На основу члана 19. став 1. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, 27/18),

 

министар просвете, науке и технолошкога развоја доноси

 

К А Т А Л О Г

уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања

 

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00229/2020-07 од 20.11.2020.

Читанка 4, за четврти разред основне школе

Симеон Маринковић, Славица Марковић

Српски језик 4, за четврти разред основне школе

Симеон Маринковић

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

 

 

650-02-00201/2020-07 од 26.11.2020.

.

 

Читанка 4,

Српски језик за четврти разред основне школе

Маја Димитријевић

Граматика 4,

Данијела Милићевић,

 

 

Српски језик за четврти разред основне школе

Сунчица Ракоњац Николов,

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић

 

Радна свеска 4, уз Читанку за четврти разред основне школе

Маја Димитријевић

Радна свеска 4, уз Граматику за четврти разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов,

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00225/2020-07 од  9.12.2020.

Читанка 4,

Српски језик за четврти разред основне школе

Маја Димитријевић

Граматика 4, Српски језик за четврти разред основне школе

Владимир Вукомановић

Растегорац,

Вишња Мићић

Радна свеска 4,  уз Читанку за четврти разред основне школе

Маја Димитријевић

Радна свеска 4,  уз Граматику за четврти разред основне школе

Владимир Вукомановић

Растегорац,

Вишња Мићић

„ФРЕСКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00264/2020-07 од 16.12.2020.

Читанка  за четврти разред

 

 

основне школе

Светлана Јоксимовић

 

Свет речи, уџбеник за четврти разред основне школе

 

 

Радна свеска за четврти разред основне школе

 

 

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

 

 

650-02-00349/2020-07 од 16.12.2020.

Читанка ,

Српски језик за четврти разред основне школе

Зорица Цветановић, Даница Килибарда

Граматика, уџбеник са  радном свеском,  Српски језик за четврти разред основне школе

Мирјана Стакић, Александра Ивезић

Радна свеска уз

Читанку,

Српски језик за четврти разред основне школе

Зорица Цветановић, Даница Килибарда

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Радмила  Жежељ

650-02-00261/2020-07 од 16.12.2020.

Река речи,

Читанка за српски језик за четврти разред основне школе

Наш језик и култура изражавања, Српски језик за четврти разред

основне школе

 

 

 

Радна свеска уз

Читанку,

Српски језик за четврти разред основне школе

 

 

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

 

650-02-00291/2020-07 од 25.1.2021.

Бескрајне речи, Читанка

за српски језик за четврти разред основне школе

Наташа Станковић Шошо, Соња  Чабрић

Дар речи, Граматика

за српски језик за четврти разред основне школе

Јелена Срдић,

Зорана Петковић

Радна свеска  уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за четврти разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Јелена Срдић,

Зорана Петковић

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00386/2020-07 од 9.2.2021.

Читанка, уџбеник за четврти разред основне школе

Моња Јовић, Нада Тодоров

Поуке о језику,

 

 

уџбеник из српског језика за четврти разред основне школе

Ивана Јухас,

Јасмина Игњатовић

 

Радна свеска српски језик – уџбеник за четврти разред основне школе

Нада Тодоров,

Стеванија Кеча,

Ивана Јухас,

Јасмина Игњатовић

ЈП „ЗАВОД ЗА

СРПСКИ ЈЕЗИК 4

Славица Јовановић

650-02-00382/2020-07

 

УЏБЕНИКЕ”

за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

 

од 26.2.2021.

Читанка

за српски језик, за четврти разред   основне школе

 

Српски језик за четврти разред основне школе

 

Вежбанка

за српски језик, за четврти разред основне школе

 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

 

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Smart Junior 4,  енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

 

H. Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00106/2020-07 од 27.8.2020.

„DATA STATUS”

Alex et Zoé et comapgnie 3,  француски језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

 

Colette Samson

650-02-00127/2020-07 од 21.9.2020.

„DATA STATUS”

Das Zauberbuch 2,  немачки језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет

 

M.G. Bertarini,

A. Hallier,

P. Iotti,

S. Peri Steubing

650-02-00161/2020-07 од 26.10.2020.

 

 

(уџбеник, радна свеска и компакт диск)

 

 

„AКРОНОЛО”

Wider World Starter, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника:

Sandy Zervas,

Catherine Bright;

 

аутори радне свеске:

Tasia Vassilatou,

Liz Kilbey,

Catherine Bright,

Jennifer Heath

650-02-00116/2020-07 од 23.9.2020.

„AКРОНОЛО”

Discover English 1, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Аутори уџбеника:

Izabella Hearn,

Jayne Wildman;

 

aутор радне свеске:

Kate Wakeman

650-02-00120/2020-07  од 26.10.2020.

„ЕДУКА”

Let’s Move On, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и аудио компакт диск)

Елвира Саваи, Лара Штамбук

650-02-00123/2020-07  од 26.10.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Du und Ich,  немачки језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са радном свеском и  компакт диск)

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит,

Иванка Фајфер Чагоровић

650-02-00195/2020-07  од 2.11.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Easy,

енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са аудио

Зорана Ненезић,

Љубинка Симидријевић,

Ида Добријевић

650-02-00016/2021-07  од 24.2.2021.

 

 

компакт диском и радна свеска)

 

 

„КLETT”

Playway to English 4, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Гинтер Гернгрос,

Херберт Пухта,

Данијела Атанацковић

650-02-00242/2020-07 од 25.11.2020.

„ФРЕСКА”

Smiles 4,  енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Jenny Dooley

650-02-00268/2020-07 од 4.12.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Family and Friends 2,  енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Naomi Simmons

650-02-00278/2020-07 од 11.12.2020.

„ЕDUCATIONAL

CENTRE”

Happy Trails 2,  енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Jennifer Heath;

 

аутор радне свеске:

Olga Leondaris

650-02-00355/2020-07 од 30.12.2020.

„ЕDUCATIONAL

CENTRE”

Wonderful World 2,  Second Edition, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Educational Centre  у сарадњи са

National Geographic Learning

650-02-00354/2020-07 од 30.12.2020.

 

„THE ENGLISH

BOOK”

Project 1,  Serbian Edition, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Tom Hutchinson;

 

аутори радне свеске: Tom Hutchinson,

Janet Hardy-Gould

 

650-02-00339/2020-07 од 5.1.2021.

„THE ENGLISH

BOOK”

Happy Street 2,  3rd edition, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00337/2020-07 од 5.1.2021.

„KLETT”

Super Minds 4, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

 

Херберт Пухта,

Гинтер Гернгрос,

Питер Луис-Џонс,

 

650-02-00241/2020-07 од 9.2.2021.

„БИГЗ школство”

Tiptoes 4,  енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Весна Тутуновић

650-02-00460/2020-07 од 19.2.2021.

 

МАТЕМАТИКА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

 

„ФРЕСКА”

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00237/2020-07  од 19.11.2020.

„KLETT”

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић

650-02-00289/2020-07  од 2.12.2020.

„ЕДУКА”

Математика 4а и 4б, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Софија Зарупски

650-02-00305/2020-07  од 16.12.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица

Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић

650-02-00281/2020-07 од 17.12.2020.

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе

Нела Малиновић Јовановић

650-02-00248/2020-07 од 17.12.2020.

Математика 4,

радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе

Јасмина Милинковић

650-02-00379/2020-07 од 28.1.2021.

Математика 4,

радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

БИГЗ школство”

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе,

(први и други део)

 

Јелена Русић,

Бранка Јовановић,

Наташа Николић Гајић

650-02-00422/2020-07 од 9.2.2021.

Математика 4,

 

 

радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Јелена Русић,

Бранка Јовановић,

 

 

„БИГЗ школство”

Математика 4,  уџбеник за четврти разред основне школе

Сања Маричић

650-02-00461/2020-07 од 24.2.2021.

Математика 4,

радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„БИГЗ школство”

Природа и друштво 4 за четврти разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна

свеска); ћирилица

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

650-02-00277/2020-07 од 18.12.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе

Александар Кандић,

Гордана Субаков Симић,

Жељко Васић

Ивана Петровић

Иван Матејић

650-02-00308/2020-07 од 5.1.2021.

Природа и друштво 4, радна свеска за

 

 

четврти разред основне школе

 

 

Природа и друштво 4, тематски атлас уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„ФРЕСКА”

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе – први део

мр Марија Бастић, Славица Гомилановић

650-02-00262/2020-07 од 5.1.2021.

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе – други део

Природа и друштво 4, тематски атлас уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе

Марија Лукић,

Радомир Ј. Поповић

650-02-00404/2020-07 од 19.1.2021.

Радна свеска за природу и друштво, за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе

Ивана Голуб,

Весна Радовановић Пеневски,

Александра Блажић

 

650-02-00424/2020-07 од 19.1.2021.

Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти

разред основне школе

(1. и 2. део);

ћирилица

Вера Бојовић,

Драгица Тривић,

Виолета Богдановић,

Винко Ковачевић

650-02-00321/2020-07 од 19.1.2021.

„KLETT”

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе, први и други део, са Тематским атласом уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе;  ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Данијела Т. Павловић

650-02-00253/2020-07 од 19.1.2021.

„ЕДУКА”

Природа и друштво 4,

( и ), уџбеник за четврти разред основне школе,  први и други део; ћирилица

Зорица Веиновић,

Вера  Матановић,

Владимир Бокић

650-02-00346/2020-07 од 25.1.2021.

„ЕДУКА”

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе

Љиљана Вдовић, Бранка Матијевић

650-02-00347/2020-07 од 25.1.2021.

Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„ГЕРУНДИЈУМ”

Природа и друштво 4, за четврти разред основне школе

Ивана Цмиљановић

Косановић,

Биљана Поповић

650-02-00462/2020-07 од 1.3.2021.

Радни листови  за природу и друштво 4, за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

 

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Данка Деспотовић Андрић

650-02-00111/2020-07 од 10.9.2020.

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00164/2020-07 од 26.10.2020.

„KLETT”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00236/2020-07 од 11.12.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Милутин Мићић, Гордана Мићић

650-02-00234/2020-07 од 30.12.2020.

„ФРЕСКА”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00274/2020-07 од 31.12.2020.

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Кристинка Селаковић

650-02-00406/2020-07 од 19.1.2021.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Јелена Коштица, Горан Ратковић

650-02-00389/2020-07 од 25.1.2021.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Љиљана Новковић, Биљана Поповић

650-02-00456/2020-07 од 11.2.2021.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00154/2020-07 од 4.9.2020.

ФРЕСКА”

Чаробни свет музике,  музичка култура за

др Гордана Илић

650-02-00274/2020-07 од 13.11.2020.

 

четврти разред основне школе;

ћирилица

 

 

 

„ЕДУКА”

Музичка култура 4 ‒ У свету мелодије и стихова, за четврти разред основне школе; ћирилица

Мирјана Смрекар

Станковић,

Соња Цветковић

650-02-00216/2020-07 од 13.11.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура  за четврти разред основне школе; ћирилица

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

650-02-00270/2020-07 од 26.11.2020.

„KLETT”

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00311/2020-07 од 4.12.2020.

„БИГЗ школство”

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Мила Ђачић

650-02-00352/2020-07 од 11.12.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура  за четврти разред основне школе; ћирилица

др Гордана Стојановић

650-02-00357/2020-07 од 23.12.2020.

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Владица  Илић

650-02-00374/2020-07 од 29.1.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00097/2020-07  од 11.9.2020.

Читанка 8,

Српски језик и књижевност за осми разред основне школе

др Александар Јерков, Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић

Граматика 8,  Српски језик и књижевност за осми разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац

Николов

Радна свеска 8,  Српски језик и књижевност за осми разред основне школе

Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић,

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац

Николов

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00233/2020-07 од 16.12.2020.

Уметност речи, Читанка  за српски језик и књижевност за осми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо

Дар речи,

Граматика   српског језика за осми разред основне школе

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић,

Светлана Вулић

 

 

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за осми разред основне школе

Наташа Станковић

Шошо,

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић,

Светлана Вулић

 

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00260/2020-07 од 16.12.2020.

Чаролија стварања, Читанка  за осми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Језичко благо, Граматика   српског језика за осми разред основне школе

Светлана Слијепчевић

Бјеливук,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

 

У потрази за језичким и књижевним благом, Радна свеска за српски језик  и књижевности за осми разред основне школе

Наташа Станковић

Шошо,

Светлана Слијепчевић

Бјеливук,

Бошко Сувајџић

 

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00287/2020-07 од 16.12.2020.

Цветник,

Читанка  за осми разред основне школе

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Граматика

 

 

Српски језик и књижевност  за осми разред основне школе

Весна Ломпар

 

Радна свеска

уз уџбенички комплет, Српски језик  и књижевности за осми

Весна Ломпар,

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

 

 

разред основне школе

 

 

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00306/2020-07 од 23.12.2020.

Читанка 8,

за осми разред основне школе

Симеон Маринковић, Славица Марковић

Српски језик 8, за осми разред основне школе

Симеон Маринковић

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00376/2020-07 од 19.1.2021.

Читанка ,

Магија читања, српски језик и

књижевност

за осми разред основне школе

др Моња Јовић, др Јелена Журић

Српски језик и језичка култура,

уџбеник са вежбањима за осми разред основне школе

др Јелена Журић

Српски језик и књижевност,

радна свеска за осми разред основне школе

др   Јелена Журић

„ГЕРУНДИЈУМ”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00434/2020-07  од 22.1.2021.

Аплауз 8,

Читанка  за осми разред основне школе

др Снежана Божић,

Снежана

Милосављевић Милић,

 

 

 

Јелена Јовановић,

Мирјана Бојанић Ћирковић

 

Аплауз говору 8, Уџбеник српског језика за осми разред основне школе

Владан Гојковић, Јелена Васиљевић

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00452/2020-07  од 28.1.2021.

Читанка 8,

Српски језик и књижевност за осми разред основне школе

Зорана Бошковић, Милан Шиповац

С речи на дела 8,

Граматика српског језика за осми разред основне школе

 

Слободан Новокмет,

Весна Ђорђевић,

Јасмина Станковић,

Светлана Стевановић,

Јоле Булатовић

ЈП „ЗАВОД  ЗА

УЏБЕНИКЕ”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00416/2020-07  од 9.2.2021.

Читанка 8, за српски језик и књижевност за осми разред основне школе

Маријана Милошевић

Српски језик и језичка култура 8,

за осми разред основне школе

Сандра Рудњанин

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ DATA STATUS”

Get to the Top English

4,

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00103/2020-07 од 27.8.2020.

 

 

енглески језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

 

 

„ DATA STATUS”

Тo the Top English 4, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00104/2020-07 од 27.8.2020.

„ DATA STATUS”

Portal to English 4, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик,  осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00104/2020-07 од 27.8.2020.

„ DATA STATUS”

Merci 4, француски језик за осми разред основне школе, први страни језик,  осма година учења; уџбенички комплет

(уџбеник са мултимедијалним ДВД-ом и радна

свеска)

S. Champagne,

I. Rubio,

E.F. Ruiz,

A.C.Couderc

650-02-00175/2020-07 од 27.10.2020.

„ DATA STATUS”

Prima Deutsch für Jugendliche , Band 6, немачки језик за осми разред основне школе, први страни језик,  осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Frederike Jin,

Magdalena Michalak,

Lutz Rohrmann

650-02-00427/2020-07 од 2.2.2021.

 

„DATA STATUS”

Amicci d’ Italia 2, италијански језик за седми и осми разред основне школе,  други страни језик; трећа и четврта година учења;  уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Aутори уџбеника:

Elettra Ercolino, T. Anna Pellegrino.

 

Аутори радне свеске: Maddalena Bolognese, Ivana Viappiani.

 

650-02-00478/2019-07 од 19.12.2019.

„DATA STATUS”

Prima Plus A2.2, немачки језик за седми разред основне школе,  први страни језик, седма година учења  и осми разред основне школе,

други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Frederike Jin, Lutz Rohrmann

650-02-00451/2019-07 од 26.12.2019.

„DATA STATUS”

Еspacio joven 360°

A2.2,

шпански језик за седми и осми разред основне школе,

други страни језик, трећа и четврта година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник са дигиталним додатком и радна свеска)

Maria Carmen Cabeza

Sánchez,

Francisca Fernández

Vargas,

Luisa Galán Martinez,

Amelia Guerrero Aragon,

Emilio Jose,

Marin Mora,

Liliana Pereyra Brizuela,

Francissco Fidel Riva

Fernandez

650-02-00512/2019-07 од 10.1.2020.

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 4, француски језик за седми разред основне

школе,  први страни јези, седма година учења  и  осми разред основне

Аутор уџбеника: Sylvie Schmitt

Аутор радне свеске:

Anne-Cecile Couderc

650-02-00443/2019-07 од 17.1.2020.

 

 

школе,   други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са ДВД-ом и радна свеска)

 

 

„DATA STATUS”

Диалог 3,

руски језик за седми и осми разред основне школе;  други страни језик, трећа и четврта година учења; уџбенички комплет ( уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Урсула Бер,

др Рима Брајтшпрехер,

Катрин Бикова,

Астрид Грундман,

Антје Мешке, Хајко Сефелт, др Мартин Шнајдер, др Астрид Сајдел, др Хајке Вапенханс

650-02-00562/2019-07 од 21.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Amici 4,

италијански језик за осми разред основне школе; други страни језик; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Јасмина Стојковић

650-02-00194/2020-07 од 25.9.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Орбита 4, руски језик за осми разред основне школе; други страни језик. четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Предраг Пипер,

Марина Петковић,

Светлана Мирковић

650-02-00194/2020-07 од 25.9.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Родничок 8, руски језик за осми разред основне школе; први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Људмила Поповић, Јелена Гинић

650-02-00193/2020-07 од 26.10.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА

Наш класс 4,

Лука Меденица,

650-02-00303/2020-07

 

УЏБЕНИКЕ”

руски језик за осми разред основне школе; други страни језик. четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Бранислав Николић, Мира Симеуновић

од 17.11.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Talk, Talk 4, енглески језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са аудио компакт диском и ,радна свеска)

Наталија Кантар

650-02-00169/2020-07 од 26.10.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Enjoying English 8, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик,  осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник са аудио компакт диском и радна свеска)

Катарина Ковачевић, Jonathan  Pendlebury

650-02-00170/2020-07 од 27.10.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Kontakte 8, немачки језик за осми разред основне школе, први страни језик,  осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник са радном свеском и компакт диск)

Гордана Летић Глишић

650-02-00196/2020-07 од 2.11.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hallo, Freunde! 4, немачки језик за осми разред основне школе, други страни језик,  четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Гордана Летић Глишић,

Ранка Вујановић,

Илдико Врачарић

650-02-00329/2020-07 од 9.11.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА

¿ Hablamos? 4,

Анђелка Пејовић,

650-02-00323/2020-07

 

УЏБЕНИКЕ”

шпански и језик за осми разред основне школе, други страни језик,  четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Маја Андријевић

од 17.12.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Lem onde de Léa et Lucas 4, француски језик за осми разред основне школе, други страни језик,  четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са радном свеском и компакт диск)

Милена Милановић, Данијела Милошевић

650-02-00370/2020-07 од 22.1.2021.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Images de France, француски језик за осми разред основне школе, први страни језик,  осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник са радном свеском и компакт диск)

Весна Фила,

Милица Голубовић

Тасевска

650-02-00324/2020-07 од 22.1.2021.

„АКРОНОЛО”

Wider World 4, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик,  осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и приручник за наставнике)

Аутори уџбеника:

Suzanne Gaynor,

Kathryn Alevizos,

Carolyn Barraclough;

 

aутор радне свеске: Damian Williams

650-02-00115/2020-07 од 23.9.2020.

„АКРОНОЛО”

Discover English 4, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик,  осма година учења;

Аутор уџбеника:

Liz Kilbey

 

аутор радне свеске: Catherine  Bright

650-02-00118/2020-07 од 26.10.2020.

 

 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

 

 

„ЕДУКА”

Over the Moon 8, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик,  осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Лара Штамбук, Гордана Ракић

650-02-00124/2020-07 од 26.10.2020.

„KLETT”

Maximal 4, немачки језик за осми разред основне школе, други страни језик,  четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Аутори уџбеника:

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак

Кемписти,

Дагмар Глик,

Керстин Рајнке;

 

аутори радне свеске:

Јулијана Катарина Вебер,

Лидија Шобер,

Сандра Хоман,

Дагмар Глик

650-02-00255/2020-07 од 10.11.2020.

„KLETT”

Конечно! 4, руски језик за осми разред основне школе, други страни језик,  четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Аутори уџбеника:

Кристине Амштајн

Баман,

Улф Боргварт,

Моника Брош,

Данута Генч,

Наталија Осипова Јос,

Гизела Рајхерт

Боровски,

Евелин Валах,

Жаклин Ценкер,

Драгана Керкез,

Јелена Гинић;

 

аутори радне свеске:

Кристине Амштајн

Баман,

Моника Брош,

Данута Генч,

650-02-00250/2020-07 од 10.11.2020.

 

 

 

Гизела Рајхерт Боровски,

Евелин Валах,

Драгана Керкез,

Јелена Гинић;

 

 

„KLETT”

Wir neu 4,

немачки језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Ђорђо Мота, Драгана Боос

650-02-00257/2020-07 од  20.11.2020.

„KLETT”

Eyes Open 4, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника:

Ben Goldstein,

Ceri Jones,

Vicki Anderson;

 

Аутори радне свеске:

Vicki Anderson;

Eoin Higgins

 

650-02-00244/2020-07 од  4.12.2020.

„KLETT”

Magnet neu 4, немачки језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Ђорђо Мота,

Весна Николовски

650-02-00251/2020-07 од  9.12.2020.

„KLETT”

Messages 4, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Diana Goodey,

Noel Goodey,

Meredith Levy

650-02-00243/2020-07 од  16.12.2020.

„KLETT”

Club@dos 4, француски језик за осми разред основне школе,

Estelle Foulon

650-02-00265/2020-07 од  28.12.2020.

 

 

други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск))

 

 

„KLETT”

Et toi ?

француски језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск))

Мари Жозе Лопез, Жан Тјери де Буњек

650-02-00245/2020-07 од  28.12.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

English Plus 4, Second Edition, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик,  осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника:

Ben Wetz,

Diana Rue;

 

аутор радне свеске: Janet Hardy-Gould

650-02-00280/2020-07 од  4.12.2020.

„ФРЕСКА”

Right on! 4, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Jenny Dooley

650-02-00266/2020-07 од  4.12.2020.

„БИГЗ школство”

Deutsch! Das will ich!8, немачки језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Марија Травица

650-02-00398/2020-07 од  16.12.2020.

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Beste Freunde A2.2, немачки језик за осми разред основне школе, други страни језик,

Аутори уџбеника:

Manuela Georgiakaki,

Elisabeth Graf-Riemann,

Anja Schümann,

650-02-00400/2020-07 од  5.1.2021.

 

 

четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Christiane Seuthe;

 

аутори радне свеске: Manuela Georgiakaki,

Anja Schümann,

Christiane Seuthe

 

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Perspectives Preintermediate, енглески језик  за осми разред основне школе, први страни језик,

осма година учења

 

Lewis Lansford, Daniel Barber,

Amanda Jeffries

650-02-00377/2020-07 од  19.1.2021.

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Companeros 2, шпански језик за седми и осми разред основне школе,  други страни језик, трећа и четврта година учења;  уџбенички комплет (уџбеник са радном свеском)

Francisca Castro,

Ignacio Rodero,

Carmen Sardinero

650-02-00413/2019-07 од 25.11.2019.

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Progetto italiano junior 2, италијански језик за седми и осми разред основне школе,  други страни језик, трећа и четврта година учења;  уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

T.Марин, А. Албино

650-02-00430/2019-07 од 19.12.2019.

„THE ENGLISH

BOOK”

Project 5, Serbian Edition, енглески језик  за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Tom Hutchinson

650-02-00338/2020-07 од  5.1.2021.

 

 

 

 

 

„БИГЗ школство”

Footsteps 8, енглески језик  за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна

свеска)

 

Весна Тутуновић

650-02-00459/2020-07 од  19.2.2021.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић

650-02-00217/2020-07 од  9.11.2020.

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Катарина Трифуновић

650-02-00100/2020-07 од  4.9.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00223/2020-07 од  2.12.2020.

„KLETT”

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00235/2020-07 од  11.12.2020.

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00420/2020-07 од  19.1.2021.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Корак ближе, Ликовна култура за осми разред основне школе; ћирилица

Бранка Мандић

650-02-00454/2020-07 од  1.2.2021.

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе;

Јован Глигоријевић

650-02-00453/2020-07 од  9.2.2021.

 

 

ћирилица

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Јасмина Чолић,

Александра Хаџи-

Ђорђевић

650-02-00171/2020-07 од 26.10.2020.

„KLETT”

Музичка култура 8, уџбеник музичке културе за осми разред основне школе; ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић

Игњачевић,

Саша Кесић,

Биљана Лековић

650-02-00312/2020-07 од 20.11.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

др Александра Паладин, мр Драгана Михајловић Бокан

650-02-00307/2020-07 од 23.12.2020.

„ЕДУКА”

Из музичке кутије, уџбеник музичке културе за осми разред основне школе; ћирилица

Борис Марковић

650-02-00322/2020-07 од 30.12.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура 8, за осми разред основне школе; ћирилица

др Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

650-02-00381/2020-07 од 19.1.2021.

„БИГЗ школство”

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Марија Брајковић

650-02-00441/2020-07 од 22.2.2021.

 

 

ИСТОРИЈА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ДАТА СТАТУС”

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Драгана Хаџић,

Марко Станојевић

650-02-00210/2020-07 од 19.1.2021.

 

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Весна Димитријевић

650-02-00313/2020-07 од 11.2.2021.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Предраг М. Вајагић,

Александар Растовић,

Бојана Латаревић

650-02-00380/2020-07 од 25.2.2021.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Драгомир Бонџић, Коста Николић

650-02-00330/2020-07 од 26.2.2021.

„ЕДУКА”

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Милица Омрчен, Невена Грбовић

650-02-00397/2020-07 од 26.2.2021.

„KLETT”

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Александар

Тодосијевић, Сања Петровић Тодосијевић

650-02-00297/2020-07 од 1.3.2021.

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Ратомир Миликић, Ивана Петровић

650-02-00309/2020-07 од 1.3.2021.

„ФРЕСКА”

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Љубодраг Димић, Љиљана Раковић

650-02-00310/2020-07 од 1.3.2021.

„БИГЗ школство”

Историја 8,

Урош Миливојевић,

650-02-00457/2020-07

 

 

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Зоран Павловић, Весна Лучић

од 1.3.2021.

 

ГЕОГРАФИЈА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

650-02-00224/2020-07 од  4.12.2020.

„DATA STATUS”

Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

др Јелена Миланковић

Јованов,

Дејана Ђурђевић

650-02-00181/2020-07 од  22.1.2021.

„KLETT”

Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Тања Плазинић

650-02-00258/2020-07 од  1.2.2021.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Милка Бубало Живковић,

Драгица Гатарић

650-02-00391/2020-07 од  1.2.2021.

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Драгана Милошевић, Мирослава  Грујић

650-02-00342/2020-07 од 1.2.2021.

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Географија 8, за осми разред основне школе; ћирилица

Драган Милошевић, Мирослав Маркићевић

650-02-00419/2020-07 од 1.2.2021.

„ЕДУКА”

Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Кристина Ђорђевић

650-02-00340/2020-07 од 1.2.2021.

„БИГЗ школство”

Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Марко В. Милошевић

650-02-00458/2020-07 од 2.2.2021.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Географија 8,

Ненад Живковић,

650-02-00464/2020-07

 

 

за осми разред основне школе; ћирилица

Ана Алексић

од 2.2.2021.

 

ФИЗИКА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Физика 8,  уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за осми разред основне школе; ћирилица

Нада Станчић

650-02-00162/2020-07 од 30.9.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 8 са збирком задатака лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; ћирилица

Милан О. Распоповић, Богдан Д. Пушара

650-02-00204/2020-07 од 2.11.2020.

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Татјана Мишић,

Љубиша Нешић,

Марина Најдановић

Лукић

650-02-00238/2020-07 од 20.11.2020.

Физика 8,  збирка задатака  са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Физика 8,  уџбеник  са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе

Душан Поповић,

Милена Богдановић,

Александар Кандић

650-02-00254/2020-07 од 20.11.2020.

 

 

Физика 8,  збирка задатака  са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Јован  Шетрајчић, Дарко Капор

650-02-00271/2020-07 од 26.11.2020.

Физика 8,  збирка задатака  са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Бранислав Цветковић

Јован  Шетрајчић,

Дарко Капор

„KLETT”

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Марина Радојевић

650-02-00256/2020-07 од 4.12.2020.

Физика 8,  збирка задатака  са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„КРУГ”

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Наташа Каделбург

650-02-00299/2020-07 од 4.12.2020.

Физика 8,  збирка задатака  са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„САЗНАЊЕ”

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Мићо М. Митровић

650-02-00394/2020-07 од 30.12.2020.

Практикум

 

 

Физика 8,  збирка задатака   и експерименталних вежби за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

 

„ГЕРУНДИЈУМ”

Откривамо физику 8, уџбеник за осми разред основне школе

Душко Латас,

Ненад Вукмировић

650-02-00433/2020-07 од 1.2.2021.

Откривамо физику 8, збирка задатака и експерименталних вежби из физике за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„БИГЗ школство”

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Јелена Радовановић, Владан Младеновић

650-02-00450/2020-07 од 2.2.2021.

Физика 8,  збирка задатака  са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

МАТЕМАТИКА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Математика 8,  уџбеник за осми разред основне школе

Мирјана Стојсављевић

Радовановић,

Љиљана Вуковић

650-02-00213/2020-07 од 9.11.2020.

Математика 8,  збирка задатака  за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„KLET”

Математика 8,

Небојша Икодиновић,

650-02-00298/2020-07

 

 

уџбеник за осми разред основне школе

Слађана Димитријевић

од 16.12.2020.

 

Математика 8,  збирка задатака  за осми разред основне школе са Решењима уз збирку задатака за осми разред основне школе;

уџбенички комплет; ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика 8,  за осми разред основне школе

Синиша Јешић, Јасна Благојевић

650-02-00373/2020-07 од 11.2.2021.

Збирка задатака из математике 8,  за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Синиша Јешић,

Тања Њаради,

Веселинка Милетић,

Александра Росић

„Mатематископ”

Математика 8,  за осми разред основне школе

Владимир Стојановић

650-02-00388/2020-07 од 22.1.2021.

Математика 8,  збирка задатака  за осми разред основне школе;

 

Владимир Стојановић,

Милијана Ковачевић,

Никола Вигњевић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 8; уџбенички комплет; ћирилица

Владимир Стојановић, Никола Вигњевић

„КРУГ”

Математика 8,  за осми разред основне школе

Срђан Огњановић

650-02-00350/2020-07 од 22.1.2021.

Математика 8,  збирка задатака  са решењима за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

„ЕДУКА”

Математика 8,

Дамир Омрчен,

650-02-00387/2020-07

 

 

уџбеник са збирком задатака за осми разред основне школе; ћирилица