На основу члана 19. став 1. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, 27/18), 

            министар просвете, науке и технолошкога развоја доноси

 

КАТАЛОГ 

уџбеника за шести разред основног образовања и васпитања

 

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00444/2018-07 

од 19.3.2019.

Читанка

 за шести разред основне школе

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

Српски језик

уџбеник за шести разред основне школе

Симеон Маринковић

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00119/2019-07 

од 27.3.2019.

Извор

Читанка за шести разред основне школе

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Граматика 6

уџбеник за шести  разред основне школе

Весна Ломпар

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00088/2019-07 

од 27.3.2019.

Уметност речи, Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Дар речи, 

Граматика српског језика за шести разред основне школе

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00055/2019-07 

од 27.3.2019.

Читанка

српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Александар Јерков,

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић

Граматика

српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00102/2019-07 

од 11.4.2019.

С речи на дела – Читанка 6, 

српски језик и књижевност за шести разред основне школе 

Валентина Хамовћ,

Марија Слобода

С речи на дела – Граматика,  

српски језик за шести разред основне школе

Јасмина Станковић,

Светлана Стевановић,

Јоле Булатовић

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00038/2019-07 

од 19.4.2019.

Читанка, 

У трагању за плавом звездом, српски језик и књижевност за шести разред основне школе

др Јелена Журић

Говор и језик, 

српски језик и књижевност за шести разред основне школе

др Јелена Журић,

др Јелена Ангеловски

„ГЕРУНДИЈУМ”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00053/2019-07

од 10.5.2019.

Изазов

Читанка за шести разред основне школе

Снежана Божић,

Снежана Милосављевић Милић,

Јелена Јовановић,

Мирјана Бојанић Ћирковић

Изазов речи

уџбеник српског језика за шести разред основне школе

Маја Вукић,

Татјана Шофранац,

Мирјана Којић

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00100/2019-07

од 21.5.2019.

Чаролија стварања,

Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Језичко благо, Граматика српског језика за шести разред основне школе

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00079/2019-07

од 21.5.2019.

Читанка 

за шести разред основне школе са  компакт диском

Маријана Милошевић

Српски језик и језичка култура 

за шести разред основне школе

др Наташа Вуловић,

Сандра Рудњанин

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет у дигиталном облику;

ћирилица

650-02-00313/2019-07

од 29.10.2019.

Читанка

српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Александар Јерков,

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић

Граматика

српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hurra, Wir Lernen Deutsch! 2

немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск  уз уџбеник)

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит,

Иванка Фајфер Чагоровић

650-02-00005/2019-07 

од 6.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hallo, Freunde! 2,  немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са  компакт диском и радна свеска)

Гордана Летић Глишић,

Ранка Вујановић

650-02-00018/2019-07 од 6.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Amici 2, 

италијански језик за шести разред основне школе

друга година учења

уџбенички комплет (уџбеник са компакт диском и радна свеска)

Александра Блатешић,

Јасмина Стојковић

650-02-00023/2019-07 од 13.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Kontakte 6,  

немачки језик за шести разред основне школе, шеста година учења; 

уџбенички комплет

( уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Гордана Летић Глишић,

Јасна Мајсторовић,

Александра Обрадовић

650-02-00446/2018-07 

од 18.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Hablamos? 2,  

шпански језик за шести разред основне школе, 

друга година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник са компакт диском и радна свеска)

Анђелка Пејовић,

Маја Андријевић

650-02-00017/2019-07 од 1

8.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Наш класс 2, 

руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Лука Меденица,

Бранислав Николић,

Мира Симеуновић

650-02-00449/2019-07 

од 28.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Орбита 2, 

руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Предраг Пипер,

Марина Петковић,

Светлана Мировић

650-02-00447/2018-07 

од 29.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Родничок 6, 

руски језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, компакт диск);

Људмила Поповић,

Јелена Гинић

650-02-00445/2018-07 

од 19.4.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Talk Talk 2, 

енглески језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са аудио компакт диском и радна свеска)

Наталија Кантар

650-02-00044/2019-07 

од 19.4.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Enjoying English 6, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са аудио компакт диском и радна свеска)

Зорана Ненезић,

Jonathan Pendlebury,

Ида Добријевић

650-02-00042/2019-07 

од 19.4.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Le monde de Léa et Lucas 2, француски језик за шести разред основне школе;

друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ДВД)

Милена Милановић,

Данијела Милошевић

650-02-00027/2019-07 

од 10.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Images de France, француски језик за шести разред основне школе;

шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ДВД који прати уџбеник)

Весна Фила,

Милица Голубовић Тасевска

650-02-00028/2019-07 

од 14.5.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Hopscotch

енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења

 уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника: Jennifer Heath, Michael Crawford.

 

Аутор радне свеске: Patricia Reilly.

650-02-00378/2018-07 oд 22.2.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Beste Freunde A1.2, немачки језик за 6. разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска

Аутори уџбеника: Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Reimann, Christiane Seuthe.

 

Аутори радне свеске: Manuela Georgiakaki, Elisabeth, Christiane Seuthe, Anja Schümann.

650-02-00378/2018-07 

од 8.2.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Progetto italiano junior 1, италијански језик за пети и шести разред основне школе, прва  и друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск

Telis Marin,

Antonella Albano

650-02-00423/2018-07  

од 11.2.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE”

English Explorer 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

 

 

Аутор уџбеника:

Helen Stephenson.

 

Аутори радне свеске: 

Jane Bailey, Helen Stephenson.

650-02- 00368/2018-07 

од 22.2.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE

Companeros 1, 

шпански језик за пети и шести разред основне школе, прва и друга година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник са радном свеском)

Francisca Castro,

Ignacio Rodero,

Carmen Sardinero

650-02-00010/2019-07

од 13.3.2019.

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења); 

уџбенички комплет (уџбеник са ДВД-ом и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Sylvie Schmitt.

 

Аутор радне свеске:

Stéphanie Callet. 

650-02-00399/2018-07 

од 18.2.2019.

„DATA STATUS”

Amici d′Italia 1, италијански језик за пети и шести разред основне школе, прва и друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Аутори уџбеника:

Elettra Ercolino,

T. Anna Pellegrino.

 

Аутори радне свеске: 

Maddalena Bolognese, Ivana Viappiani.

650-02-00397/2018-07 

од 11.2.2019.

„DATA STATUS”

Prima Plus A2.1, 

немачки језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Frederike Jin,

Lutz Rohrmann

650-02-00033/2019-07 

од 8.3.2019.

„DATA STATUS”

Espacio Joven 360ᵒ A2.1, шпански језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са дигиталним додатком и радна свеска)

Maria Karmen,

Cabeza Sanches

650-02-00032/2019-07

од 18.3.2019.

„DATA STATUS”

Диалог 2, 

руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском)

др Урсула Бер, 

др Рима Брајтшпрехер, Наталија Гец, 

Елке Колодји, 

Антје Мешке, 

Јана Песотка, 

Росвита Штар, 

др Хајке Вапенхаус

650-02-00031/2019-07 

од 27.3.2019.

„DATA STATUS”

To the Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска са компакт диском)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00020/2019-07 

од 27.3.2019.  

„DATA STATUS”

Prima Plus A1.2, 

немачки језик за пети разред основне школе (пета година учења) и за шести разред основне школе  (друга година учења);

уџбенички комплет (уџбеник, компакт диск, радна свеска)

Frederice Jin,

Luca Rormana

650-02-00030/2019-07 

од 27.3.2019.

„DATA STATUS”

Portal to English 2, енглески језик за шести разред основне школе,  шеста година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска са компакт диском)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00019/2019-07 

од 4.4.2019.  

„DATA STATUS”

Get to the Top 2, 

енглески језик за шести разред основне школедруга година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска са компакт диском)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00022/2019-07 

од 4.4.2019.  

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 3,  француски језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, ДВД )

Аутор уџбеника: Colette Gibbe.

 

Аутор радне свеске: Patricia Robert.

650-02-00016/2019-07 

од 19.4.2019.  

„DATA STATUS”

Prima Plus A2.1, 

немачки језик за шести  разред основне школе, шеста година учења и  седми разред основне школе,  трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Frederike Jin,

Lutz Rohrmann

650-02-00441/2019-07

од 26.12.2019.

„KLETT”

Конечно 2, 

руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Кристине Амштајм Баман, 

Улф Боргварт, Моника Брош, 

Данута Генч

650-02-00008/2019-07 

од 18.3.2019.

„KLETT”

Wir Neu 2, 

немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)

Ђорђо Мота,

Драгана Боос

650-02-00082/2019-07 

од 4.4.2019.

„KLETT”

Maximal 2, 

немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два компакт диска)

 

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак Кемписти,

Клаудија Брас,

Дагмар Глик,

Јулија Катарина Вебер, 

Лидија Шобер

650-02-00081/2019-07 

од 4.4.2019.

„KLETT”

Magnet Neu 2, 

немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два компакт диска)

Ђорђо Мота,

Весна Николовски

650-02-00084/2019-07 

од 4.4.2019.

„KLETT”

Mеssagеs 2, 

енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Аутори уџбеника:  Diana Goodey, 

Noel Goodey;

 

аутори радне свеске: Diana Goodey, 

Noel Goodey, 

Karen Thompson

650-02-00049/2019-07

од 19.4.2019.

„KLETT”

Еyes Open 2,

 енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска

Аутори уџбеника:

Ben Goldstein, 

Ceri Jones, 

Emma Heyderman.

 

Аутори радне свеске:

Vicki Anderson, 

Eoin Higgins.

650-02-00452/2018-07

од 19.4.2019.

„KLETT”

Et toi? 2, 

француски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник са аудио компакт диском и радна свеска)

Мари Жозе Лопез,

Жан Тјери ле Буњек,

Гај Луис

650-02-00050/2019-07

од 14.5.2019.

„KLETT”

Club@dos 2,

 француски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска и два  аудио компакт диска)

Aurélie Combriat,

Philippe Liria,

Olivier Jurczyk

650-02-00121/2019-07

од 20.5.2019.

„ЕДУКА”

Over the Moon 6, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио компакт диска)

Божидар Никић

650-02-00442/2018-07 

од 20.3.2019.

„ФРЕСКА”

Right On! 2, 

енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник, два компакт диска и радна свеска)

Jenny Doolеy

650-02-00025/2019-07 

од 27.3.2019.

„АКРОНОЛО”

Wider World 2, 

енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Аутор уџбеника:

Bob Hastings,

Stuart McKinlay.

 

Аутор радне свеске  Lynda Edwards.

650-02-00437/2019-07 

од 11.4.2019.

„АКРОНОЛО”

Discover English 3, енглески језик за шести разред основне школе

шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)

Аутор уџбеника:

Jayne Wildman.

 

Аутор радне свеске:  

Izabella Hearn.

650-02-00433/2018-07 

од 19.4.2019.

„THE ENGLISH BOOK”

Project 3, 

енглески језик за шести разред основне школе;

шеста година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутор уџбеника Tom Hutchinson;

 

аутори радне свеске:

Tom Hutchinson,

Rod Fricker

650-02-00015/2019-07 

од 11.4.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

English Plus 2, Second edition, 

енглески језик за шести разред основне школе,

шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)

Ben Wetz,

Diana Rye,

Janet Hardy Gould

650-02-00029/2019-07 

од 15.4.2019.

„БИГЗ школство”

Deutch! Das will ich! – немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)

Марија Травица

650-02-00046/2019-07 

од 19.4.2019.

„БИГЗ школство”

Footsteps 6, 

енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник са компакт диском и радна свеска)

Весна Тутуновић

650-02-00062/2019-07 

од 21.5.2019.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ГЕРУНДИЈУМ”

Са осмехом,  

Ликовна култура за шести разред основне школе;

ћирилица

Бранка Мандић

650-02-00092/2018-07 

од 27.3.2019.

„ЕДУКА”

Ликовна култура, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Драган Ђорђевић,

Зоран Игњатовић

650-02-00441/2018-07 

од 11.4.2019.

„KLETT”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00086/2019-07 

од 11.4.2019.

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Миливоје Мишко Павловић

650-02-00035/2019-07 

од 11.4.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00024/2019-07

од 11.4.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00069/2019-07

од 9.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Катарина Трифуновић

650-02-00122/2019-07

од 9.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура 

 за шести разред основне школе;

ћирилица

др Рајка Бошковић,

Коста Богдановић

650-02-00077/2019-07

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у дигиталном облику;

ћирилица

Катарина Трифуновић

650-02-00317/2019-07

од 30.10.2019.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Маријана Савов Стојановић

650-02-00060/2019-07 

од 29.3.2019.

„ЕДУКА”

Музичка култура „У свету музике” 

за шести разред основне школе

Мирјана Смрекар Станковић, 

Валентина Динић

650-02-00048/2019-07 

од 11.4.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура за шести разред основне школе

Гордана Стојановић,

Милица Рајчевић

650-02-00078/2019-07 

од 11.4.2019.

„KLETT”

Музичка култура 6, 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић,

Биљана Лековић

650-02-00105/2019-07

од 11.4.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Музичка култура 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00067/2019-07

од 9.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00115/2019-07

од 9.5.2019.

„БИГЗ школство”

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00202/2019-07

од 10.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у дигиталном облику

ћирилица

Јасмина Чолић,

Маријана Савов Стојановић

650-02-00318/2019-07 

од 30.10.2019.

 

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Раде Михаљчић

650-02-00450/2018-07

од 9.5.2019.

„ЕДУКА”

Историја, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Александар Тодосијевић

650-02-00047/2019-07

од 10.5.2019.

„KLETT”

Историја 6, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Ивана Коматина,

Јелена Јеврић,

Емина Живковић,

Љиљана Недовић,

Радомир Ј. Поповић

650-02-00103/2019-07

од 14.5.2019.

„ФРЕСКА”

Историја 6, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Марко Шуица,

Радивој Радић,

Перо Јелић

650-02-00087/2019-07

од 14.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 6,

 уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Душко Лопандић,

Ивана Петровић

650-02-00110/2019-07

од 20.5.2019.

„DATA STATUS”

Историја 6,

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

др Александар Узелац,

Немања Цвитковац,

Миломир Максимовић

650-02-00090/2019-07

од 20.5.2019.

„БИГЗ школство”

Историја 6,

 уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Урош Миливојевић,

Весна Лучић,

Борис Стојковски

650-02-00068/2019-07

од 21.5.2019.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Историја 6,

 уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Александар Крстић,

Бранка Бечановић

650-02-00097/2019-07

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Историја 6, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Данијела Ћирковић

650-02-00479/2019-07

од 4.2.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Катарина Митровић, 

Горан Васин

650-02-00609/2019-07

од 6.2.2020.

 

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„БИГЗ школство”

Географија, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Игор Лешчешен,

Наташа Басарић

650-02-00066/2019-07

од 9.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Милутин Тадић

650-02-00040/2019-07

од 9.5.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Географија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Драган Милошевић,

Јована Тодорић,

Мирослав Маркићевић

650-02-00074/2019-07

од 9.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Снежана Вујадиновић,

Рајко Голић,

Дејан Шабић

650-02-00116/2019-07

од 9.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Географија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Јелена Поповић

650-02-00058/2019-07

од 20.5.2019.

„KLETT”

Географија, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Тања Парезановић

650-02-00117/2019-07

од 21.5.2019.

„DATA STATUS”

Географија, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Слађана Луковић,

Алекса Попадић

650-02-00113/2019-07

од 21.5.2019.

„ФРЕСКА”

Географија, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Винко Ковачевић,

Сања Топаловић

650-02-00106/2019-07

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Географија 

за шести разред основне школе;

уџбеник у дигиталном облику;

ћирилица

Јелена Поповић

650-02-00314/2019-07

од 8.11.2019.

„ЕДУКА”

Географија 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Ђурђица Комленовић

650-02-00426/2019-07

од 20.1.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Географија 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Славољуб Јовановић,

Невена Влајић

650-02-00551/2019-07

од 28.1.2020.

 

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 

са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима за шести разре основне школе;

 ћирилица

Милан О. Распоповић

650-02-00351/2018-07 

од 13.12.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 

за шести разред основне школе

ћирилица

Дарко Капор,

Јован Шетрајчић

650-02-00370/2018-07 

од 21.1.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика,

 збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе; ћирилица

Бранислав Цветковић,

Јован Шетрајчић, 

Милан Распоповић

650-02-00369/2018-07 

од 31.1.2019.

„САЗНАЊЕ”

Физика 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

Мићо М. Митровић

650-02-00114/2019-07

од 10.5.2019.

Практикум физика 6, збирка задатака и експерименталних вежби за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„KLETT”

Физика 6, 

уџбеник за шести разред основне школе

Марина Радојевић

650-02-00104/2019-07

од 20.5.2019.

Физика 6, 

збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Физика 6, 

уџбеник за шести разред основне школе

Љубиша Нешић,

Марина Најдановић Лукић,

Татјана Мишић

650-02-00054/2019-07

од 21.5.2019.

Физика 6,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе

уџбенички комплет;

ћирилица

„ЕДУКА”

Физика , 

уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе, за шести разред основне школе;

ћирилица

Нада Станчић

650-02-00037/2019-07

од 21.5.2019.

„БИГЗ школство”

Физика 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

Катарина Стевановић,

Марија Крнета

650-02-00063/2019-07

од 21.5.2019.

Физика 6, 

збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Радмила Тошовић

НОВИ ЛОГОС”

Физика 6, 

уџбеник са збирком задатака и  лабораторијским вежбама за шести разред основне школе

Александар Кандић,

Горан Попарић

650-02-00108/2019-07

од 21.5.2019.

Физика 6, 

збирка задатака за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица;

Александар Кандић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Физика 6  

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и збирка задатака са лабораторијским вежбама) у дигиталном облику;

ћирилица

Љубиша Нешић,

Марина Најдановић Лукић,

Татјана Мишић

650-02-00320/2019-07

од 8.11.2019.

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 6, 

уџбеник за шести разред основне школе

Тамара Малић

650-02-00099/2019-07

од 9.5.2019.

Математика 6, 

збирка задатака за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Тамара Малић,

Марина Јовановић Светлик

„KLETT”

Математика, 

уџбеник за шести разред основне школе

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00120/2019-07 

од 10.5.2019.

Математика, 

збирка задатака за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика,

 уџбеник за шести разред основне школе

Мирјана Стојсављевић Радовановић,

Љиљана Вуковић,

Јагода Ранчић,

Зорица Јончић

650-02-00064/2019-07 

од 10.5.2019.

Математика, 

збирка задатака за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„Математископ”

Математика, 

уџбеник за шести разред основне школе

Владимир Стојановић

650-02-00039/2019-07

од 21.5.2019.

Математика, 

збирка задатака за шести разред основне школе

Наташа Алимпић,

Гордана Поповић,

Никола Вигњевић

Владимир Стојановић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 6;

уџбенички комплет;

ћирилица

Никола Вигњевић

„БИГЗ школство”

Математика 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

Радивоје Стојковић,

Јасминка Радовановић

650-02-00095/2019-07

од 21.5.2019.

Математика 6, 

збирка задатака уз уџбеник за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„БИГЗ школство”

Математика 6, 

уџбеник са збирком задатака  за шести разред основне школе  (први и други део);

ћирилица

Иван Анић,

Радоје Кошанин

650-02-00096/2019-07

од 21.5.2019.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика  

за шести разред основне школе

Синиша Јешић,

Јасна Благојевић,

Александра Росић

650-02-00052/2019-07

од 21.5.2019.

Збирка задатака из математике 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Синиша Јешић,

Тања Њаради,

Јасна Благојевић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика 6, 

уџбеник са збирком задатака за шести разред основне школе;

ћирилица

Ђорђе Дугошија,

Милољуб Албијанић,

Марко Шегрт

650-02-00408/2019-07

од 30.12.2019.

 

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT”

Биологија 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Горан Корићанац,

Марина Ђуришић,

Данијела Радивојевић,

Драгана Јешић

650-02-00085/2019-07 

од 9.5.2019.

„DATA STATUS”

Биологија 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Весна Миљуш,

др Немања Рајчевић,

Гордана Ковачевић

650-02-00091/2019-07 

од 10.5.2019.

„БИГЗ школство”

Биологија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић

650-02-00045/2019-07 

од 14.5.2019.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Тихомир Лазаревић,

мр Весна Миливојевић,

др Тијана Прибићевић,

др Томка Миљановић

650-02-00051/2019-07 

од 21.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 6, 

уџбеник из два дела за шести разред основне школе;

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00109/2019-07 

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Биологија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Милица Маркелић,

Ива Лакић,

Катарина  Зељић,

Невена Кузмановић

650-02-00599/2019-07 

од 21.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Маја Срдић,

Наташа Јановић,

Јелена Благојевић,

Тијана Морић

650-02-00406/2019-07 

од 22.1.2020.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Биологија 6, 

дигитални уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Милица Маркелић,

Ива Лакић,

Катарина Зељић,

Невена Кузмановић

650-02-00636/2019-07 

од 5.2.2020.

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Техника и технологија за шести разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); 

ћирилица

Слободан Попов,

Мирослав Парошкај,

Владимир Попов

650-02-00352/2018-07 

од 8.1.2019.

„ЕДУКА”

Техника и технологија за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); 

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић

650-02-00430/2018-07 од 4.4.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 6, за шести разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); 

ћирилица

Жељко Васић,

Иван Ћисалов,

Дијана Каруовић,

Марија Бокан

650-02-00089/2019-07

од 21.5.2019.

„БИГЗ школство”

Техника и технологија за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала); 

ћирилица

Данило Шешељ,

Петко Андрић,

др Жељко Папић

650-02-00094/2019-07 

од 14.5.2019.

„KLETT”

Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање); 

ћирилица

Алекса Вучићевић,

Ненад Стаменовић

650-02-00080/2019-07 

од 20.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала); 

ћирилица

Аутори уџбеника: Мирослав Секулић,

Зоран Луковић;

аутори комплета материјала:

Далибор Чукљевић,

Милош Папић

650-02-00111/2019-07 

од 20.5.2019.

„М&Г ДАКТА”

Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање); 

ћирилица

Милан Санадер,

Гордана Санадер,

Зорица Ранчић, 

Рада Радаковић

650-02-00107/2019-07 

од 21.5.2019.

 

„Инфотехника”

Техника и технологија за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и конструкторски комплет); 

ћирилица

Јелка Ђорђевић,

Јован Ђорђевић,

Филип Ђорђевић

611-00-02378/2018-07 

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет у дигиталном облику (уџбеник и комплет материјала); 

ћирилица

Мирослав Секулић,

Зоран Луковић

650-02-00315/2019-07 

од 30.10.2019.

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Информатика и рачунарство 

за шести  разред основне школе;

ћирилица

Марина Лакчевић,

Јасмина Алексић

650-02-00350/2018-07 

од 21.1.2019.

„DATA STATUS”

Информатика и рачунарство 

за шести разред основне школе;

ћирилица

John Andrew Bios

650-02-00389/2018-07 

од 20.3.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Информатика и рачунарство 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Милош Папић,

Далибор Чукљевић

650-02-00057/2019-07 

од 9.5.2019.

„KLETT”

Информатика и рачунарство 6 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Светлана Мандић

650-02-00118/2019-07 

од 14.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Дијана Каруовић,

Душан Мицић

650-02-00453/2018-07 

од 20.5.2019.

„БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

650-02-00065/2019-07 

од 21.5.2019.

„ЕДУКА”

Информатика и рачунарство

 са дигиталним материјалима на  компакт диску за шести разред основне школе;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00073/2019-07 

од 21.5.2019.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Информатика и рачунарство 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Маја Тодоровић,

Вела Чоја,

Горан Станојевић

650-02-00093/2019-07 

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Информатика и рачунарство 

за шести разред основне школе;

уџбеник у дигиталном облику;

ћирилица

Милош Папић,

Далибор Чукљевић

650-02-00316/2019-07 

од 4.11.2019.

 

Број: 650-02-00018/2019-07

 

У Београду,  12.2.2020. године

МИНИСТАР

 

Младен Шарчевић