На основу члана 19. став 1. Закона о уџбеницима („Службени гласник

РС”, 27/18),

министар просвете, науке и технолошкога развоја доноси

 

К А Т А Л О Г 

уџбеника за трећи разред основног образовања и васпитања[1]

 

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3  за трећи разред основне школе;  уџбенички комплет; ћирилица 

 

 

 

650-02-00360/2019-07 од 3.12.2019.

Читанка 3, 

Српски језик за трећи разред основне школе

Маја Димитријевић

Граматика 3,  Српски језик за трећи разред основне школе

Вишња Мићић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Радна свеска  уз Читанку и Граматику за трећи разред основне школе

Маја Димитријевић,

Вишња Мићић,

Владимир Вукомановић

Растегорац

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3  за трећи разред основне школе;  уџбенички комплет; ћирилица

 

 

 

 

650-02-00285/2020-07 од 19.1.2021.

 

Читанка 3, 

Маја Димитријевић

 

 

Српски језик за трећи разред основне школе

 

 

Граматика 3,  Српски језик за трећи разред основне школе

Јасмина Франолић

Радна свеска 3,  уз Читанку за трећи разред основне школе

Маја Димитријевић

Радна свеска 3,  уз Граматику за трећи разред основне школе

Јасмина Франолић

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3

 за трећи разред основне школе;  уџбенички комплет; ћирилица 

 

650-02-00513/2019-07 од 26.12.2019.

Читанка , 

Српски језик за трећи разред основне школе

Зорица Цветановић,

Даница Килибарда

Радна свеска  уз Читанку, 

Српски језик за трећи разред основне школе

Зорица Цветановић, Даница Килибарда

Граматика,  уџбеник са радном свеском ‒ Српски језик за трећи разред основне школе

Мирјана Стакић

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3  за трећи разред основне школе;  уџбенички комплет; ћирилица 

 

650-02-00507/2019-07 од 17.1.2020.

Читанка,  уџбеник за трећи разред основне школе

Моња Јовић, Иван Јовић

Поуке о језику,  Српски језик за трећи разред основне школе

Весна Дрезгић, Ана Икер

Радна свескa,

Српски  језик за трећи разред основне школе

Моња Јовић, Ивана Јухас

 

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3

 за трећи разред основне школе;  уџбенички комплет; ћирилица 

 

650-02-00550/2019-07 од 20.1.2020.

Искрице речи, Читанка за српски језик за трећи разред основне школе

Радмила Жежељ

Наш језик и култура изражавања, 

Српски језик за трећи разред основне школе

Радна свеска уз

Читанку, 

Српски језик за трећи разред основне школе

„ФРЕСКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3  а трећи разред основне школе;  уџбенички комплет; ћирилица 

Светлана Јоксимовић

650-02-00569/2019-07  од 4.2.2020.

Читанка  за трећи разред основне школе

Граматика  за трећи разред основне школе

Радна свеска за трећи разред основне школе

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3  за трећи разред основне школе;  уџбенички комплет; ћирилица 

 

650-02-00559/2019-07  од 11.2.2020.

Читанка  за трећи разред основне школе

Симеон Маринковић, Славица Марковић

Српски језик  за трећи разред основне школе

Симеон Маринковић

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 

 

650-02-00592/2019-07 

 

 

за трећи разред основне школе;  уџбенички комплет; ћирилица 

 

од 11.2.2020.

У свету речи,  Читанка за српски језик за трећи разред основне школе

Наташа Станковић

Шошо,

Маја Костић

Дар речи,

граматика за српски  језик за трећи разред основне школе

Јелена Срдић

Радна свеска  уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи разред основне школе

Наташа Станковић

Шошо,

Јелена Срдић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3  за трећи разред основне школе;  уџбенички комплет; ћирилица 

Славица Јовановић

650-02-00610/2019-07  од 13.2.2020.

Читанка 

за српски језик за трећи разред основне школе

Српски језик и језичка култура за трећи разред основне школе

Вежбанка 

за српски језик за трећи разред основне школе

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„ЕДУКА”

Let′s Move On! 3, енглески језик за

Елвира Саваи

650-02-00424/2019-07  од 25.11.2019.

 

 

трећи разред основне школе;  уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Родничок 3,  руски језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Људмила Поповић,

Јелена Гинић

650-02-00400/2019-07  од 25.11.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Easy 3,  енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)

Зорана Ненезић, 

Љубинка Симидријевић

650-02-00445/2019-07  од 4.2.2020.

„KLETT”

Playway to English 3, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Херберт Пухта,

Гинтер Гернгрос,

Данијела Атанацковић

650-02-00497/2019-07  од 19.12.2019.

„KLETT”

Super Minds 3,  енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Херберт Пухта,

Гинтер Гернгрос,

Питер Луис Џонс

650-02-00496/2019-07  од 20.1.2020.

„АКРОНОЛО”

Discover English

Starter, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска) 

Аутор уџбеника:

 Jody Boyle;

 

аутор радне свеске :

Fiona Beddall.

650-02-00539/2019-07  од 30.12.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Du und Ich,  немачки језик за

Илдико Врачарић, Ана Бабић,

650-02-00399/2019-07  од 30.12.2019.

 

 

трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Цвијета Шмит, Иванка Фајфер

Чогоровић

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Mots 3, 

француски језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник,  радна свеска, компакт диск)

Весна Фила,

Милица Голубовић

Тасевска

650-02-00490/2019-07  од 10.2.2020.

„DATA STATS”

Das Zauberbuch 1, немачки језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Mariagracia Bertarini,

Amalia Hallier,

Paolo Iotti,

S. Peri Steubing

650-02-00440/2019-07  од 26.12.2019.

„DATA STATS”

Smart Junior 3, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00450/2019-07  од 4.2.2020

„АКРОНОЛО”

Our Discovery Island 2,  енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Sagrario Salaberry

650-02-00541/2019-07  од 10.1.2020.

„DATA STATS”

Alex et Zoι et compagnie 2, француски језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

Colette Samson

650-02-00466/2019-07  од 20.1.2020.

 

 

(уџбеник и радна свеска са ЦД-ом)

 

 

 

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Happy Trails 1, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Jennifer Heath

 

Aутор радне свеске:

Olga Leondaris

650-02-00438/2019-07  од 27.1.2020.

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Wonderful World 1,  енглески језик за трећи разред основне школе; трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

National Geographic Learning

650-02-00434/2019-07  од 27.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Family and Friends 1 – Second edition, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Naomi Simmons

650-02-00469/2019-07  од 27.1.2020.

„THE ENGLISH

BOOK”

Happy Street 1, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00502/2019-07  од 4.2..2020.

„ФРЕСКА”

 Smiles 3,  енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Jenny Dooley

650-02-00515/2019-07  од 10.2.2020.

„БИГЗ школство”

Tiptoes 3, 

Весна Тутуновић

650-02-00623/2019-07 

 

 

енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

 

од 13.2.2020.

 

МАТЕМАТИКА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе

Нела Малиновић Јовановић,

Јелена Малиновић

 650-02-00419/2019-07 од 30.12.2019.

Математика 3, радна свеска  за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„KLETT”

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

650-02-00616/2019-07 од 16.1.2020.

„ФРЕСКА”

Математика , уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00570/2019-07 од 23.1.2020.

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе

 

др Јасмина Милинковић

 

650-02-00567/2019-07  од 28.1.2020.

Математика 3,  радна свеска  за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

др Јасмина Милинковић, др Милана Дабић

Боричић

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе

Сенка Тахировић

Раковић,

Ива Иванчевић Илић

650-02-00619/2019-07  од 28.1.2020.

 

 

(први, други, трећи и четврти део)

 

 

„ЕДУКА”

Математика 3а и 3б, уџбеник за трећи разред основне школе

Снежана Лакета,

Снежана Богићевић

650-02-00545/2019-07  од 4.2.2020.

„ЕДУКА”

Математика 3а и 3б, уџбеник за трећи разред основне школе

Софија Зарупски, Бошко Влаховић

650-02-00602/2019-07  од 13.2.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

650-02-00612/2019-07 од 25.2.2020.

Математика 3, вежбанка за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„БИГЗ школство”

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део)

Бранка Јовановић,

Јелена Русић,

Наташа Николић Гајић

650-02-00585/2019-07 од 27.2.2020.

Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе  (први и други део); ћирилица

Вера Бојовић,

Драгица Тривић,

Виолета Богдановић,

Љиљана Инђић

650-02-00432/2019-07 од 10.1.2020.

„БИГЗ школство”

Природа и друштво 3, уџбеник и радна свеска  за трећи разред основне школе (први и

други део); ћирилица

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић,

Александра Петровић

650-02-00632/2019-07 од 22.1.2020.

„ЕДУКА”

Природа и друштво 3,

Марела Манојловић,

650-02-00505/2019-07

 

 

уџбеник за трећи разред основне школе

Бранкица Ђурић

од 20.1.2020.

 

Природа и друштво 3,  радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„KLETT”

Природа и друштво, уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део); ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Данијела Т. Павловић

650-02-00527/2019-07 од 4.2.2020.

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи

разред основне школе 

 

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Зорица Нобл

650-02-00563/2019-07  од 6.2.2020.

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

„ЕДУКА”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи

разред основне школе 

 

др Даница Коцевска,

Јован Коцевски,

Бојана Балаћ,

Саша Балаћ 

650-02-00519/2019-07  од 6.2.2020.

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

„ФРЕСКА”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе  (први и други део); ћирилица

мр Марија Бастић, Славица Гомилановић

650-02-00571/2019-07  од 6.2.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе 

Биљана Гачановић,

Наташа Протић,

Стеван Јокић

650-02-00608/2019-07  од 10.2.2020.

Радна свеска за природу и друштво за трећи разред

Биљана Гачановић, Стеван Јокић

 

 

основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

 

„НОВИ ЛОГОС”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе 

Андријана Шикл Ерски,

Марина Мунитлак

650-02-00582/2019-07  од 11.2.2020.

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

„ГЕРУНДИЈУМ”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе

Биљана Поповић,

Ивана Цмиљановић

Косовац

650-02-00408/2020-07 од 19.1.2021.

Радни листови за Природу и друштво 3, за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

„НОВА ШКОЛА”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе

Милица Ћук

650-02-00465/1/2020-07 од 1.2.2021.

Радна свеска 3, Природа и друштво 3, за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

Милена Стојановић

Стошић,

Душан Стошић

650-02-00433/2019-07 од 3.12.2019.

„KРЕАТИВНИ

Ликовна култура 3,

Мирјана Живковић

650-02-00564/2019-07

 

ЦЕНТАР”

уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

 

од 16.12.2019.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

Мариа Бузаши Марганић,

Зита Бузаши

650-02-00508/2019-07 од 10.1.2020.

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

Кристинка Селаковић, Милош Ђорђевић

650-02-00501/2019-07 од 10.1.2020.

„КЛЕТТ”

Ликовна култура, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00533/2019-07 од 10.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура  за трећи разред основне школе; ћирилица

Рајка Бошковић

650-02-00629/2019-07 од 16.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

Милутин Мићић, Гордана Мићић

650-02-00461/2019-07 од 17.1.2020.

„ФРЕСКА”

Ликовна култура, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00615/2019-07 од 17.1.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Ликовна култура 3 за трећи разред основне школе; ћирилица

Љиљана Новковић, Биљана Поповић

650-02-00407/2020-07 од 19.1.2020.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00385/2019-07 од 25.11.2019. 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура  за трећи разред основне

др Гордана Стојановић

650-02-00606/2019-07 од 20.1.2020.

 

школе; ћирилица

 

 

„КЛЕТТ”

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић

Игњачевић

650-02-00530/2019-07 од 28.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

Драгана Михајловић

Бокан,

Марина Ињац

650-02-00596/2019-07 од 4.2.2020.

„ЕДУКА”

Музичка слагалица,  музичка култура, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић;

Соња Цветковић

650-02-00522/2019-07 од 6.2.2020.

„ФРЕСКА”

 Чаробни свет музике,  музичка култура за трећи разред основне школе; ћирилица

др Гордана Илић

650-02-00598/2019-07 од 11.2.2020.

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

Владица Илић

650-02-00558/2019-07 од 11.2.2020.

„БИГЗ школство”

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

Мила Ђачић

650-02-00589/2019-07 од 24.2.2020.

 

 

Број: 650-02-00019/2021-07

 

У Београду, 10.2.2021. године

МИНИСТАР

 

Бранко Ружић с.р.

 

 

 

 [1] Допуњен Каталог уџбеника за  трећи и седми разред основног образовања и васпитања – уџбеници за наставу на српском језику,  „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2 од 9. априла 2020. године.