Маринковић

 

Читанка 1,

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,за наставу према комплексном поступку у првом разреду основне школе, уџбенички комплет (Шта све деца знају, Чудна ми чуда, Пишем, пишем, Причам ти причу);

ћирилица

Зорица Нобл,

Зорица Вукајловић

650-02-00090/2018-07 од 24.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Букварза први разред основне школе;

ћирилица

Снежана Милошевић Јешић

650-02-00196/2018-07 од 24.4.2018.

Наставни листовиуз Буквар;

ћирилица

Снежана Милошевић Јешић

Читанка за први разред основне школе;
ћирилица

СњежанаЋивша,

Вукица Ђурашковић,

Светлана Дробњак

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00171/2018-07 од 25.4.2018.

Нови букваруџбеник за први разред основне школе

Нови букварнаставни листови за први разред основне школе

 

Бранка Матијевић,

Љиљана Вдовић,

Ранка Јанаћковић

Читанказа први разред основне школе

Моња  Јовић,

мр Иван Јовић

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00126/2018-07 од 25.4.2018.

„Маша и Раша– Игра словима”, буквар за 1. разред основне школе;

Зоран Б. Гаврић,

Мирјана Ковачевић

Маша и Раша - Различак”, читанка за  први разред основне школе

Радмила Жежељ

„ФРЕСКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет

(Буквар,Наставни листовиуз Буквар и Читанка за први разред основне школе);

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00166/2018-07 од 25.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.

Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

Реч по реч, читанказа први разред основне школе;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Вук Милатовић,

Анастасија Ивковић

650-02-00149/2018-07 од 27.4.2018.

Радна свеска уз Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Биљана Ивковић,

Анастасија Ивковић

Читанка за први разред основне школе;

ћирилица

Славица Јовановић

„НОВИ ЛОГОС”

ПОЧЕТНИЦА, уџбенички комплет за први разред основне школе

(Сликовница са словарицом, Текстови за почетно читање и писање, Писанка  и Читанка „На крилима речи”);

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00167/2018-07 од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,за први разред основне школе, уџбенички комплет (Буквар, Наставни листовиуз Буквар, Словарицауз Буквар, Читанка  са основама писмености);

ћирилица

Зорица Цветановић,

Сузана Копривица,

Даница Килибарда

650-02-00134/2018-07 од 27.4.2018.

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Буквар за први разред основне школе

Сања Кондић,

Лидија Голић,

Наташа Цветковић

650-02-00185/2018-07 од 27.4.2018.

Наставни листови уз Буквар

Читанка за први разред основне школе

Валерија Јaнићијевић,

Бојан Марковић,

Јована Бонџић

JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Буквар за српски језик у првом разреду основне школе;

ћирилица

Драгана Богавац,

Душанка Бојовић

650-02-00153/2018-07 од 27.4.2018.

Радна свеска уз Буквар за српски језик у првом разреду основне школе;

ћирилица

Драгана Богавац,

Душанка Бојовић

Читанка за српски језик у првом разреду основне школе;

ћирилица

 

Славица Јовановић

„НОВА ШКОЛА”

Буквар;

ћирилица

Милица Ћук,

Драгица Ивановић,

Гордана Степић

650-02-00156/2018-07 од 27.4.2018.

Читанка за први разред основне школе;

ћирилица

Милица Ћук,

Драгица Ивановић

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Буквар;

ћирилица

Смиљка Наумовић

650-02-00383/2018-07 од 30.1.2019.

Наставни листови уз Буквар;

ћирилица

Словарица уз Буквар;

ћирилица

Маја Димитријевић

Читанка, српски језик за први разред основне школе;

ћирилица

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

 „KLETT”

Маша и Раша, Математика, уџбеник за први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Бранислав Поповић.

Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

650-02-00059/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Математика 1а и Математика 1б, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Ивана  Јухас

650-02-00164/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 1,уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Милинковић

 

650-02-00076/2018-07 од 27.4.2018.

Математика 1,радна свеска  за први разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Милинковић,

Ненад Матић

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика за први разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Драгица Мишић,

Драгана Јаковљевић

650-02-00161/2018-07 од 27.4.2018.

Радни листови из математикеза први разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Драгица Мишић,

Гордана Миленковић

„BIGZ školstvo”

Математика 1 за први разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска – 1. и 2. део);

ћирилица

Сања Маричић

650-02-00131/2018-07 од 27.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика 1, уџбеник за  први разред основне школе;

ћирилица

Оливера Тодоровић,

Срђан Огњановић

650-02-00046/2018-07 од 27.4.2018.

Математика 1, вежбанка за  први разред основне школе;

ћирилица

ФРЕСКА”

Математика, уџбеник за  први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00183/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Математика 1а и 1б, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Љиљана Вдовић,

Бранка Матијевић,

Ранка Јанаћковић

650-02-00193/2018-07 од 27.4.2018.

„НОВА ШКОЛА”

Математика , уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Милица Ћук,

Бранислав Милошевић,

Бранко Марковић

650-02-00208/2018-07 од 27.4.2018.

Математика, радна свеска за први разред основне школе;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе;

ћирилица

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 1, уџбеник за први разред основне школе( први и други део);

 

ћирилица

Мирјана Рашић,

Ивана Ракићевић,

Светлана Живковић

650-02-00345/2018-07 од 7.12.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 1, уџбеник за први разред основне школе(први и други део);

ћирилица

НелаМалиновић Јовановић,

Јелена Малиновић

650-02-00393/2018-07 од 8.2.2019.

Математика 1, радна свеска за први разред основне школе (први и други део);

ћирилица

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

РОДНИЧОК 1,руски језик за први разред основне школе, уџбеник и  аудио ЦД

Људмила Поповић,

Јелена Гинић

650-02-00108/2018-07 од 16.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

IMAGES 1,француски језик за први разред основне школе,

уџбенички комплет (уџбеник, аудио ЦД)

Весна Фила,

Милица Голубовић Тасевска

650-02-00119/2018-07 од 17.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

DU UND ICH, немачки језик за први разред основне школе, уџбеник и  аудио ЦД

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит

Иванка ФајферЧагоровић

650-02-00114/2018-07 од 19.4.2018.

DATA STATUS”

DAS ZAUBERBUCH Starter,немачки језик за први разред основне школе, уџбеник и  аудио ЦД

МариаграциаБертарини, АмалиаХалиер,

Паоло Иоти

650-02-00048/2018-07 од 20.4.2018.

АКРОНОЛО”

NEW ENGLISH ADVENTURE – STARTER A, енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком

Regina Raczynska,

Cristiana Bruni

650-02-00025/2018-07 од 25.4.2018.

DATA STATUS”

SMART JUNIOR 1,енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком

Х. Мичел

650-02-00051/2018-07 од 26.4.2018.

„ЕДУКА”

LET′S PLAY ENGLISH! 1, eнглески језик запрви разред основне школе,  уџбеник, аудио ЦД, сет флеш картица. 

ЕлвираСаваи

650-02-00088/2018-07 од 26.4.2018.

„АКРОНОЛО”

OUR DISCOVERY ISLAND STARTER A,енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

TessaLochowski

650-02-00024/2018-07 од 27.4.2018.

„THE ENGLISH BOOK”

HAPPY HOUSE, енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Стела Мејдмент,

ЛоренаРобертс

650-02-00044/2018-07 од 27.4.2018.

„ФРЕСКА”

SMILES 1,енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

JennyDooly

650-02-00061/2018-07 од 27.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

FAMILY AND FRIENDS, енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi

650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

STEP BY STEP 1, енглески језик за први разред основне школе,

уџбенички комплет (уџбеник, аудио ЦД)

Блага Делић,

Драгана Макевић

650-02-00139/2018-07 од 27.4.2018.

DATA STATUS”

ALEX ET ZOE, француски језик за први разред основне школе, прва година учења;

уџбеник са електронским додатком

КолетСамсон

650-02-00053/2018-07 од 27.4.2018.

„ KLETT”

PLAYWAY TO ENGLISH, енглески језик за први разред основне школе,

уџбенички комплет (уџбеники аудио ЦД)

Гинтер Гернгрос,

Херберт Пухта,

Вишња Брковић

650-02-00099/2018-07 од 27.4.2018.

„ KLETT”

SUPER MINDS 1,енглески језик за први разред основне школе,прва година учења

Гинтер Гернгрос,

Херберт Пухта,

Питер Луис Џонс

650-02-00124/2018-07 од 27.4.2018.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

EASY 1,енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом

Зорана Ненезић

650-02-00104/2018-07 од 27.4.2018.

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

СВЕТ ОКО НАС 1, уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица

Ивана Јухас

650-02-00068/2018-07 од 16.4.2018.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска),

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Весна Рикало

650-02-00077/2018-07 од 16.4.2018.

„BIGZ školstvo”

СВЕТ ОКО НАС 1, за први разредосновне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска– први и други део),

ћирилица

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

650-02-00138/2018-07 од 16.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Љиљана Новковић,

Биљана Гачановић,

др Биљана Требјешанин

650-02-00117/2018-07 од 23.4.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Марија Вујовић,

Драгана Златић

650-02-00186/2018-07 од 23.4.2018.

„НОВА ШКОЛА”

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Јасмина Крњајић,

Милица Ћук,

Гордана Стевановић,

Весна Радонић

650-02-00209/2018-07 од 25.4.2018.

„ФРЕСКА”

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00176/2018-07 од 25.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

ЉиљаСтокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.

„ KLETT”

МАША И РАША – СВЕТ ОКО НАС, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

650-02-00100/2018-07 од 27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радни листови);

ћирилица

Биљана Поповић,

Ивана Цмиљановић Косовац

650-02-00162/2018-07 од 27.4.2018.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Музичка култура 1,за први разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00092/2018-07 од 19.4.2018.

“BIGZ školstvo”

Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основнешколе;

ћирилица

Драгомир Братић

650-02-00142/2018-07 од 24.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.

„ЕДУКА”

Музичка сликовница,

Музичка култура за први разред основнешколе,

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић,

Соња Цветковић

650-02-00085/2018-07 од 25.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура за први разред основне школе;

ћирилица

Гордана Стојановић

650-02-00146/2018-07 од 27.4.2018.

„ФРЕСКА”

 „Чаробни свет музике”, музичка култура за први разред основнешколе;

ћирилица

 др Гордана Илић

650-02-00182/2018-07 од 27.4.2018.

„ KLETT”

Маша и  Раша, музичка култура, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00180/2018-07 од 27.4.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Звончићи,музичкакултура за први разред основне школе;

ћирилица

Милица Цвитковац Тишма

650-02-00205/2018-07 од 27.4.2018.

„НОВА ШКОЛА”

Слушам, певам свирам, музичка култура за први разред основне школе;

ћирилица

Милица Ћук,

Јасмина Крњајић

650-02-00210/2018-07 од 27.4.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00374/2018-07 од 24.1.2019.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ KLETT”

Маша и Раша, Свет у мојим рукама,ликовна култура за први разред основне школе,

ћирилица

др Сања Филиповић

650-02-00173/2018-07 од 13.4.2018.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица

Кристинка Селаковић,

Катарина Трифуновић

650-02-00136/2018-07 од 13.4.2018.

ФРЕСКА”

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00181/2018-07 од 12.4.2018

НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Рајка Бошковић,

Петар Вујошевић

650-02-00144/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

МариаБузашиМарганић

650-02-00067/2018-07 од 27.4.2018.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00078/2018-07 од 27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Ликовна култура за први разред основне школе;

ћирилица

Љиљана Новковић,

Биљана Поповић

650-02-00194/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Јелена Коштица,

Горан Ратковић

650-02-00380/2018-07 од 21.1.2019.

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

“BIGZ školstvo”

Oд злата јабука, читанка – Српски језик и књижевност за пети разред основне школе;

ћирилица

др Оливера Радуловић,

Мирјана Станић,

Оливера Ћурчић

650-02-00143/2018-07 од 4.4.2018.

Граматика - Српски језик и књижевност за пети разред основне школе;

ћирилица

 Владо Ђукановић

„ГЕРУНДИЈУМ”

Похвала,читанка са аудио записом  за пети разред основне школе;

 ћирилица

Снежана Божић,

Снежана Милосављевић Милић, Јелена  Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић

650-02-00157/2018-07 од 12.4.2018.

Похвала језику,уџбеник српског језика за пети разред основне школе;

ћирилица

Маја Вукић, Сузана Петровић, Снежана Савић, Јулијана Ћоровић

„НОВИ ЛОГОС”

Уметност речи,читанка за пети разред основнешколе

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00026/2018-07 од 24.4.2018.

Дар речи,граматика за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Срдић

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 5,за пети разред основне школе, уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00079/2018-07 од 26.4.2018

Читанказа пети разред основне школе;

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

Српски језик за пети разред основне школе;

ћирилица

Симеон Маринковић

„НОВИ ЛОГОС”

Чаролија стварања, читанка за пети разред основне школе;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00165/2018-07 од 27.4.2018

Језичко благо, граматика за пети разред основне школе;

ћирилица

Светлана Слијепчевић,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

JP „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са ЦД-ом за пети разред основне школе;

ћирилица

Маријана Милошевић

650-02-00150/2018-07 од 27.4.2018

Српски језик и језичка култураза пети разред основне школе;

ћирилица

Наташа Вуловић

„KLETT”

Читанка„Расковник”за пети разред основне школе;

ћирилица

 

 

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.

Граматиказа пети разред основне школе;

ћирилица

 

 

Весна Ломпар

„ЕДУКА”

Читанка, српски језик  и књижевност запети разред основне школе;

ћирилица

Моња Јовић,

Јелена Журић

650-02-00087/2018-07 од 27.4.2018.

Жубор језика, српски језик  и  језчка култура за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Журић,

мр Јелена Ангеловски

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Читанка 5, српски језик  и књижевност заза пети разред основне школе;

ћирилица

Јадранка Милошевић

650-02-00073/2018-07 од 27.4.2018.

Граматика 5, српски језик  и књижевност за пети разред основне школе;

ћирилица

„ЕДУКА”

Читанка, српски језик  и књижевност запети разред основне школе са Цд-ом;

ћирилица

Снежана Бабуновић,

Марела Манојловић

650-02-00084/2018-07 од 27.4.2018.

Жубор језика, српски језик  и  језичка култура за пети разред основне школе са ЦД-ом;задаци за вежбање уз Жубор језика – електронски додатак;

ћирилица

Јелена Журић,

мр Јелена Ангеловски

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Читанка, српски језик и књижевност за пети разред основне школе;

ћирилица

Александар Јерков,

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић

650-02-00377/2018-07 од 24.1.2019.

Граматика, српски језик и књижевност за пети разред основне школе;

ћирилица

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

РОДНИЧОК 5,руски језик за пети разред основне,

пета година учења,

уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Људмила Поповић

Јелена Гинић

650-02-00112/2018-07 од 13.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

ОРБИТА1, руски језик за пети разред основне,

прва година учења,

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Предраг Пипер,

Марина Петковић, Светлана Мирковић

650-02-00120/2018-07 од 13.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

НАШ КЛАСС, руски језик за пети разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Лука Меденица,

Бранислав Николић,

Мира Симеуновић

650-02-00171/2017-07 од 19.1.2018.

DATA STATUS”

ДИАЛОГ 1, руски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Др УрсулаБер, др Рима Брајтшпрехер, Елке Колодји, РосвитаШтар, др Хајке Вапенханс

650-02-00052/2018-07 од 16.4.2018.

„KLETT”

КОНЕЧНО! 1,руски језик за пети разред разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

КристинеАмштајмБаман, УлфБоргварт,  Моника Брош, Елена ДенисоваШмит, ДанутаГенч, Петер Јакубов, ГизелаРајхертБоровски, ЕвелинВалах, Драгана Керкез и Јелена Гинић

 

650-02-00027/2018-07 од 16.4.2018.

„KLETT”

MAXIMAL 1, немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Ђорђо Мота,

ЕлжбијетаКрулакКемписти,

КлаудијаБрас,

ДагмарГлинк

650-02-00020/2018-07 од 17.4.2018.

„KLETT”

MAGNET NEU 1 ,

немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Ђорђо Мота,

Весна Николовски

650-02-00028/2018-07 од 17.4.2018.

„BIGZ školstvo”

DEUTSCH! DAS WILL  ICH!немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Марија Травица

650-02-00137/2018-07 од 17.4.2018.

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

HURRA,WIR LERNEN DEUTSCH, немачки језикза пети разред основне школа, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит,

Иванка ФајферЧагоровић

650-02-00113/2018-07 од 17.4.2018.

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

HALLO, FREUNDE! 1, немачки језик за пети разред основне школе,прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Гордана Летић Глишић,

Ранка Вујановић

650-02-00111/2018-07 од 24.4.2018.

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

KONTAKTE 5, немачки језик за пети разред основне школе,пета година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Гордана Летић Глишић,

Јасна Мајсторовић

 

650-02-00118/2018-07 од 24.4.2018.

„KLETT”

WIR NEU 1, немачки језик за пети разред основне школе,прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Ђорђо Мота,

Драгана Боос

650-02-00125/2018-07 од 27.4.2018.

„EDUCATIONAL CENTRE”

BESTE FREUNDE A1.1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

ManuelaGeorgiakaki,

Monika Bovermann,

Elisabeth Graf Riemann,

ChristianeSeuthe,

AnjaSvhuemann

650-02-00072/2018-07 од 24.4.2018.

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

LE MONDE DE LEA ET LUCAS, француски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Данијела Милошевић,

Милена Милановић

650-02-00041/2018-07 од 24.4.2018.

„DATA STATUS”

NOUVEAU PIXEL 1, француски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ДВД)

Катрин Фарве,

СилвиШмит

650-02-00055/2018-07 од 26.4.2018.

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

IMAGES DE FRANCE, францускијезик за пети разред основне школе, пeта година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Весна Фила,

Милица Голубовић Тасевска

650-02-00116/2018-07 од 27.4.2018.

„KLETT”

ET TOI 1, француски језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио ЦД-а који прате уџбeник)

Мари ЖозеЛопез,

Жан ТјерилеБуњек,

Гај Луис

650-02-00021/2018-07 од 27.4.2018.

 

„KLETT”

CLUB ADOS 1, француски језик за пети разред основне школе,

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио ЦД-а који прате уџбeник, аудио ЦД који прати радну свеску)

AurélieCombriat,

KatiaCoppola

650-02-00029/2018-07 од 27.4.2018.

 

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

żHABLAMOS? 1, шпански језикза пети разред основне школа, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Анђелка Пејовић,

Маја Андријевић

650-02-00109/2018-07 од 17.4.2018.

„DATA STATUS”

ESPACIO JOVEN 360 A1, шпански језикза пети разред основне школа, прва година учења,уџбенички комплет (уџбеникса онлајн додатком ирадна свеска)

МариаКарменКабезаСанчез,

ФранцискаФернандез Варгас

650-02-00057/2018-07 од 26.4.2018.

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

AMICI 1,италијански језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и аудио ЦД)

Александра Блатешић

650-02-00148/2018-07 од 17.4.2018.

„DATA STATUS”

АMICI D′ITALIA 1, италијански језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и аудио ЦД)

ЕлетраЕрколино,

Т. Ана Полегрино,

МадаленаБолоњезе,

Ивана Виапиани

650-02-00056/2018-07 од 25.4.2018.

„EDUCATIONAL CENTRE”

PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, италијански језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД, ДВД)

TelisMarin,

AntonellaAlbano

650-02-00069/2018-07 од 26.4.2018

„DATA STATUS”

PRIMA PLUS A1.1,немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Фредерика Јин,

ЛуцРохрман,

Милена Збранкова

650-02-00054/2018-07 од 20.4.2018.

„АКРОНОЛО”

DISCOVER ENGLISH 2,енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

 

 

JayneWildman,

IzabellaHearn

650-02-00023/2018-07 oд 25.4.2018.

„ЕДУКА”

OVER THE MOON 5,енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Божидар Никић

650-02-00082/2018-07 од 25.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

ENGLISH PLUS 1,енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Ben Wetz,

JanetHardyGould

 

650-02-00031/2018-07 од 27.4.2018.

 „ФРЕСКА”

RIGHT ON!енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, три аудио ЦД-а)

JennyDooly

650-02-00062/2018-07 од 27.4.2018.

„KLETT”

EYES OPEN 1,енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио ЦД-а који прате уџбеник, аудио ЦД који прати радну свеску и видео ЦД који прати уџбеник)

Ben Goldstein,

Ceri Jones,

David McKeegan,

VickiAnderson,

EoinHiggins

650-02-00018/2018-07 од 27.4.2018.

„KLETT”

MESSAGES 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦДуз радну свеску)

DianaGoodey,

NoelGoodey,

KarenThompson

650-02-00019/2018-07 од 27.4.2018.

„THE ENGLISH BOOK”

PROJECT 2, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД , аудио  материјал – Class CD)

Том Хачинсон,

Род Фрикер

650-02-00045/2018-07 од 27.4.2018.

„АКРОНОЛО”

WIDER WORLD 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска са електронским додатком)

Bob Hastings,

StuartMcKinlay,

Linda Edwards

650-02-00022/2018-07 од 27.4.2018.

„EDUCATIONAL CENTRE”

WORLD WONDERS 1,енглески језик за пети разред основне школе, пета година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

MichelleCrawford,

JenniferHeath

650-02-00071/2018-07 од 27.4.2018.

 „BIGZ školstvo”

 STEP BY STEP 5, енглески језик за пети разред основне школе,уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Блага Делић,

Драгана Макевић,

Драгана Павловић

650-02-00141/2018-07 од 27.4.2018.

„DATA STATUS”

TO THE TOP PLUS 1, енглески језик за пети разред основне школе, пета година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Х. Мичел,

МарилениМалкогиани

650-02-00049/2018-07 од 27.4.2018

„DATA STATUS”

GET TO THE TOP 1, енглески језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Х. Мичел,

МарилениМалкогиани

650-02-00050/2018-07 од 27.4.2018

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

ENJOYING ENGLISH 5, енглески језик за пети разред основне школе, пета година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Зорана Ненезић,

JonathanPendlebury

650-02-00115/2018-07 од 27.4.2018

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

ТАLK  ТАLК 1,енглески језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Наталија Кантар,

Ида Добријевић

650-02-00110/2018-07 од 27.4.2018

DATA STATUS”

AMICI d′ITALIA 1,

италијански језик за пети и шести разред основне школе, прва и друга година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и аудио ЦД)

ElettraErcolino,

T. AnnaPelegrino,

MaddalenaBolognese,

Ivana Viappiani

650-02-00397/2018-07 oд 11.2.2019.

 

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

др Душко Лопандић,

Ивана Петровић

650-02-00174/2018-07 од 24.4.2018.

„ФРЕСКА”

Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Данијела Стефановић,

Снежана Ферјанчић,

Зорица Недељковић

650-02-00095/2018-07 од 24.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Александра Смирнов Бркић

650-02-00040/2018-07 од 25.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историјски атлас  за основну и средњу школу;

ћирилица

Милош Благојевић,

Слободан Душанић,

Љубомир Максимовић

650-02-00357/2018-07 од 9.1.2019.

„ЕДУКА”

Историја  – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Александар Тодосијевић

650-02-00066/2018-07 од 25.4.2018.

„BIGZ školstvo”

Историја 5 –уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Весна Лучић

650-02-00133/2018-07 од 27.4.2018.

KLETT”

Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Емина Живковић,

Љиљана Недовић

650-02-00121/2018-07 од 27.4.2018

„DATA STATUS”

Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школеса електронским додатком;

Историјски атлас за основну и средње школе;

ћирилица

Никола Бацетић,

Немања Цвитковац

650-02-00201/2018-07 од 27.4.2018

„ГЕРУНДИЈУМ”

Историја  – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Бранка Бечановић,

др Александар Крстић,

Олга Шимшић

650-02-00158/2018-07 од 27.4.2018

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Историја 5, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

др Весна Димитријевић

650-02-00394/2018-07 од 21.1.2019.

 

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Драган Милошевић

650-02-00093/2018-07 од 17.4.2018.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Ћалић,

Милутин Тадић,

Милован Миливојевић

650-02-00107/2018-07 од 24.4.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Поповић

650-02-00206/2018-07 од 25.4.2018.

KLETT”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Винко Ковачевић,

мр Сања Топаловић

650-02-00058/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Наташа Поповић

650-02-00083/2018-07 од 27.4.2018.

„ФРЕСКА”

Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Луковић

650-02-00030/2018-07 од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Биљана Колачек,

Александра Јовичић

650-02-00154/2018-07 од 27.4.2018.

Географски атлас за основну школу;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Марко Јоксимовић

650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Географија, уџбеник за пети разред основне  школе;

ћирилица

Марко В. Милошевић

650-02-00375/2018-07 од 30.1.2019.

 

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Биологија 5,уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Вера Матановић,

Весна Милетић

650-02-00089/2018-07 од 27.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 5,уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00102/2018-07 од 27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 5,за пети разред основне школе;

ћирилица

др Тијана Прибићевић,

др Томка Миљановић,

Славица Нинковић,

мр Весна Миливојевић

650-02-00159/2018-07 од 27.4.2018.

KLETT”

Биологија 5, уџбеникза пети разред основне школе;

ћирилица

Горан Милићев,

Ена Хорват

650-02-00168/2018-07 од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

Биологија 5,за пети разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић

650-02-00132/2018-07 од 27.4.2018.

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

Математика за пети разред основне школе;

ћирилица

Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија

 

 

 

Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија,

Вељко Ћировић,

Сава Максимовић

 

650-02-00152/2018-07 од 27.4.2018.

Збирка задатака из математике за пети разред основне школе;

ћирилица

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 5 за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и збирка задатака);

ћирилица

Мирјана СтојсављевићРадовановић,

Љиљана Вуковић,

Јагода Ранчић

 

650-02-00080/2018-07 од 27.4.2018

„НОВИ ЛОГОС”

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Петар Огризовић

650-02-00175/2018-07 од 27.4.2018

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

„BIGZ školstvo”

Математика 5, уџбеник са збиркомзадатака за пети разред основне школе;

ћирилица

Иван Анић,

Радоје Кошанин,

Александра Равас

650-02-00140/2018-07 од 27.4.2018

KLETT”

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика за пети разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Александра Росић,

Јасна Благојевић

650-02-00160/2018-07 од 27.4.2018

Збирка задатака из математике за пети разред основне школе;

Електронски додатак уз уџбенички комплет;

ћирилица

др Синиша Јешић

Јасна Благојевић,

Александра Росић,

 

МАТЕМАТИСКОП

Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе (са електронским додатком);

ћирилица

Владимир Стојановић

650-02-00128/2018-07 од 27.4.2018

Математика 5, збирка задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

Владимир Стојановић,

Гордана Поповић,

Никола Вигњевић

„ЕДУКА”

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

др Миливоје Г. Лазић,

др Мићо Милетић,

Душан Михајловић

650-02-00192/2018-07 од 27.4.2018.

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Музичка култура 5за пети разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00091/2018-07 од 23.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура 5за пети разред основне школе;

ћирилица

Гордана Стојановић,

Милица Рајчевић

650-02-00145/2018-07 од 25.4.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичко 5,музичка култура за пети разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Мирјана Савов Стојановић

650-02-00204/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

У свету музике,музичка култура за пети разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић,

Валентина Динић

650-02-00163/2018-07 од 27.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 5, уџбеникза пети разред основне школе;

ћирилица

Александра Пaладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018.

KLETT”

Музичка култура 5, уџбеникза пети разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић

650-02-00179/2018-07 од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

Музичка култура 5за пети разред основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00155/2018-07 од 27.4.2018.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„BIGZ školstvo”

Ликовна култура 5,уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Миливој Мишко Павловић

650-02-00129/2018-07 од 17.4.2018.

KLETT”

Ликовна култура 5,уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00098/2018-07 од 24.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 5,уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00038/2018-07 од 27.4.2018.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 5 за пети разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00074/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 5,уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Јован Мрђеновачки

650-02-00081/2018-07 од 27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

 Траг ‒ ликовна култура  за пети разред основне школе;

ћирилица

др Здравко Милинковић,

Бранка Мандић

650-02-00197/2018-07 од 27.4.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Катарина Трифуновић

650-02-00382/2018-07 од 4.2.2019.

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

KLETT”

Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00060/2018-07 од 24.4.2018.

„ЕДУКА”

Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић

650-02-00065/2018-07 од 25.4.2018.

„BIGZ školstvo”

Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала);

ћирилица

Светлана Вучетић

650-02-00130/2018-07 од 27.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Слободан Попов,

Мирослав Парошкај

650-02-00047/2018-07 од 27.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

ћирилица

Жељко Васић,

Дијана Каруовић,

Иван Ђисалов

650-02-00103/2018-07 од 27.4.2018.

М&Г „ДАКТА”

Техника и технологија5за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

ћирилица

Милан Санадер,

Гордана Санадер,

Наталија Диковић

650-02-00203/2018-07 од 27.4.2018.

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„BIGZ školstvo”

Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе,

ћирилица

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

650-02-00172/2017-07 од 30.1.2018.

„ KLETT”

Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Светлана Мандић

650-02-00037/2018-07 од 25.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

ћирилица

Владан Стевановић

650-02-00064/2018-07 од 25.4.2018.

„EДУКА”

Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-уза пети разред основне школе;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00086/2018-07 од 25.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Информатика и рачунарствоза пети разред основне школе;

ћирилица

Жолт Коња,

Маја Тодоровић,

Вела Чоја,

Горан Станојевић

650-02-00198/2018-07 од 27.4.2018.

„DATA STATUS”

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком,

ћирилица

Ауторски тим

БајнариЛоџик

650-02-00200/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

УЏБЕНИЦИЗА НАСТАВУ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

 

ПРВИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

KLETT”

Маша и Раша – Српски као  нематерњи језик, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Соња Аџић

650-02-00178/2018-07 од 24.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Здраво децо! Српски као нематерњи језик, сликовница са наставним листовима за први разред основне школе;

ћирилица и латиница

Биљана Максимовић,

Наташа Добрић

650-02-00400/2018-07 од 8.2.2019.

 

                   АЛБАНСКИ ЈЕЗИК

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Svet oko nas 1 za prvi razred osnovne škole, ( уџбеник и радна свеска);

на албанском језику и писму

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Весна Рикало

 

650-02-00323/2018-07од 23.11.2018.

                  

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Matematika 1 za prvi razred osnovne škole (уџбеник и радна свеска);

на албанском језику и писму

 

Јасмина Милинковић,

Ненад Матић

 

650-02-00304/2018-07

од 30.10.2018.

 

БОСАНСКИ ЈЕЗИК

 

БОСАНСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

„КLETT”

Bosanski jezik za prvi razred osnovne škole (Sehara slova, Čitanka);

на босанском језику, латиница

Санела Међедовић,

Адела Мелајац

 

611-00-00322/2018-07од 7.11.2018.

 

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

„КLETT”

Dina i Dino – matematika, udžbenik za 1. рazred osnovne škole (први, други, трећи и четврти део); на босанском језику, латиница

 

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић и Мирјана Кандић

 

650-02-00307/2018-07 од 13.9.2018.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

„КLETT”

Dina i Dino –svijet u mojim rukama, likovna kultura za 1. razred osnovne škole;на босанском језику, латиница

 

 

Сања Филиповић

 

 

650-02-00316/2018-07 од 18.9.2018.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„КLETT”

Dina i Dino – muzička kultura za 1. razred osnovne škole;на босанском језику, латиница

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00315/2018-07

од 25.9.2018.

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

KLETT”

Dina i Dino – Svijet oko nas, udžbenik za 1. razred osnovne škole; на босанском језику, латиница

 

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

 

650-02-00308/2018-07 од

13.9.2018.

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Svijetokonas,udžbenik za 1. razredosnovneškole (уџбеник и радна свеска);

на босанском језику, латиница

 

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Весна Рикало

 

650-02-00367/2018-07 од 7.12.2018.

 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Свет око нас 1 за први разред основне школе (уџбеник и радна свеска);

на мађарском језику и писму

 

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Весна Рикало

 

128-01-439/2018-01 од 10.8.2018.

 

РУСИНСКИ ЈЕЗИК

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

KLETT”

Маша и Раша – Свет око нас – за први разред основне школе; на русинском језику и писму

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

128-61-761/2018-01

од 19.11.2018.

 

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

KLETT”

 

Маша и Раша ‒Математика за први разред основне школе; на русинском језику и писму

Др Бранислав Поповић,

Др Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

128-01-760/2018-01

од 3.12.2018.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

KLETT

Маша и Раша – Свет у мојим рукама, уџбеник Ликовне културе за први разред основне школе; на русинском језику и писму

 

 

Др Сања Филиповић

 

128-01-772/2018-01 од 17.12.2018.

 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

KLETT”

Маша и Раша – Свет око нас – за први разред основне школе, на словачком језику и писму

 

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

 

128-61-729/2018-01 од 31.10.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Обједињени национални додаци уз уџбенике Свет око нас и Ликовна култура за 1. и 2. разред основне школе,

на словачком језику и писму

Татиана Нађ

128-61-181/2018 – 01 од 23.5.2018.

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 1 (први, други, трећи и четврти део) за први разред основне школе, на словачком језику и писму

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

128-61-731/2018 – 01 од 31.10.2018.

 

 

 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Аудио-запис ЦД (звучна читанка) уз уџбеник  Словенчина моја мила, словачки језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе

 

 

Милина Флорианова,

Светлана Золњан

1

 

28-61-436/2018-01

од21.8.2018.

 

 

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК

 

MATEMATИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

BIGZ školstvo

Matematika 1 za prvi razred osnovne škole (udžbenik i bilježnica 1. i  2. deo); на хрватском језику, латиница

 

 

Сања Маричић

 

128-61-491/2018-01 од 5.9.2018.

 

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

BIGZ školstvo

Svijet oko nas 1 za prvi razred osnovne škole (udžbenik i radna bilježnica 1. i 2. dio); на хрватском језику, латиница

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

 

128-61-493/2018-01 од 6.9.2018.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

BIGZ školstvo

Likovna umjetnost 1 za prvi razred osnovne škole; на хрватском језику, латиница

 

Кристинка Селаковић,

Катарина Трифуновић

 

128-61-488/2018-01

од4.9.2018.

 

 

     ЧЕШКИ ЈЕЗИК

 

ЧЕШКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Чешки језик са елементима националне културе – радна свеска za prvi razred osnovne škole; на чешком језику и писму

 

 

Валентина Симиџија Хоц,

Тереза Стаменковић

 

 

128-61-769/2018-01

од14.1.2019.

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка, Граматика и Радна свеска за српски језик као нематерњи, за пети разред основне школе, уџбенички комплет;

ћирилица

 

 

Наташа Добрић,

Гордана Штасни

 

 

 

650-02-00042/2018-07 од 24.4.2018.

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка - Учимо српски језик, Језичка култура, српски језик као нематерњи, за пети разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

 

 

Наташа Добрић,

Гордана Штасни

 

 

 

650-02-00326/2018-07 од 1.11.2018.

 

 

 

„KLETT”

Читанка, српски као нематерњи језик за пети разред основне школе;

ћирилица

 

 

Соња Аџић,

Весна Вајс

 

 

 

650-02-00260/2018-07 од 17.8.2018.

Граматика, српски као нематерњи језик за пети разред основне школе;

ћирилица

 

Соња Аџић

Радна свеска уз Читанку и Граматику, српски као нематерњи језик за пети разред основне школе;

ћирилица

 

 

 

Весна Вајс

 

БОСАНСКИ ЈЕЗИК

 

БОСАНСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

 

 

„КLETT”

Bosanski jezik i književnost 5, Čitanka za peti razred osnovne škole;

на босанском језику, латиница

МелидаРеброња,

ХаземаНиштовић

 

 

613-00-01504/2018-07

од 7.11.2018.

Bosanski jezik i knjiiževnost 5, Gramatika za peti razred osnovne škole; на босанском језику, латиница

АмираТурбићХаџагић,

БернесАљукић

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„КLETT”

Likovna kultura 5 – udžbenik za peti razred osnovne škole; на босанском језику, латиница

Сања Филиповић

650-02-00314/2018-07

од 18.9.2018.

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„КLETT”

Informatika i računarstvo 5 – udžbenik za peti razred osnovne škole; на босанском језику, латиница

 

Светлана Мандић

 

650-02-00325/2018-07

од 9.10.2018.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„КLETT”

Muzička kultura 5 – udžbenik za peti razred osnovne škole; на босанском језику, латиница

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић

 

650-02-00319/2018-07

од 9.10.2018.

 

 

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

„KLETT”

Historija 5 – udžbenik sa odabranim historijskim izvorima  za peti razredosnovne škole; на босанском језику, латиница

Емина Живковић,

Љиљана Недовић

650-02-00310/2018-07

од 13.9.2018.

 

 

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„KLETT”

Geografija 5 – udžbenik za peti razred osnovne škole; на босанском језику, латиница

Винко Ковачевић,

Сања Топаловић

650-02-00309/2018-07 од 13.9.2018.

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„KLETT”

Tehnika i tehnologija za peti  razred osnovne škole; на босанском језику, латиница

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00311/2018-07 од 18.9.2018.

 

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

 

„Математископ

Matematika, udžbenik za peti razred osnovne škole; на босанском језику, латиница

Владимир Стојановић

 

 

 

650-02-00321/2018-07

од 28.9.2018.

 

Matematika, zbirka zadataka za peti razred osnovne škole,ле; на босанском језику, латиница

Гордана Поповић,

Владимир Стојановић,

Никола Вигњевић

 

 

 

„КLETT”

Matematika, udžbenik za peti razred osnovne škole; на босанском језику , латиница

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

 

 

 

650-02-00318/2018-07 

од 30.10.2018.

Matematika, zbirka zadataka za peti razred osnovne škole;на босанском језику, латиница

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Сања Милојевић,

Ненад Вуловић

 

 

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„KLETT”

Biologija 5 – udžbenik za peti razred osnovne škole; на босанском језику, латиница

 

Горан Милићев,

Ена Хорват

 

650-02-00320/2018-07од 9.10.2018.

 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

 

МАТЕМАТИКA

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика 5 за пети разред основне школе; на мађарском језику и писму

др Синиша Јешић,

Александра Росић,

Јасна Благојевић

128-61-507/2018-07 од 19.9.2018.

 

РУСИНСКИ ЈЕЗИК

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

KLETT”

Ликовна култура за пети разред основне школе; на русинском језику и писму

 Сања Филиповић

128-61-763/2018-01

од 19.11.2018.

 

 

ИСТОРИЈА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

KLETT”

Историја 5 – за пети разред основне школе, на русинском језику и писму

Љиљана Недовић,

Емина Живковић

128-61-766/2018-01

од 22.11.2018.

 

 

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

KLETT”

Географија 5 – за пети разред основне школе, на русинском језику и писму

 Винко Ковачевић,

 Сања Топаловић

 

128-61-762/2018-01

од 6.12.2018.

 

 

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„НОВИ ЛОГОС

Биологија 5 – за пети разред основне школе, на русинском језику и писму

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

 

 

128-61-765/2018-01

од 6.12.2018.

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

 

KLETT”

Техника и  технологија 5 (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање и електронски додатак) за пети разред основне школе; на русинском језику и писму

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

128-61-773/2018-01

од 17.12.2018.

 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Обједињени додатак уз уџбенике Ликовна култура за пети, шести, седми и осми разред основне школе,  на словачком језику и писму

 Михаил Ђуровка,

Данијел Тришка

128-61-518/2018-01

од 22.11.2018.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

ЦД уз уџбеник Музичка култура за 5. разред основне школе; на словачком језику и писму

Мариена Кривак Станковић,

ЈурајСуђи

 

128-61-737/2018-01

од 3.12.2018.

 

 

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„KLETT”

Географија 5, за пети разред основне школе; на словачком језику и писму

Винко Ковачевић,

Сања Топаловић

128-61-779/2018-01

од 20.12.2018.

 

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„БИГЗ школство”

Likovna umjetnost 5 za peti razred osnovne škole;на хрватском језику, латиница

Миливој  Мишко Павловић

128-61-487/2018-01

од 4.9.2018.

 

 

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„БИГЗ школство”

Povijest 5 za peti razred osnovne škole;на хрватском језику, латиница

Весна Лучић

128-61-492/2018-01

од 4.9.2018.

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика 5 за пети разред основне школе;  на хрватском језику, латиница

Др Синиша Јешић,

Александра Росић,

Јасна Благојевић

128-61-513/2018-01 од 18.10.2018.

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

BIGZ školstvo

Tehnika i tehnologija 5 za peti razred osnovne škole (уџбеник и комплет материјала); на хрватском језику, латиница

Светлана Вучетић

128-61-486/2018-01

од 6.9.2018.

 

 

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

BIGZ školstvo

Geografija 5 za peti razred osnovne škole; на хрватском језику, латиница

Биљана Колачек,

Александра Јовичић

128-61-490/2018-01

од 6.9.2018.

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

BIGZ školstvo

Informatika 5 za peti razred osnovne škole; на хрватском језику, латиница

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

128-61-485/2018-01

од 6.9.2018.

 

 

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

BIGZ školstvo

Biologija 5 za peti razred osnovne škole; на хрватском језику, латиница

 

Дејан Бошковић

 

128-61-489/2018-01 од 4.9.2018.

 

 

Број: 650-02-00157/2019-07

 

У Београду, 18. фебруара  2019. године

 

МИНИСТАР

 

Младен Шарчевић