На основу члана 19. став 4. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, 27/18), 

            министар просвете, науке и технолошкога развоја доносиК А Т А Л О Г 

уџбеника за седми  разред основног образовања и васпитањаУЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

СЕДМИ РАЗРЕД

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7

 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00367/2019-07

од 16.12.2019.

Читанка 7

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Александар Јерков,

Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић

Граматика 7

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

Радна свеска 7, 

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић,

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00568/2019-07

од 13.1.2020.

Читанка 

за седми разред основне школе

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

Српски језик 

за седми разред основне школе

др Душка Кликовац

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00546/2019-07

од 17.1.2020.

Читанка 

са компакт диском за седми разред основне школе

Маријана Милошевић

Српски језик и језичка култура 

за седми разред основне школе

Сандра Рудњанин

„ГЕРУНДИЈУМ”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00603/2019-07

од 20.1.2020.

Одсјај, 

Читанка за седми разред основне школе

Снежана Божић,

Снежана Милосављевић Милић,

Јелена Јовановић,

Мирјана Боjанић Ћирковић

Одсјај израза,

Уџбеник српског језика за седми разред основне школе

Јелена Ковачевић,

Владан Гојковић

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00529/2019-07

од 20.1.2020.

Уметност речи, Читанка за седми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Дар речи, 

Граматика српског језика за седми разред основне школе

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић

Радна свеска 

уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за седми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић,

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00591/2019-07

од 28.1.2020.

Чаролија стварања, 

Читанка за српски језик  и књижевност за седми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Језичко благо,

Граматика за седми разред основне школе

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

У потрази за језичким и књижевним благом,

Радна свеска за српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Бошко Сувајџић

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00524/2019-07

од 28.1.2020.

Читанка, 

Српски језик  и књижевност за седми разред основне школе

Гордана Влаховић,

Јагош Влаховић

Српски језик и језичка култура, 

уџбеник са вежбањима за седми разред основне школе

др Јелена Журић,

др Јелена Ангеловски

Српски језик, 

радна свеска за седми разред основне школе

др Јелена Журић,

др Јелена Ангеловски,

Драгана Цуцић

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00525/2019-07

од 4.2.2020.

Плетисанка, 

Читанка за седми разред основне школе

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Граматика

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Весна Ломпар

Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Весна Ломпар

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Решења задатака, Радна свеска 7 уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Весна Ломпар

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00584/2019-07 

од 11.2.2020.

Читанка 7,

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Зорана Бошковић,

Милан Шиповац

С речи на дела 7,

Граматика српског језика за седми разред основне школе

Слободан Новокмет,

Весна Ђорђевић,

Јасмина Станковић,

Светлана Стевановић,

Јоле Булатовић

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„EDUCATIONAL
CENTRE”

Beste Freunde A2.1, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска са компакт диском)

Manuela Georgiakaki,

Elisabeth Graf Riemann,

Anja Schümann,

Christiane Seuthe

650-02-00436/2019-07

од 30.12.2019.

„EDUCATIONAL
CENTRE”

Companeros 2, шпански језик за седми и осми разред основне школе

трећа и четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник са радном свеском)

Francisca Castro,

Ignacio Rodero,

Carmen Sardinero

650-02-00413/2019-07

од 25.11.2019.

„EDUCATIONAL
CENTRE”

Progetto italiano junior 2, италијански језик за седми и осми разред основне школе

трећа и четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

T.Марин,

А. Албино

650-02-00430/2019-07

од 19.12.2019.

„EDUCATIONAL
CENTRE”

English Explorer 3, 

енглески језик за седми разред основне школе;

седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна  свеска, аудио компакт диск)

Аутори уџбеника:

Helen Stephenson,

Jane Bailey.

 

Аутор радне свеске:

Jane Bailey.

650-02-00435/2019-07

од 28.1.2020.

„EDUCATIONAL
CENTRE”

Wonderful World 4, 

енглески језик за седми разред основне школе;

 седма година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска)

Ауторски уџбеник :

National Geographic Learning

650-02-00437/2019-07

од 28.1.2020.

„ЕДУКА”

Over the Moon 7, енглески језик за седми разред основне школе, седма  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска са компакт диском)

Божидар Никић

650-02-00425/2019-07

од 25.11.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Контакте 7, 

немачки за седми разред основне школе, седма  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска са компакт диском)

Гордана Летић Глишић,

Светлана Пантелић

650-02-00402/2019-07

од 25.11.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радничок 7, руски језик за седми разред основне школе

седма  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска са компакт диском)

Људмила Поповић,

Јелена Гинић

650-02-00401/2019-07

од 25.11.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hallo, Freunde! 3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Гордана Летић Глишић,

Ранка Вујановић

650-02-00475/2019-07

од 26.12.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

żHablamos?, шпански језик за седми разред основне школе

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Анђелка Пејовић,

Маја Андријевић

650-02-00548/2019-07

од 10.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 Орбита 3, руски језик за седми разред основне школе, 

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Предраг Пипер,

Марина петковић,

Светлана Мировић

650-02-00481/2019-07

од 10.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Наш класс 3, 

руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења,  уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Лука Меденица,

Бранислав Николић,

Мира  Симеуновић

650-02-00480/2019-07

од 10.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hurra, wir lernen Deutsch! 3, 

немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит,

Иванка Фајфер Чогоровић

650-02-00482/2019-07

од 17.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Amici 3, 

италијански језик за седми разред основне школе

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Јасмина Стојковић,

Александра Блатешић

650-02-00491/2019-07

од 17.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Le monde de Léa et Lucas 3, 

француски језик за седми разред основне школе;

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Данијела Милошевић,

Милена Милановић

650-02-00547/2019-07

од 27.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Enjoying English, 

енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Катарина Ковачевић,

Jonathan Pendlebury

650-02-00446/2019-07

од 4.2.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Talk Talk, 

енглески језик за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

 Наталија Кантар

650-02-00447/2019-07

од 4.2.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Images de franse 7,

француски језик за седми разред основне школе;

седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, компакт диск и радна свеска)

Весна Фила,

Милица Гполубовић Тасевска

650-02-00492/2019-07

од 25.2.2020.

„DATA STATUS”

Amicci d’ Italia, италијански језик за седми и осми разред основне школе

трећа и четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Aутори уџбеника:

Elettra Ercolino,

T. Anna Pellegrino.

 

Аутори радне свеске:

Maddalena Bolognese,

Ivana Viappiani.

650-02-00478/2019-07

од 19.12.2019.

„DATA STATUS”

Prima Plus A2.2, немачки језик за седми разред основне школе, седма година учења и осми разред основне школе

четврта година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Frederike Jin,

Lutz Rohrmann

650-02-00451/2019-07

од 26.12.2019.

„DATA STATUS”

Prima Plus A2.1, немачки језик за шести  разред основне школе, шеста година учења и  седми разред основне школе,  

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Frederike Jin,

Lutz Rohrmann

650-02-00441/2019-07

од 26.12.2019.

„DATA STATUS”

Еspacio joven 360° A2.2, 

шпански језик за седми и осми разред основне школе,  

трећа и четврта година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник са дигиталним додатком и радна свеска)

Maria Carmen Cabeza Sánchez, 

Francisca Fernández Vargas,

Luisa Galán Martinez,

Amelia Guerrero Aragon,

Emilio Jose,

Marin Mora,

Liliana Pereyra Brizuela,

Francissco Fidel Riva Fernandez

650-02-00512/2019-07

од 10.1.2020.

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 3, француски језик за седми разред основне школе

трећа година учења 

и шести разред основне школе,

 шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са ДВД-ом и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Coleette Gibbe.

 

Аутор радне свеске:

Patricia Robert.

650-02-00442/2019-07

од 16.1.2020.

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 4, француски језик за седми разред основне школе, седма година учења и  осми разред основне школе,  четврта година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са ДВД-ом и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Coleette Gibbe.

 

Аутор радне свеске:

Patricia Robert

650-02-00443/2019-07

од 17.1.2020.

„DATA STATUS”

Диалог 3, 

руски језик за седми и осми разред основне школе; 

трећа и четврта година учења;

уџбенички комплет

( уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Урсула Бер,

др Рима Брајтшпрехер,

Катрин Бикова, 

Астрид Грундман,

Антје Мешке,

Хајко Сефелт,

др Мартин Шнајдер,

др Астрид Сајдел,

др Хајке Вапенханс

650-02-00562/2019-07

од 21.1.2020.

„DATA STATUS”

То the Top Plus 3,  

енглески језик за седми разред основне школе, седма  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00452/2019-07

од 4.2.2020.

„DATA STATUS”

Portal to English 3,  

енглески језик за седми разред основне школе, седма  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00453/2019-07

од 4.2.2020.

„DATA STATUS”

 Get tо the Top 3,  

енглески језик за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00449/2019-07

од 5.2.2020.

„KLETT”

Maximal 3,  

немачки језик за седми разред основне школе, трећа  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Аутори уџбеника:

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак Кемписти,

Дагмар Глик, Керстин Рајнке.

 

Аутори радне свеске:

Јулија Катарина Вебер, Лидија Шобер,

Сандра Хоман,

Дагмар Глик.

650-02-00531/2019-07

од 26.12.2019.

„KLETT”

Magnet neu 3,

немачки језик за седми разред основне школе, трећа  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Ђорђо Мота,

Весна Николовски

650-02-00528/2019-07

од 30.12.2019.

„KLETT”

Messages 3,  

енглески језик за седми разред основне школе, седма  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника:

Diana Goodey,

Noel Goodey, 

Miles Craven.

 

Аутори радне свеске:

Meredith Levy, 

Diana Goodey,

Noel Goodey.

650-02-00495/2019-07

од 26.12.2019.

„KLETT”

Конечно! 3, 

руски језик  за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, компакт диск и  радна  свеска)

Аутори уџбеника:

Кристине Амштајм Баман,

Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт Боровски,  Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић.

 

Аутори радне свеске:

Кристине Амштајм Баман,  Моника Брош, Данута Генч, Гизела Рајхерт Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић.

650-02-00535/2019-07

од 17.1.2020.

„KLETT”

Wir neu 3, 

немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и аудио компакт диск) 

Ђорђо Мота,

Драгана Боос

650-02-00498/2019-07

од 20.1.2020.

„KLETT”

Club@dos 3,

француски језик за седми разред основне школе;

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa)

Аутори уџбеника:

Aurélie Combriat,

Philippe Liria.

 

Аутор радне свеске:

Olivier Jurczk

650-02-00532/2019-07

од 28.1.2020.

„KLETT”

Et toi 3,

француски језик за седми разред основне школе;

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa)

Мари Жозе Лопез,

Жан Тјерн ле Буњек

650-02-00494/2019-07

од 28.1.2020.

„KLETT”

Eyes Open 3,  

енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и  радна  свеска)

Аутори уџбеника :

Ben Goldstein,

Ceri Jones, 

Vicki Anderson,

Eoin Higgins.

 

Аутори радне свеске:

Vicki Anderson,

Eoin Higgins.

650-02-00518/2019-07

од 5.2.2020.

„БИГЗ школство”

Deutsch! Das Will Ich! Немачки језик за седми разред основне школе, седма година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, компакт диск и  радна  свеска)

Марија Травица

650-02-00500/2019-07

од 10.1.2020.

„БИГЗ школство”

Footsteps 7, 

енглески језик за седми разред основне школе;

седма година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник са компакт диском и радна свеска)

Весна Тутуновић

650-02-00622/2019-07 

од 13.2.2020.

„АКРОНОЛО”

Discover English 4, енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Liz Kilbey.

 

Аутор радне свеске:

Izabella Hearn

650-02-00538/2019-07

од 17.1.2020.

„АКРОНОЛО”

Wider World 3, енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свескa)

Аутори уџбеника:

Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor.

 

Аутор радне свеске:

Sheila Dignen

650-02-00540/2019-07

oд 16.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

English Plus 3 – Secon Edition, 

енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa)

Аутори уџбеника:

Ben Wetz,

Katrina Gormley.

 

Аутор радне свеске:

Kate Mellersh

650-02-00468/2019-07

од 28.1.2020.

„THE ENGLISH BOOK”

Project 4, Serbiан editon, 

 енглески језик за седми  разред основне школе;

седма година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Tom Hutchinson

650-02-00503/2019-07 

од 4.2..2020.

„ФРЕСКА”

Right on! 3,

 енглески језик за седми разред основне школе, 

седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa, три компакт диска)

Jenny Dooley

650-02-00516/2019-07 

од 5.2..2020.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Катарина Трифуновић

650-02-00357/2019-07

од 18.11.2019.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Корак даље, 

Ликовна култура за седми разред основне школе;

ћирилица

Бранка Мандић

650-02-00604/2019-07

од 13.1.2020.

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Миливоје Мишко Павловић

650-02-00549/2019-07

од 17.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00439/2019-07

од 17.1.2020.

ЕДУКА”

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Драган Ђорђевић,

Зоран Игњатовић

650-02-00483/2019-07

од 16.1.2020.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00565/2019-07

од 23.1.2020.

„KLETT”.

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00534/2019-07

од 20.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура 

за седми разред основне школе;

ћирилица

Рајка Бошковић

650-02-00628/2019-07

од 4.2.2020.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Маријана Савов Стојановић

650-02-00403/2019-07

од 12.12.2019.

„ЕДУКА”

Из музичке кутије, музичка култура за седми разред основне школе;

ћирилица

Борис Марковић

650-02-00504/2019-07 

од 17.1.2020.

„KLETT”

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић,

Биљана Лековић

650-02-00573/2019-07 

од 27.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

 Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00556/2019-07 

од 27.1.2020.

„БИГЗ школство”

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Марија Брајковић

650-02-00627/2019-07 

од 28.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура  

за седми разред основне школе;

ћирилица

др Гордана Стојановић,

Милица Рајчевић

650-02-00607/2019-07 

од 28.1.2020.

 

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Весна Димитријевић

650-02-00398/2019-07

од 16.12.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Историја, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Драгомир Бонџић,

Коста Николић

650-02-00431/2019-07

од 6.2.2020.

„БИГЗ школство”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Урош Миливојевић,

Весна Лучић,

Зоран Павловић

650-02-00624/2019-07

од 12.2.2020.

„ЕДУКА”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Милица Омрчен,

Невена Грбовић

650-02-00484/2019-07

од 24.2.2020.

„KLETT”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Радомир Ј. Поповић,

Емина Живковић,

Љиљана Недовић,

Александар Тодосијевић,

Сања Петровић Тодосијевић

650-02-00577/2019-07

од 24.2.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Александар Растовић,

др Предраг М. Вајагић,

Бранка Бечановић,

Бојана Лазаревић

650-02-00554/2019-07

од 24.2.2020.

„DATA STATUS”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Мирослав Филиповић

650-02-00560/2019-07

од 25.2.2020.

„ФРЕСКА”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Сузана Рајић,

Данка Леовац

650-02-00597/2019-07

од 25.2.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Чедомир Антић,

Мања Милиновић

650-02-00595/2019-07

од 25.2.2020.

 

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Географија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Марко В. Милошевић

650-02-00420/2019-07

од 10.1.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Географија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Славољуб Јовановић,

Невена Влајић

650-02-00630/2019-07

од 28.1.2020.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Географија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Драган Милошевић,

Мирослав Маркићевић

650-02-00557/2019-07

од 28.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

650-02-00618/2019-07

од 28.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија 7

за седми разред основне школе;

ћирилица

Милутин Тадић

650-02-00611/2019-07

од 5.2.2020.

„БИГЗ школство”

Географија,

уџбеник за 

седми разред основне школе;

ћирилица

Игор Лешчешен,

Слободан Зрнић,

Биљана Колачек,

Александра Јовичић

650-02-00626/2019-07

од 13.2.2020.

„DATA STATUS”

Географија 7,

уџбеник за 

седми разред основне школе;

ћирилица

Јелена Миланковић Јованов,

Дејана Ђурђевић

650-02-00581/2019-07

од 25.2.2020.

„KLETT”

Географија 7,

уџбеник за 

седми разред основне школе;

ћирилица

Тања Плазинић 

650-02-00620/2019-07

од 28.2.2020

 

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ЕДУКА”

Физика, 

уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за седми разред основне школе;

ћирилица

Нада Станчић

650-02-00485/2019-07

од 17.1.2020.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Физика 7

уџбеник за седми разред основне школе

Марина Најдановић Лукић,

Татјана Мишић,

Љубиша Нешић

650-02-00411/2019-07 

од 17.1.2020.

Физика 7

 збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Марина Најдановић Лукић,

Татјана Мишић,

Љубиша Нешић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 

за седми разред основне школе

Јован Шетрајчић,

Дарко Капор

650-02-00389/2019-07 

од 17.1.2020.

Физика,   

збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Бранислав Цветковић,

Јован Шетрајчић,

Милан Распоповић

„САЗНАЊЕ”

Физика 7

уџбеник за седми разред основне школе

Мићо М. Митровић

650-02-00583/2019-07

од 4.2.2020.

Практикум 

Физика 7,  збирка задатака и експерименталних вежби  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„KLETT”

Физика 7

уџбеник за седми разред основне школе

Марина Радојевић

650-02-00462/2019-07

од 4.2.2020.

Физика 7,   

збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Физика 7

уџбеник за седми разред основне школе

Милена Богдановић,

Александар Кандић,

Горан Попарић

650-02-00578/2019-07

од 5.2.2020.

Физика 7,  

збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Братислав Јовановић,

Срђан Зрнић

„БИГЗ школство”

Физика 7

уџбеник за седми разред основне школе

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Јелена Радовановић

650-02-00598/2019-07

од 24.2.2020.

Физика 7

 збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Радмила Тошовић

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

Математископ

Математика, 

уџбеник за седми разред основне школе

Владимир Стојановић

650-02-00493/2019-07 

од 20.1.2020.

Математика, 

збирка задатака за седми разред основне школе;

Никола Вигњевић,

Владимир Стојановић,

Гордана Поповић,

Наташа Алимпић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 7;

уџбенички комплет;

ћирилица

Никола Вигњевић

„KLETT”

Математика, 

уџбеник за седми разред основне школе

 

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00536/2019-07 

од 20.1.2020.

Математика, 

збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Сања Милојевић,

Ненад Вуловић

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика 

за седми разред основне школе

Синиша Јешић,

Јасна Благојевић

650-02-00552/2019-07 

од 28.1.2020.

Збирка задатака из математике 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Синиша Јешић,

Тања Њаради,

Јасна Благојевић

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика,

 уџбеник за седми разред основне школе

Мирјана Стојсављевић Радовановић,

Љиљана Вуковић,

Зорица Јончић

650-02-00566/2019-07 

од 28.1.2020.

Математика, 

збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 7,

 уџбеник за седми разред основне школе

Тамара Малић

650-02-00593/2019-07

од 12.2.2020.

Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Марија Микић,

Јелена Сузић

„БИГЗ школство

Математика 7,

 уџбеник са збирком задатака за седми разред основне школе

(први и други део)

Иван Анић,

Радоје Кошанин,

Јелена Савковић

650-02-00586/2019-07

од 25.2.2020.

„БИГЗ школство

Математика 7,

 уџбеник за седми разред основне школе

Радивоје Стојковић,

Јасминка Радовановић

650-02-00631/2019-07

од 27.2.2020.

Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Радивоје Стојковић,

Јасминка Радовановић,

Драгана Станојевић

 

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Биологија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Милица Маркелић,

Ива Лакић,

Катарина Зељић,

Невена Кузмановић

650-02-00404/2019-07

од 30.12.2019.

„БИГЗ школство”

Биологија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић

650-02-00514/2019-07

од 5.2.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе

(први и други део);

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00594/2019-07

од 11.2.2020.

„KLETT”

Биологија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Горан Корићанац,

Ана Ђорђевић,

Драгана Јешић

650-02-00526/2019-07

од 12.2.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 7 

за седми разред основне школе;

ћирилица

Весна Миливојевић,

Томка Миљановић,

Тихомир Лазаревић,

Тијана Прибићевић

650-02-00553/2019-07

од 13.2.2020.

„DATA STATUS

Биологија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

др Немања Рајчевић,

Гордана Ковачевић

650-02-00580/2019-07

од 24.2.2020.

 

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Хемија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе

Маја Шумар Ристовић

650-02-00488/2019-07

од 20.1.2020.

Хемија 7, 

збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„БИГЗ школство”

Хемија , 

уџбеник за седми разред основне школе

Миомир Ранђеловић,

Мирјана  Марковић

650-02-00578/2019-07

од 23.1.2020.

Хемија,

радна свеска са 

збирком задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„ГЕРУНДИЈУМ”

Хемија 

за седми разред основне школе

Јасна Адамов,

Наталија Макивић,

Станислава Олић Нинковић

650-02-00555/2019-07

од 27.1.2020.

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Хемија 7 , 

уџбеник за седми разред основне школе

Татјана Недељковић,

Драгана Анђелковић

650-02-00579/2019-07 

од 4.2.2020.

Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„KLETT”

Хемија 7 , 

уџбеник за седми разред основне школе

Незрина Миховић,

Милош Козић,

Невена Томашевић,

Драгица Крвавац,

Милан Младеновић

650-02-00599/2019-07 

од 5.2.2020

Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„ЕДУКА”

Хемија 7 , 

уџбеник за седми разред основне школе

Даница Павловић,

Данијела Малинар

650-02-00523/2019-07 

од 12.2.2020

Хемија 7, лабораторијске вежбе са збирком задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT”

Техника и технологија 7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00572/2019-07

од 4.2.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 

 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање са упутством);

ћирилица

Аутори уџбеника:

Иван Ђисалов,

Дијана Каруовић,

Иван Палинкаш.

 

Аутори збирке материјала:

Иван Ђисалов,

Драган Урошевић.

650-02-00464/2019-07

од 12.2.2020.

„БИГЗ школство”

Техника и технологија 

 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и конструкторски материјали);

ћирилица

Данило Шешељ, 

Петко Андрић

650-02-00625/2019-07

од 24.2.2020.

„М&Г ДАКТА”

Техника и технологија 7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

Аутори уџбеника:

Милан Санадер,

Гордана Санадер,

Рада Радаковић, 

Весна Шимшић, 

Жељен Шимшић.

 

Аутори материјала за конструкторско обликовање:

Милан Санадер,

Гордана Санадер.

650-02-00590/2019-07 

од 25.2.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Техника и технологија,

уџбеник за седми разред основне школе

Иван Тасић,

Миодраг Ковачевић

650-02-00489/2019-07 

од 26.2.2020.

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Информатика и рачунарство 

за седми разред основне школе;

ћирилица

Милош Папић,

Далибор Чукљевић

650-02-00363/2019-07

од 16.12.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Информатика и рачунарство 

за седми разред основне школе;

ћирилица

Марина Лакчевић,

Александра Иванов

650-02-00414/2019-07

од 17.1.2020.

„БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство 7, 

уџбеник  за седми разред основне школе;

ћирилица

Зорица Прокопић,

Јелена Пријовић

650-02-00499/2019-07

од 5.2.2020.

„DATA STATUS”

Информатика и рачунарство 

за седми разред основне школе;

ћирилица

John Andrew Bios

650-02-00561/2019-07

од 11.2.2020.

„KLETT”

Информатика и рачунарство 7, 

уџбеник  за седми разред основне школе;

ћирилица

Светлана Мандић

650-02-00574/2019-07

од 12.2.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Информатика и рачунарство 

за седми разред основне школе;

ћирилица

Маја Тодоровић,

Вела Чоја,

Горан Станојевић

650-02-00605/2019-07

од 24.2.2020.

„ЕДУКА”

Информатика и рачунарство, 

уџбеник  за седми разред основне школе;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00521/2019-07

од 27.2.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство, 

уџбеник  за седми разред основне школе;

ћирилица

Дијана Каруовић,

Ерика Елеван

650-02-00517/2019-07

од 27.2.2020.Број: 650-02-00019/2019-07

 

У Београду, 5.3. 2020. године

МИНИСТАР

 

Младен Шарчевић