На основу члана 19. ст. 1‒3. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

КАТАЛОГ УЏБЕНИКА

ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ПРВИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„BIGZ školstvo”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,за први разред основне школе, уџбенички комплет (Буквар, Наставни листови  уз Буквар, Словарицауз Буквар, Читанка „Чувари маште”);

ћирилица

Мирјана Стакић,

Драгица Ђуровић,

Вукица Јовић

650-02-00135/2018-07 од 17.4.2018.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет, ћирилица

 

650-02-00075/2018-07 од 24.4.2018.

Буквар

с наставним листовима, ћирилица

Симеон Маринковић

 

Читанка 1,

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,за наставу према комплексном поступку у првом разреду основне школе, уџбенички комплет (Шта све деца знају, Чудна ми чуда, Пишем, пишем, Причам ти причу);

ћирилица

Зорица Нобл,

Зорица Вукајловић

650-02-00090/2018-07 од 24.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Букварза први разред основне школе;

ћирилица

Снежана Милошевић Јешић

650-02-00196/2018-07 од 24.4.2018.

Наставни листовиуз Буквар;

ћирилица

Снежана Милошевић Јешић

Читанка за први разред основне школе;
ћирилица

СњежанаЋивша,

Вукица Ђурашковић,

Светлана Дробњак

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00171/2018-07 од 25.4.2018.

Нови букваруџбеник за први разред основне школе

Нови букварнаставни листови за први разред основне школе

 

Бранка Матијевић,

Љиљана Вдовић,

Ранка Јанаћковић

Читанказа први разред основне школе

Моња  Јовић,

мр Иван Јовић

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00126/2018-07 од 25.4.2018.

„Маша и Раша– Игра словима”, буквар за 1. разред основне школе;

Зоран Б. Гаврић,

Мирјана Ковачевић

Маша и Раша - Различак”, читанка за  први разред основне школе

Радмила Жежељ

„ФРЕСКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет

(Буквар,Наставни листовиуз Буквар и Читанка за први разред основне школе);

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00166/2018-07 од 25.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.

Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

Реч по реч, читанказа први разред основне школе;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Вук Милатовић,

Анастасија Ивковић

650-02-00149/2018-07 од 27.4.2018.

Радна свеска уз Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Биљана Ивковић,

Анастасија Ивковић

Читанка за први разред основне школе;

ћирилица

Славица Јовановић

„НОВИ ЛОГОС”

ПОЧЕТНИЦА, уџбенички комплет за први разред основне школе

(Сликовница са словарицом, Текстови за почетно читање и писање, Писанка  и Читанка „На крилима речи”);

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00167/2018-07 од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,за први разред основне школе, уџбенички комплет (Буквар, Наставни листовиуз Буквар, Словарицауз Буквар, Читанка  са основама писмености);

ћирилица

Зорица Цветановић,

Сузана Копривица,

Даница Килибарда

650-02-00134/2018-07 од 27.4.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Буквар за први разред основне школе

Сања Кондић,

Лидија Голић,

Наташа Цветковић

650-02-00185/2018-07 од 27.4.2018.

Наставни листови уз Буквар

Читанка за први разред основне школе

Валерија Јaнићијевић,

Бојан Марковић,

Јована Бонџић

JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Буквар за српски језик у првом разреду основне школе;

ћирилица

Драгана Богавац,

Душанка Бојовић

650-02-00153/2018-07 од 27.4.2018.

Радна свеска уз Буквар за српски језик у првом разреду основне школе;

ћирилица

Драгана Богавац,

Душанка Бојовић

Читанка за српски језик у првом разреду основне школе;

ћирилица

 

Славица Јовановић

„НОВА ШКОЛА”

Буквар;

ћирилица

Милица Ћук,

Драгица Ивановић,

Гордана Степић

650-02-00156/2018-07 од 27.4.2018.

Читанка за први разред основне школе;

ћирилица

Милица Ћук,

Драгица Ивановић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Буквар;

ћирилица

Смиљка Наумовић

650-02-00383/2018-07 од 30.1.2019.

Наставни листови уз Буквар;

ћирилица

Словарица уз Буквар;

ћирилица

Маја Димитријевић

Читанка, српски језик за први разред основне школе;

ћирилица

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

 „KLETT”

Маша и Раша, Математика, уџбеник за први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Бранислав Поповић.

Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

650-02-00059/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Математика 1а и Математика 1б, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Ивана  Јухас

650-02-00164/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 1,уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Милинковић

 

650-02-00076/2018-07 од 27.4.2018.

Математика 1,радна свеска  за први разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Милинковић,

Ненад Матић

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика за први разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Драгица Мишић,

Драгана Јаковљевић

650-02-00161/2018-07 од 27.4.2018.

Радни листови из математикеза први разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Драгица Мишић,

Гордана Миленковић

„BIGZ školstvo”

Математика 1 за први разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска – 1. и 2. део);

ћирилица

Сања Маричић

650-02-00131/2018-07 од 27.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика 1, уџбеник за  први разред основне школе;

ћирилица

Оливера Тодоровић,

Срђан Огњановић

650-02-00046/2018-07 од 27.4.2018.

Математика 1, вежбанка за  први разред основне школе;

ћирилица

„ФРЕСКА”

Математика, уџбеник за  први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00183/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Математика 1а и 1б, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Љиљана Вдовић,

Бранка Матијевић,

Ранка Јанаћковић

650-02-00193/2018-07 од 27.4.2018.

„НОВА ШКОЛА”

Математика , уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Милица Ћук,

Бранислав Милошевић,

Бранко Марковић

650-02-00208/2018-07 од 27.4.2018.

Математика, радна свеска за први разред основне школе;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе;

ћирилица

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 1, уџбеник за први разред основне школе( први и други део);

 

ћирилица

Мирјана Рашић,

Ивана Ракићевић,

Светлана Живковић

650-02-00345/2018-07 од 7.12.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 1, уџбеник за први разред основне школе(први и други део);

ћирилица

НелаМалиновић Јовановић,

Јелена Малиновић

650-02-00393/2018-07 од 8.2.2019.

Математика 1, радна свеска за први разред основне школе (први и други део);

ћирилица

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

РОДНИЧОК 1,руски језик за први разред основне школе, уџбеник и  аудио ЦД

Људмила Поповић,

Јелена Гинић

650-02-00108/2018-07 од 16.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

IMAGES 1,француски језик за први разред основне школе,

уџбенички комплет (уџбеник, аудио ЦД)

Весна Фила,

Милица Голубовић Тасевска

650-02-00119/2018-07 од 17.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

DU UND ICH, немачки језик за први разред основне школе, уџбеник и  аудио ЦД

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит

Иванка ФајферЧагоровић

650-02-00114/2018-07 од 19.4.2018.

DATA STATUS”

DAS ZAUBERBUCH Starter,немачки језик за први разред основне школе, уџбеник и  аудио ЦД

МариаграциаБертарини, АмалиаХалиер,

Паоло Иоти

650-02-00048/2018-07 од 20.4.2018.

„АКРОНОЛО”

NEW ENGLISH ADVENTURE – STARTER A, енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком

Regina Raczynska,

Cristiana Bruni

650-02-00025/2018-07 од 25.4.2018.

DATA STATUS”

SMART JUNIOR 1,енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком

Х. Мичел

650-02-00051/2018-07 од 26.4.2018.

„ЕДУКА”

LET′S PLAY ENGLISH! 1, eнглески језик запрви разред основне школе,  уџбеник, аудио ЦД, сет флеш картица. 

ЕлвираСаваи

650-02-00088/2018-07 од 26.4.2018.

„АКРОНОЛО”

OUR DISCOVERY ISLAND STARTER A,енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

TessaLochowski

650-02-00024/2018-07 од 27.4.2018.

„THE ENGLISH BOOK”

HAPPY HOUSE, енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Стела Мејдмент,

ЛоренаРобертс

650-02-00044/2018-07 од 27.4.2018.

„ФРЕСКА”

SMILES 1,енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

JennyDooly

650-02-00061/2018-07 од 27.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

FAMILY AND FRIENDS, енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi

650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

STEP BY STEP 1, енглески језик за први разред основне школе,

уџбенички комплет (уџбеник, аудио ЦД)

Блага Делић,

Драгана Макевић

650-02-00139/2018-07 од 27.4.2018.

DATA STATUS”

ALEX ET ZOE, француски језик за први разред основне школе, прва година учења;

уџбеник са електронским додатком

КолетСамсон

650-02-00053/2018-07 од 27.4.2018.

„ KLETT”

PLAYWAY TO ENGLISH, енглески језик за први разред основне школе,

уџбенички комплет (уџбеники аудио ЦД)

Гинтер Гернгрос,

Херберт Пухта,

Вишња Брковић

650-02-00099/2018-07 од 27.4.2018.

„ KLETT”

SUPER MINDS 1,енглески језик за први разред основне школе,прва година учења

Гинтер Гернгрос,

Херберт Пухта,

Питер Луис Џонс

650-02-00124/2018-07 од 27.4.2018.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

EASY 1,енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом

Зорана Ненезић

650-02-00104/2018-07 од 27.4.2018.

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

СВЕТ ОКО НАС 1, уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица

Ивана Јухас

650-02-00068/2018-07 од 16.4.2018.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска),

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Весна Рикало

650-02-00077/2018-07 од 16.4.2018.

„BIGZ školstvo”

СВЕТ ОКО НАС 1, за први разредосновне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска– први и други део),

ћирилица

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

650-02-00138/2018-07 од 16.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Љиљана Новковић,

Биљана Гачановић,

др Биљана Требјешанин

650-02-00117/2018-07 од 23.4.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Марија Вујовић,

Драгана Златић

650-02-00186/2018-07 од 23.4.2018.

„НОВА ШКОЛА”

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Јасмина Крњајић,

Милица Ћук,

Гордана Стевановић,

Весна Радонић

650-02-00209/2018-07 од 25.4.2018.

„ФРЕСКА”

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00176/2018-07 од 25.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

ЉиљаСтокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.

„ KLETT”

МАША И РАША – СВЕТ ОКО НАС, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

650-02-00100/2018-07 од 27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радни листови);

ћирилица

Биљана Поповић,

Ивана Цмиљановић Косовац

650-02-00162/2018-07 од 27.4.2018.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Музичка култура 1,за први разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00092/2018-07 од 19.4.2018.

“BIGZ školstvo”

Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основнешколе;

ћирилица

Драгомир Братић

650-02-00142/2018-07 од 24.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.

„ЕДУКА”

Музичка сликовница,

Музичка култура за први разред основнешколе,

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић,

Соња Цветковић

650-02-00085/2018-07 од 25.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура за први разред основне школе;

ћирилица

Гордана Стојановић

650-02-00146/2018-07 од 27.4.2018.

„ФРЕСКА”

 „Чаробни свет музике”, музичка култура за први разред основнешколе;

ћирилица

 др Гордана Илић

650-02-00182/2018-07 од 27.4.2018.

„ KLETT”

Маша и  Раша, музичка култура, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00180/2018-07 од 27.4.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Звончићи,музичкакултура за први разред основне школе;

ћирилица

Милица Цвитковац Тишма

650-02-00205/2018-07 од 27.4.2018.

„НОВА ШКОЛА”

Слушам, певам свирам, музичка култура за први разред основне школе;

ћирилица

Милица Ћук,

Јасмина Крњајић

650-02-00210/2018-07 од 27.4.2018.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00374/2018-07 од 24.1.2019.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ KLETT”

Маша и Раша, Свет у мојим рукама,ликовна култура за први разред основне школе,

ћирилица

др Сања Филиповић

650-02-00173/2018-07 од 13.4.2018.

„BIGZ ŠKOLSTVO”

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица

Кристинка Селаковић,

Катарина Трифуновић

650-02-00136/2018-07 од 13.4.2018.

„ФРЕСКА”

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00181/2018-07 од 12.4.2018

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Рајка Бошковић,

Петар Вујошевић

650-02-00144/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

МариаБузашиМарганић

650-02-00067/2018-07 од 27.4.2018.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00078/2018-07 од 27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Ликовна култура за први разред основне школе;

ћирилица

Љиљана Новковић,

Биљана Поповић

650-02-00194/2018-07 од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Јелена Коштица,

Горан Ратковић

650-02-00380/2018-07 од 21.1.2019.

 

УЏБЕНИЦИЗА НАСТАВУ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

 

ПРВИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

KLETT”

Маша и Раша – Српски као  нематерњи језик, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Соња Аџић

650-02-00178/2018-07 од 24.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Здраво децо! Српски као нематерњи језик, сликовница са наставним листовима за први разред основне школе;

ћирилица и латиница

Биљана Максимовић,

Наташа Добрић

650-02-00400/2018-07 од 8.2.2019.

 

                   АЛБАНСКИ ЈЕЗИК

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Svet oko nas 1 za prvi razred osnovne škole, ( уџбеник и радна свеска);

на албанском језику и писму

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Весна Рикало

 

650-02-00323/2018-07од 23.11.2018.

                  

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Matematika 1 za prvi razred osnovne škole (уџбеник и радна свеска);

на албанском језику и писму

 

Јасмина Милинковић,

Ненад Матић

 

650-02-00304/2018-07

од 30.10.2018.

 

БОСАНСКИ ЈЕЗИК

 

БОСАНСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

„КLETT”

Bosanski jezik za prvi razred osnovne škole (Sehara slova, Čitanka);

на босанском језику, латиница

Санела Међедовић,

Адела Мелајац

 

611-00-00322/2018-07од 7.11.2018.

 

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

„КLETT”

Dina i Dino – matematika, udžbenik za 1. рazred osnovne škole (први, други, трећи и четврти део); на босанском језику, латиница

 

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић и Мирјана Кандић

 

650-02-00307/2018-07 од 13.9.2018.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

„КLETT”

Dina i Dino –svijet u mojim rukama, likovna kultura za 1. razred osnovne škole;на босанском језику, латиница

 

 

Сања Филиповић

 

 

650-02-00316/2018-07 од 18.9.2018.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„КLETT”

Dina i Dino – muzička kultura za 1. razred osnovne škole;на босанском језику, латиница

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00315/2018-07

од 25.9.2018.

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

KLETT”

Dina i Dino – Svijet oko nas, udžbenik za 1. razred osnovne škole; на босанском језику, латиница

 

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

 

650-02-00308/2018-07 од

13.9.2018.

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Svijetokonas,udžbenik za 1. razredosnovneškole (уџбеник и радна свеска);

на босанском језику, латиница

 

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Весна Рикало

 

650-02-00367/2018-07 од 7.12.2018.

 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Свет око нас 1 за први разред основне школе (уџбеник и радна свеска);

на мађарском језику и писму

 

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Весна Рикало

 

128-01-439/2018-01 од 10.8.2018.

 

РУСИНСКИ ЈЕЗИК

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„KLETT”

Маша и Раша – Свет око нас – за први разред основне школе; на русинском језику и писму

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

128-61-761/2018-01

од 19.11.2018.

 

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

KLETT”

 

Маша и Раша ‒Математика за први разред основне школе; на русинском језику и писму

Др Бранислав Поповић,

Др Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

128-01-760/2018-01

од 3.12.2018.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

„KLETT”

Маша и Раша – Свет у мојим рукама, уџбеник Ликовне културе за први разред основне школе; на русинском језику и писму

 

 

Др Сања Филиповић

 

128-01-772/2018-01 од 17.12.2018.

 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„KLETT”

Маша и Раша – Свет око нас – за први разред основне школе, на словачком језику и писму

 

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

 

128-61-729/2018-01 од 31.10.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Обједињени национални додаци уз уџбенике Свет око нас и Ликовна култура за 1. и 2. разред основне школе,

на словачком језику и писму

Татиана Нађ

128-61-181/2018 – 01 од 23.5.2018.

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 1 (први, други, трећи и четврти део) за први разред основне школе, на словачком језику и писму

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

128-61-731/2018 – 01 од 31.10.2018.

 

 

 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Аудио-запис ЦД (звучна читанка) уз уџбеник  Словенчина моја мила, словачки језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе

 

 

Милина Флорианова,

Светлана Золњан

1

 

28-61-436/2018-01

од21.8.2018.

 

 

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК

 

MATEMATИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

„BIGZ školstvo”

Matematika 1 za prvi razred osnovne škole (udžbenik i bilježnica 1. i  2. deo); на хрватском језику, латиница

 

 

Сања Маричић

 

128-61-491/2018-01 од 5.9.2018.

 

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

„BIGZ školstvo”

Svijet oko nas 1 za prvi razred osnovne škole (udžbenik i radna bilježnica 1. i 2. dio); на хрватском језику, латиница

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

 

128-61-493/2018-01 од 6.9.2018.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

„BIGZ školstvo”

Likovna umjetnost 1 za prvi razred osnovne škole; на хрватском језику, латиница

 

Кристинка Селаковић,

Катарина Трифуновић

 

128-61-488/2018-01

од4.9.2018.

 

 

     ЧЕШКИ ЈЕЗИК

 

ЧЕШКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Чешки језик са елементима националне културе – радна свеска za prvi razred osnovne škole; на чешком језику и писму

 

 

Валентина Симиџија Хоц,

Тереза Стаменковић

 

 

128-61-769/2018-01

од14.1.2019.

 

 

Број: 650-02-00157/2019-07

 

У Београду, 18. фебруара  2019. године

 

МИНИСТАР

 

Младен Шарчевић