На основу члана 19. став 1. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, 27/18),

 

министар просвете, науке и технолошкога развоја доноси

 

К А Т А Л О Г

уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања

 

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00229/2020-07 од 20.11.2020.

Читанка 4, за четврти разред основне школе

Симеон Маринковић, Славица Марковић

Српски језик 4, за четврти разред основне школе

Симеон Маринковић

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

 

 

650-02-00201/2020-07 од 26.11.2020.

.

 

Читанка 4,

Српски језик за четврти разред основне школе

Маја Димитријевић

Граматика 4,

Данијела Милићевић,

 

 

Српски језик за четврти разред основне школе

Сунчица Ракоњац Николов,

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић

 

Радна свеска 4, уз Читанку за четврти разред основне школе

Маја Димитријевић

Радна свеска 4, уз Граматику за четврти разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов,

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00225/2020-07 од  9.12.2020.

Читанка 4,

Српски језик за четврти разред основне школе

Маја Димитријевић

Граматика 4, Српски језик за четврти разред основне школе

Владимир Вукомановић

Растегорац,

Вишња Мићић

Радна свеска 4,  уз Читанку за четврти разред основне школе

Маја Димитријевић

Радна свеска 4,  уз Граматику за четврти разред основне школе

Владимир Вукомановић

Растегорац,

Вишња Мићић

„ФРЕСКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00264/2020-07 од 16.12.2020.

Читанка  за четврти разред

 

 

основне школе

Светлана Јоксимовић

 

Свет речи, уџбеник за четврти разред основне школе

 

 

Радна свеска за четврти разред основне школе

 

 

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

 

 

650-02-00349/2020-07 од 16.12.2020.

Читанка ,

Српски језик за четврти разред основне школе

Зорица Цветановић, Даница Килибарда

Граматика, уџбеник са  радном свеском,  Српски језик за четврти разред основне школе

Мирјана Стакић, Александра Ивезић

Радна свеска уз

Читанку,

Српски језик за четврти разред основне школе

Зорица Цветановић, Даница Килибарда

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Радмила  Жежељ

650-02-00261/2020-07 од 16.12.2020.

Река речи,

Читанка за српски језик за четврти разред основне школе

Наш језик и култура изражавања, Српски језик за четврти разред

основне школе

 

 

 

Радна свеска уз

Читанку,

Српски језик за четврти разред основне школе

 

 

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

 

650-02-00291/2020-07 од 25.1.2021.

Бескрајне речи, Читанка

за српски језик за четврти разред основне школе

Наташа Станковић Шошо, Соња  Чабрић

Дар речи, Граматика

за српски језик за четврти разред основне школе

Јелена Срдић,

Зорана Петковић

Радна свеска  уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за четврти разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Јелена Срдић,

Зорана Петковић

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00386/2020-07 од 9.2.2021.

Читанка, уџбеник за четврти разред основне школе

Моња Јовић, Нада Тодоров

Поуке о језику,

 

 

уџбеник из српског језика за четврти разред основне школе

Ивана Јухас,

Јасмина Игњатовић

 

Радна свеска српски језик – уџбеник за четврти разред основне школе

Нада Тодоров,

Стеванија Кеча,

Ивана Јухас,

Јасмина Игњатовић

ЈП „ЗАВОД ЗА

СРПСКИ ЈЕЗИК 4

Славица Јовановић

650-02-00382/2020-07

 

УЏБЕНИКЕ”

за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

 

од 26.2.2021.

Читанка

за српски језик, за четврти разред   основне школе

 

Српски језик за четврти разред основне школе

 

Вежбанка

за српски језик, за четврти разред основне школе

 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

 

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Smart Junior 4,  енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

 

H. Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00106/2020-07 од 27.8.2020.

„DATA STATUS”

Alex et Zoι et comapgnie 3,  француски језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

 

Colette Samson

650-02-00127/2020-07 од 21.9.2020.

„DATA STATUS”

Das Zauberbuch 2,  немачки језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет

 

M.G. Bertarini,

A. Hallier,

P. Iotti,

S. Peri Steubing

650-02-00161/2020-07 од 26.10.2020.

 

 

(уџбеник, радна свеска и компакт диск)

 

 

„AКРОНОЛО”

Wider World Starter, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника:

Sandy Zervas,

Catherine Bright;

 

аутори радне свеске:

Tasia Vassilatou,

Liz Kilbey,

Catherine Bright,

Jennifer Heath

650-02-00116/2020-07 од 23.9.2020.

„AКРОНОЛО”

Discover English 1, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Аутори уџбеника:

Izabella Hearn,

Jayne Wildman;

 

aутор радне свеске:

Kate Wakeman

650-02-00120/2020-07  од 26.10.2020.

„ЕДУКА”

Let’s Move On, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и аудио компакт диск)

Елвира Саваи, Лара Штамбук

650-02-00123/2020-07  од 26.10.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Du und Ich,  немачки језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са радном свеском и  компакт диск)

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит,

Иванка Фајфер Чагоровић

650-02-00195/2020-07  од 2.11.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Easy,

енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са аудио

Зорана Ненезић,

Љубинка Симидријевић,

Ида Добријевић

650-02-00016/2021-07  од 24.2.2021.

 

 

компакт диском и радна свеска)

 

 

„КLETT”

Playway to English 4, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Гинтер Гернгрос,

Херберт Пухта,

Данијела Атанацковић

650-02-00242/2020-07 од 25.11.2020.

„ФРЕСКА”

Smiles 4,  енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Jenny Dooley

650-02-00268/2020-07 од 4.12.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Family and Friends 2,  енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Naomi Simmons

650-02-00278/2020-07 од 11.12.2020.

„ЕDUCATIONAL

CENTRE”

Happy Trails 2,  енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Jennifer Heath;

 

аутор радне свеске:

Olga Leondaris

650-02-00355/2020-07 од 30.12.2020.

„ЕDUCATIONAL

CENTRE”

Wonderful World 2,  Second Edition, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Educational Centre  у сарадњи са

National Geographic Learning

650-02-00354/2020-07 од 30.12.2020.

 

„THE ENGLISH

BOOK”

Project 1,  Serbian Edition, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Tom Hutchinson;

 

аутори радне свеске: Tom Hutchinson,

Janet Hardy-Gould

 

650-02-00339/2020-07 од 5.1.2021.

„THE ENGLISH

BOOK”

Happy Street 2,  3rd edition, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00337/2020-07 од 5.1.2021.

„KLETT”

Super Minds 4, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

 

Херберт Пухта,

Гинтер Гернгрос,

Питер Луис-Џонс,

 

650-02-00241/2020-07 од 9.2.2021.

„БИГЗ школство”

Tiptoes 4,  енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Весна Тутуновић

650-02-00460/2020-07 од 19.2.2021.

 

МАТЕМАТИКА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

 

„ФРЕСКА”

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00237/2020-07  од 19.11.2020.

„KLETT”

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић

650-02-00289/2020-07  од 2.12.2020.

„ЕДУКА”

Математика 4а и 4б, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Софија Зарупски

650-02-00305/2020-07  од 16.12.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица

Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић

650-02-00281/2020-07 од 17.12.2020.

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе

Нела Малиновић Јовановић

650-02-00248/2020-07 од 17.12.2020.

Математика 4,

радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе

Јасмина Милинковић

650-02-00379/2020-07 од 28.1.2021.

Математика 4,

радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

БИГЗ школство”

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе,

(први и други део)

 

Јелена Русић,

Бранка Јовановић,

Наташа Николић Гајић

650-02-00422/2020-07 од 9.2.2021.

Математика 4,

 

 

радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Јелена Русић,

Бранка Јовановић,

 

 

„БИГЗ школство”

Математика 4,  уџбеник за четврти разред основне школе

Сања Маричић

650-02-00461/2020-07 од 24.2.2021.

Математика 4,

радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„БИГЗ школство”

Природа и друштво 4 за четврти разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна

свеска); ћирилица

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

650-02-00277/2020-07 од 18.12.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе

Александар Кандић,

Гордана Субаков Симић,

Жељко Васић

Ивана Петровић

Иван Матејић

650-02-00308/2020-07 од 5.1.2021.

Природа и друштво 4, радна свеска за

 

 

четврти разред основне школе

 

 

Природа и друштво 4, тематски атлас уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„ФРЕСКА”

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе – први део

мр Марија Бастић, Славица Гомилановић

650-02-00262/2020-07 од 5.1.2021.

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе – други део

Природа и друштво 4, тематски атлас уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе

Марија Лукић,

Радомир Ј. Поповић

650-02-00404/2020-07 од 19.1.2021.

Радна свеска за природу и друштво, за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе

Ивана Голуб,

Весна Радовановић Пеневски,

Александра Блажић

 

650-02-00424/2020-07 од 19.1.2021.

Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти

разред основне школе

(1. и 2. део);

ћирилица

Вера Бојовић,

Драгица Тривић,

Виолета Богдановић,

Винко Ковачевић

650-02-00321/2020-07 од 19.1.2021.

„KLETT”

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе, први и други део, са Тематским атласом уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе;  ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Данијела Т. Павловић

650-02-00253/2020-07 од 19.1.2021.

„ЕДУКА”

Природа и друштво 4,

( и ), уџбеник за четврти разред основне школе,  први и други део; ћирилица

Зорица Веиновић,

Вера  Матановић,

Владимир Бокић

650-02-00346/2020-07 од 25.1.2021.

„ЕДУКА”

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе

Љиљана Вдовић, Бранка Матијевић

650-02-00347/2020-07 од 25.1.2021.

Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

„ГЕРУНДИЈУМ”

Природа и друштво 4, за четврти разред основне школе

Ивана Цмиљановић

Косановић,

Биљана Поповић

650-02-00462/2020-07 од 1.3.2021.

Радни листови  за природу и друштво 4, за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

 

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Данка Деспотовић Андрић

650-02-00111/2020-07 од 10.9.2020.

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00164/2020-07 од 26.10.2020.

„KLETT”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00236/2020-07 од 11.12.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Милутин Мићић, Гордана Мићић

650-02-00234/2020-07 од 30.12.2020.

„ФРЕСКА”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00274/2020-07 од 31.12.2020.

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Кристинка Селаковић

650-02-00406/2020-07 од 19.1.2021.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Јелена Коштица, Горан Ратковић

650-02-00389/2020-07 од 25.1.2021.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Љиљана Новковић, Биљана Поповић

650-02-00456/2020-07 од 11.2.2021.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника  писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00154/2020-07 од 4.9.2020.

„ФРЕСКА”

Чаробни свет музике,  музичка култура за

др Гордана Илић

650-02-00274/2020-07 од 13.11.2020.

 

четврти разред основне школе;

ћирилица

 

 

 

„ЕДУКА”

Музичка култура 4 ‒ У свету мелодије и стихова, за четврти разред основне школе; ћирилица

Мирјана Смрекар

Станковић,

Соња Цветковић

650-02-00216/2020-07 од 13.11.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура  за четврти разред основне школе; ћирилица

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

650-02-00270/2020-07 од 26.11.2020.

„KLETT”

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00311/2020-07 од 4.12.2020.

„БИГЗ школство”

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Мила Ђачић

650-02-00352/2020-07 од 11.12.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура  за четврти разред основне школе; ћирилица

др Гордана Стојановић

650-02-00357/2020-07 од 23.12.2020.

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Владица  Илић

650-02-00374/2020-07 од 29.1.2021.

 

                       

 

 

 

 

Број: 650-02-00035/2021-07

 

У Београду,  3. марта 2021. године МИНИСТАР

 

Бранко Ружић с. р.