На основу члана 19. став 1. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, 27/18), 

            министар просвете, науке и технолошкога развоја доноси

 

КАТАЛОГ 

уџбеника за други разред основног образовања и васпитања

 

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУДРУГИ РАЗРЕД

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Зорица Цветановић,

Даница Килибарда,

Александра Станишић

 

650-02-00179/2019-07 

од 19.4.2019.

Читанка са основама писмености 2

уџбеник за други разред основне школе

Радна свеска 2 уз Читанку 

за други разред основне школе

Латиница,

 уџбеник за други разред основне школе

„ФРЕСКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 2 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00149/2019-07 

од 19.4.2019.

Читанка 

за други разред основне школе

Граматика, 

уџбеник за други разред основне школе

Латиница, 

уџбеник за други разред основне школе

Радна свеска 2 

за српски језик за други разред основне школе

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00123/2019-07

од 9.5.2019.

Читанка 2 

за други разред основне школе

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

Српски језик 2 

за други разред основне школе

Симеон Маринковић

Мала абецеда 2, уџбеник за други разред основне школе

Симеон Маринковић

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00183/2019-07

од  20.5.2019.

У срцу знања, Читанка, српски језик за други разред основне школе

Јован Љуштановић,

Зорица Рацић

Од гласa до реченице, граматика за други разред основне школе

Мирјана Стакић

Латиница, 

уџбеник за други разред основне школе  

Мирјана Стакић

Радна свеска, 

српски језик за други разред основне школе

Мирјана Стакић,

Јован Љуштановић,

Зорица Рацић

„НОВА ШКОЛА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица
650-02-00129/2019-07

од  20.5.2019.

Разиграни дани, Читанка за други разред основне школе  

Милица Ћук,

Драгица Ивановић

Српски језик, граматика, правопис, језичка култура за други разред основне школе  

Латиница,

 за други разред основне школе  

Радна свеска 

из српског језика за други разред основне школе  

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00163/2019-07 

од 21.5.2019.

Читанка, 

уџбеник за други разред основне школе

Маја Димитријевић

Српски језик, 

уџбеник за други разред основне школе

Вишња Мишић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Радна свеска, 

српски језик за други разред основне школе

Маја Димитријевић,

Вишња Мишић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Латиница, 

уџбеник за други разред основне школе

Владимир Вукомановић Растегорац,

Вишња Мићић

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

Радмила Жежељ

650-02-00138/2019-07 

од 21.5.2019.

Зов речи,

Читанка за други разред основне школе

Радна свеска уз Читанку за други разред основне школе

О језику,

граматика за други разред основне школе

Абецедар,

уџбеник за учење латинице

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00162/2019-07

од  21.5.2019.

Читанка са  компакт диском за други разред основне школе

Славица Јовановић

Српски језик за други разред основне школе

Вежбанка за српски језик за други разред основне школе

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Абецедарко, 

уџбеник за учење латинице у другом разреду основне школе;

ћирилица и латиница

Биљана Ивковић

650-02-00158/2019-07 

од 21.5.2019.

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00182/2019-07 

од 21.5.2019.

Читанка 

за други разред основне школе

Миланка Берковић,

Натали Шарић

Српски језик „Језичке поуке”,  уџбеник за други разред основне школе

мр Љубица Прћић,

др Јасминка Дражић

Latinica „Latica po latica”, уџбеник за други разред основне школе

Миланка Берковић,

Натали Шарић

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00177/2019-07 

од 21.5.2019.

Читанка,  

уџбеник за други разред основне школе

Марела Манојловић,

Снежана Бабуновић

Поуке о језику, 

уџбеник за српски језик за други разред основне школе

Моња Јовић,

Ивана Јухас

Латиница,  

уџбеник за други разред основне школе 

Ивана Јухас,

Јасмина Игњатовић

Радна свеска из српског језика 

за други разред основне школе

Марела Манојловић,

Снежана Бабуновић

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК

 за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00150/2019-07 

од 21.5.2019.

Уз речи растемо, Читанка за српски језик за други разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

Дар речи,

граматика за српски језик за други разред основне школе

 

Јелена Срдић

Латиница 

уџбеник за други разред основне школе

Душка Милић,

Татјана Митић

Радна свеска 

уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе

Јелена Срдић,

Наташа Станковић Шошо

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе; 

уџбенички комплет у дигиталном облику;

ћирилица

650-02-00328/2019-07

од 21.11.2019.

Читанка,  

дигитални уџбеник за други разред основне школе

Маја Димитријевић

Српски језик, дигитални  уџбеник за други разред основне школе

Вишња Мићић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Латиница, уџбеник за други разред основне школе

Владимир Вукомановић Растегорац,

Вишња Мићић

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Family and Friends, Starter, second edition, енглески језик за други разред основне школе 

Naomi Simmons

650-02-00026/2018-07 

 од 13.3.2019.

„ DATA STATUS”

Alex et Zoι, 

француски језик за први и други разред основне школе, прва и друга година учења

Collette Samson

650-02-00398/2018-07  

од 18.2.2019.

„ DATA STATUS”

Smart Junior 2, енглески језик за други разред основне школе; друга година учења

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni,

650-02-00021/2019-07 

од 4.4.2019.

„ DATA STATUS”

Das Zauberbuch Starter, немачки језик за први и други разред основне школе

Mariagracia Bertarini,

Amamlia Hallier,

Paolo Iotti

650-02-00167/2019-07 

од 15.4.2019.

„THE ENGLISH BOOK”

Happy Hous 2, 

енглески језик за други разред основне школе

Stella Maidment,

Lorena Roberts

650-02-00014/2019-07 

од  4.4.2019.

„АКРОНОЛО”

Our Discovery Island 1, енглески језик за други разред основне школе

Linnette Ansel Erocak,

Jeanne Perrett

650-02-00434/2018-07

од 4.4.2019.

„АКРОНОЛО”

New English Adventure – Starter B, 

енглески језик за други разред основне школе

Tessa Lochowski,

Cristiana Bruni

650-02-00436/2018-07 

од 11.4.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Du und Ich, 

немачки језик за други разред основне школе

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит,

Иванка Фајфер Чагоровић

650-02-00126/2019-07 

од 11.4.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Родничок 2, 

руски језик за други разред основне школе

Људмила Поповић,

Јелена Гинић

650-02-00127/2019-07 

од 9.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Couleurs, 

француски језик за други разред основне школе

Весна Фила,

Милица Голубовић Тасевска

650-02-00125/2019-07 

од 9.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Easy, 

енглески језик за други разред основне школе (уџбеник са аудио Цд-ом)

Зорана Ненезић

650-02-00161/2019-07 

од 21.5.2019.

„ЕДУКА”

Let′s Play English! 2, енглески језик за други разред основне школе

Елвира Саваи

650-02-00440/2018-07 

од 15.4.2019.

„KLETT”

Playway to English 2, енглески језик за други разред основне школе,

друга година учења

Херберт Пухта, 

Гинтер Гернгрос, Вишња Брковић,

650-02-00133/2019-07 

од 19.4.2019.

„KLETT”

Super Minds 2, 

енглески језик за други разред основне школе

(уџбеник из два дела и четири аудио компакт диска)

Херберт Пухта, 

Гинтер Гернгрос,

Питер Луис Џонс

650-02-00148/2019-07 

од 21.5.2019.

„ФРЕСКА”

Smiles 2, енглески језик за други разред основне школе 

(уџбеник из два дела и два аудио компакт диска)

Jenny Doolеy

650-02-00135/2019-07 

од 21.5.2019.

„БИГЗ школство”

Tiptoes 2,  уџбеник за енглески језик за други разред основне школе

Весна Тутуновић

650-02-00184/2019-07 

од 21.5.2019.

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 2 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Весна Рикало

650-02-00011/2019-07 

од 15.3.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

 Јасмина Милинковић

650-02-00169/2019-07

од 9.5.2019.

Математика 2 , радна свеска за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица;

„ЕДУКА”

Математика 2а и 2б , уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Ивана Јухас

650-02-00180/2019-07

од 10.5.2019.

„ЕДУКА”

Математика 2а и 2б , уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Весна Дрезгић,

Бранкица Ђурић,

Ана Икер,

Сања Ђекић

650-02-00181/2019-07

од 10.5.2019.

„KLETT”

Математика, уџбеник за други разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

650-02-00140/2019-07

од 10.5.2019.

„ФРЕСКА”

Математика, уџбеник за други разред основне школе, (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00155/2019-07

од 20.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

650-02-00154/2019-07

од 21.5.2019.

„НОВА ШКОЛА”

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе;

Милица Ћук,

Бранислав Милошевић,

Бранко  Марковић

650-02-00141/2019-07

од 21.5.2019.

Математика 2 , 

радна свеска за други разред основне школе;

ћирилица;

уџбенички комплет;

ћирилица

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе;

Оливера Тодоровић,

Срђан Огњановић

650-02-00132/2019-07

од 21.5.2019.

Математика 2 , вежбанка за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика 

за други разред основне школе;

Синиша Јешић, 

Јасна Благојевић

650-02-00189/2019-07

од 21.5.2019.

Радни листови  из математике 

за други разред основне школе;

 уџбенички комплет;

ћирилица

Синиша Јешић,

Ивана Цмиљановић Косовац;

Јасна Благојевић

„БИГЗ школство”

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе;

 Сања Маричић,

Драгица Ђуровић

650-02-00186/2019-07

од 21.5.2019.

Математика 2 , радни листови за други разред основне школе  (први и други део);

уџбенички комплет;

ћирилица

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе (први и други део)

Нела Малиновић Јовановић,

Јелена Малиновић

650-02-00165/2019-07

од 21.5.2019.Математика 2 , радна  свеска за други разред основне школе  (први и други део);

уџбенички комплет;

ћирилица

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе (први и други део);

уџбеник у дигиталном облику;

ћирилица 

Нела Малиновић Јовановић,

Јелена Малиновић

650-02-00329/2019-07

од 4.11.2019.

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВА ШКОЛА”

Свет око нас, уџбеник за други разред основне школе; 

Милица Ћук,

Јасмина Крњајић,

Ивко Николић

650-02-00142/2019-07 

од 9.5.2019.

Свет око нас, радна свеска за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

„ГЕРУНДИЈУМ”

Свет око нас, уџбеник за други разред основне школе; 

Ивана Цмиљановић Косовац,

Биљана Поповић

650-02-00191/2019-07 

од 9.5.2019.

Радни листови  за Свет око нас за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе; 

Љиља Стокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

 

650-02-00152/2019-07 

од 9.5.2019.

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе; 

Биљана Гачановић

 

650-02-00143/2019-07 

од 14.5.2019.

Радна свеска  за Свет око нас за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

„KLETT”

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе; (уџбеник из два дела);

ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

650-02-00145/2019-07 

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;

Драгана Златић,

Марија Вујовић

650-02-00166/2019-07

од 21.5.2019.

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

„ЕДУКА”

Свет око нас 2а и 2б, уџбеник за други разред основне школе (уџбеник из два дела);

ћирилица

Марела Манојловић,

Бранкица Ђурић

650-02-00176/2019-07

од 21.5.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Свет око нас,  уџбеник за други разред основне школе;

Симеон Маринковић, Славица Марковић,

Весна Рикало

650-02-00168/2019-07

од 21.5.2019.

Свет око нас,  радна свеска за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

„БИГЗ школство”

Свет око нас,  уџбеник за други разред основне школе;

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

650-02-00178/2019-07

од 21.5.2019.

Свет око нас,  радна свеска за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

„ФРЕСКА”

Свет око нас 2, уџбеник из два дела за други разред основне школе; 

ћирилица

Славица Гомилановић,

Марија Бастић

 

650-02-00156/2019-07

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у дигиталном облику;

ћирилица

Драгана Златић,

Марија Вујовић

650-01-00327/2019-07

од 8.11.2019.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана  Мићић

650-02-00134/2019-07 од 27.3.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00128/2019-07 

од 11.4.2019.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Ликовна култура  

за други разред основне школе;

ћирилица

Биљана Поповић,

Љиљана Новковић

650-02-00190/2018-07 

од 11.4.2019.

„ФРЕСКА”

Ликовна култура, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00153/2018-07 

од 11.4.2019.

„KLETT”

Ликовна култура 2, ликовна култура за други разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00124/2019-07 

од 19.4.2019.

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 2, ликовна култура за други разред основне школе;

ћирилица

Кристинка Селаковић,

Бојана Проле

650-02-00173/2019-07

од 9.5.2019.

„ЕДУКА”

Ликовна култура, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Јелена Коштица,

Горан Ратковић

650-02-00171/2019-07

од 9.5.2019.

„ЕДУКА”

Ликовна култура, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Мариа Бузаши Марганић,

Зита Бузаши

650-02-00172/2019-07

од 9.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

др Рајка Бошковић

650-02-00159/2019-07

од 21.5.2019.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT”

Музичка култура, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00147/2019-07 

од 9.5.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Музичка култура 2 

за други разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00187/2019-07 

од 10.5.2019.

„БИГЗ школство”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Весна Марковић,

Вања Хршак

650-02-00185/2019-07 

од 10.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00151/2019-07 

од 14.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура  

за други разред основне школе;

ћирилица

др Гордана Стојановић

650-02-00160/2019-07 

од 14.5.2019.

„ЕДУКА”

Музичка вртешка, музичка култура за други разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић,

Соња Цветковић

650-02-00170/2019-07 

од 20.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00164/2019-07 

од 21.5.2019.

„ФРЕСКА”

Чаробни свет музике, музичка култура за други разред основне школе;

ћирилица

др Гордана Илић

650-02-00144/2019-07 

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у дигиталној форми;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00330/2019-07

од 20.9.2019.

 

Број: 650-02-00018/2019-07

 

У Београду,  12.2.2020. године

МИНИСТАР

 

Младен Шарчевић