На основу члана 19. став 1. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, 27/18), 

            министар просвете, науке и технолошкога развоја доноси

 

КАТАЛОГ 

уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања

 

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУДРУГИ РАЗРЕД

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Зорица Цветановић,

Даница Килибарда,

Александра Станишић

 

650-02-00179/2019-07 

од 19.4.2019.

Читанка са основама писмености 2

уџбеник за други разред основне школе

Радна свеска 2 уз Читанку 

за други разред основне школе

Латиница,

 уџбеник за други разред основне школе

„ФРЕСКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 2 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00149/2019-07 

од 19.4.2019.

Читанка 

за други разред основне школе

Граматика, 

уџбеник за други разред основне школе

Латиница, 

уџбеник за други разред основне школе

Радна свеска 2 

за српски језик за други разред основне школе

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00123/2019-07

од 9.5.2019.

Читанка 2 

за други разред основне школе

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

Српски језик 2 

за други разред основне школе

Симеон Маринковић

Мала абецеда 2, уџбеник за други разред основне школе

Симеон Маринковић

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00183/2019-07

од  20.5.2019.

У срцу знања, Читанка, српски језик за други разред основне школе

Јован Љуштановић,

Зорица Рацић

Од гласa до реченице, граматика за други разред основне школе

Мирјана Стакић

Латиница, 

уџбеник за други разред основне школе  

Мирјана Стакић

Радна свеска, 

српски језик за други разред основне школе

Мирјана Стакић,

Јован Љуштановић,

Зорица Рацић

„НОВА ШКОЛА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица
650-02-00129/2019-07

од  20.5.2019.

Разиграни дани, Читанка за други разред основне школе  

Милица Ћук,

Драгица Ивановић

Српски језик, граматика, правопис, језичка култура за други разред основне школе  

Латиница,

 за други разред основне школе  

Радна свеска 

из српског језика за други разред основне школе  

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00163/2019-07 

од 21.5.2019.

Читанка, 

уџбеник за други разред основне школе

Маја Димитријевић

Српски језик, 

уџбеник за други разред основне школе

Вишња Мишић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Радна свеска, 

српски језик за други разред основне школе

Маја Димитријевић,

Вишња Мишић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Латиница, 

уџбеник за други разред основне школе

Владимир Вукомановић Растегорац,

Вишња Мићић

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

Радмила Жежељ

650-02-00138/2019-07 

од 21.5.2019.

Зов речи,

Читанка за други разред основне школе

Радна свеска уз Читанку за други разред основне школе

О језику,

граматика за други разред основне школе

Абецедар,

уџбеник за учење латинице

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00162/2019-07

од  21.5.2019.

Читанка са  компакт диском за други разред основне школе

Славица Јовановић

Српски језик за други разред основне школе

Вежбанка за српски језик за други разред основне школе

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Абецедарко, 

уџбеник за учење латинице у другом разреду основне школе;

ћирилица и латиница

Биљана Ивковић

650-02-00158/2019-07 

од 21.5.2019.

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00182/2019-07 

од 21.5.2019.

Читанка 

за други разред основне школе

Миланка Берковић,

Натали Шарић

Српски језик „Језичке поуке”,  уџбеник за други разред основне школе

мр Љубица Прћић,

др Јасминка Дражић

Latinica „Latica po latica”, уџбеник за други разред основне школе

Миланка Берковић,

Натали Шарић

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00177/2019-07 

од 21.5.2019.

Читанка,  

уџбеник за други разред основне школе

Марела Манојловић,

Снежана Бабуновић

Поуке о језику, 

уџбеник за српски језик за други разред основне школе

Моња Јовић,

Ивана Јухас

Латиница,  

уџбеник за други разред основне школе 

Ивана Јухас,

Јасмина Игњатовић

Радна свеска из српског језика 

за други разред основне школе

Марела Манојловић,

Снежана Бабуновић

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК

 за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00150/2019-07 

од 21.5.2019.

Уз речи растемо, Читанка за српски језик за други разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

Дар речи,

граматика за српски језик за други разред основне школе

 

Јелена Срдић

Латиница 

уџбеник за други разред основне школе

Душка Милић,

Татјана Митић

Радна свеска 

уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе

Јелена Срдић,

Наташа Станковић Шошо

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК 

за други разред основне школе; 

уџбенички комплет у дигиталном облику;

ћирилица

650-02-00328/2019-07

од 21.11.2019.

Читанка,  

дигитални уџбеник за други разред основне школе

Маја Димитријевић

Српски језик, дигитални  уџбеник за други разред основне школе

Вишња Мићић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Латиница, уџбеник за други разред основне школе

Владимир Вукомановић Растегорац,

Вишња Мићић

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Family and Friends, Starter, second edition, енглески језик за други разред основне школе 

Naomi Simmons

650-02-00026/2018-07 

 од 13.3.2019.

„ DATA STATUS”

Alex et Zoι, 

француски језик за први и други разред основне школе, прва и друга година учења

Collette Samson

650-02-00398/2018-07  

од 18.2.2019.

„ DATA STATUS”

Smart Junior 2, енглески језик за други разред основне школе; друга година учења

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni,

650-02-00021/2019-07 

од 4.4.2019.

„ DATA STATUS”

Das Zauberbuch Starter, немачки језик за први и други разред основне школе

Mariagracia Bertarini,

Amamlia Hallier,

Paolo Iotti

650-02-00167/2019-07 

од 15.4.2019.

„THE ENGLISH BOOK”

Happy Hous 2, 

енглески језик за други разред основне школе

Stella Maidment,

Lorena Roberts

650-02-00014/2019-07 

од  4.4.2019.

„АКРОНОЛО”

Our Discovery Island 1, енглески језик за други разред основне школе

Linnette Ansel Erocak,

Jeanne Perrett

650-02-00434/2018-07

од 4.4.2019.

„АКРОНОЛО”

New English Adventure – Starter B, 

енглески језик за други разред основне школе

Tessa Lochowski,

Cristiana Bruni

650-02-00436/2018-07 

од 11.4.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Du und Ich, 

немачки језик за други разред основне школе

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит,

Иванка Фајфер Чагоровић

650-02-00126/2019-07 

од 11.4.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Родничок 2, 

руски језик за други разред основне школе

Људмила Поповић,

Јелена Гинић

650-02-00127/2019-07 

од 9.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Couleurs, 

француски језик за други разред основне школе

Весна Фила,

Милица Голубовић Тасевска

650-02-00125/2019-07 

од 9.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Easy, 

енглески језик за други разред основне школе (уџбеник са аудио Цд-ом)

Зорана Ненезић

650-02-00161/2019-07 

од 21.5.2019.

„ЕДУКА”

Let′s Play English! 2, енглески језик за други разред основне школе

Елвира Саваи

650-02-00440/2018-07 

од 15.4.2019.

„KLETT”

Playway to English 2, енглески језик за други разред основне школе,

друга година учења

Херберт Пухта, 

Гинтер Гернгрос, Вишња Брковић,

650-02-00133/2019-07 

од 19.4.2019.

„KLETT”

Super Minds 2, 

енглески језик за други разред основне школе

(уџбеник из два дела и четири аудио компакт диска)

Херберт Пухта, 

Гинтер Гернгрос,

Питер Луис Џонс

650-02-00148/2019-07 

од 21.5.2019.

„ФРЕСКА”

Smiles 2, енглески језик за други разред основне школе 

(уџбеник из два дела и два аудио компакт диска)

Jenny Doolеy

650-02-00135/2019-07 

од 21.5.2019.

„БИГЗ школство”

Tiptoes 2,  уџбеник за енглески језик за други разред основне школе

Весна Тутуновић

650-02-00184/2019-07 

од 21.5.2019.

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 2 

за други разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Весна Рикало

650-02-00011/2019-07 

од 15.3.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

 Јасмина Милинковић

650-02-00169/2019-07

од 9.5.2019.

Математика 2 , радна свеска за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица;

„ЕДУКА”

Математика 2а и 2б , уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Ивана Јухас

650-02-00180/2019-07

од 10.5.2019.

„ЕДУКА”

Математика 2а и 2б , уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Весна Дрезгић,

Бранкица Ђурић,

Ана Икер,

Сања Ђекић

650-02-00181/2019-07

од 10.5.2019.

„KLETT”

Математика, уџбеник за други разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

650-02-00140/2019-07

од 10.5.2019.

„ФРЕСКА”

Математика, уџбеник за други разред основне школе, (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00155/2019-07

од 20.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

650-02-00154/2019-07

од 21.5.2019.

„НОВА ШКОЛА”

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе;

Милица Ћук,

Бранислав Милошевић,

Бранко  Марковић

650-02-00141/2019-07

од 21.5.2019.

Математика 2 , 

радна свеска за други разред основне школе;

ћирилица;

уџбенички комплет;

ћирилица

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе;

Оливера Тодоровић,

Срђан Огњановић

650-02-00132/2019-07

од 21.5.2019.

Математика 2 , вежбанка за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика 

за други разред основне школе;

Синиша Јешић, 

Јасна Благојевић

650-02-00189/2019-07

од 21.5.2019.

Радни листови  из математике 

за други разред основне школе;

 уџбенички комплет;

ћирилица

Синиша Јешић,

Ивана Цмиљановић Косовац;

Јасна Благојевић

„БИГЗ школство”

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе;

 Сања Маричић,

Драгица Ђуровић

650-02-00186/2019-07

од 21.5.2019.

Математика 2 , радни листови за други разред основне школе  (први и други део);

уџбенички комплет;

ћирилица

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе (први и други део)

Нела Малиновић Јовановић,

Јелена Малиновић

650-02-00165/2019-07

од 21.5.2019.Математика 2 , радна  свеска за други разред основне школе  (први и други део);

уџбенички комплет;

ћирилица

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе (први и други део);

уџбеник у дигиталном облику;

ћирилица 

Нела Малиновић Јовановић,

Јелена Малиновић

650-02-00329/2019-07

од 4.11.2019.

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВА ШКОЛА”

Свет око нас, уџбеник за други разред основне школе; 

Милица Ћук,

Јасмина Крњајић,

Ивко Николић

650-02-00142/2019-07 

од 9.5.2019.

Свет око нас, радна свеска за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

„ГЕРУНДИЈУМ”

Свет око нас, уџбеник за други разред основне школе; 

Ивана Цмиљановић Косовац,

Биљана Поповић

650-02-00191/2019-07 

од 9.5.2019.

Радни листови  за Свет око нас за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе; 

Љиља Стокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

 

650-02-00152/2019-07 

од 9.5.2019.

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе; 

Биљана Гачановић

 

650-02-00143/2019-07 

од 14.5.2019.

Радна свеска  за Свет око нас за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

„KLETT”

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе; (уџбеник из два дела);

ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

650-02-00145/2019-07 

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;

Драгана Златић,

Марија Вујовић

650-02-00166/2019-07

од 21.5.2019.

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

„ЕДУКА”

Свет око нас 2а и 2б, уџбеник за други разред основне школе (уџбеник из два дела);

ћирилица

Марела Манојловић,

Бранкица Ђурић

650-02-00176/2019-07

од 21.5.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Свет око нас,  уџбеник за други разред основне школе;

Симеон Маринковић, Славица Марковић,

Весна Рикало

650-02-00168/2019-07

од 21.5.2019.

Свет око нас,  радна свеска за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

„БИГЗ школство”

Свет око нас,  уџбеник за други разред основне школе;

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

650-02-00178/2019-07

од 21.5.2019.

Свет око нас,  радна свеска за други разред основне школе; 

уџбенички комплет;

ћирилица

„ФРЕСКА”

Свет око нас 2, уџбеник из два дела за други разред основне школе; 

ћирилица

Славица Гомилановић,

Марија Бастић

 

650-02-00156/2019-07

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у дигиталном облику;

ћирилица

Драгана Златић,

Марија Вујовић

650-01-00327/2019-07

од 8.11.2019.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана  Мићић

650-02-00134/2019-07 од 27.3.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00128/2019-07 

од 11.4.2019.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Ликовна култура  

за други разред основне школе;

ћирилица

Биљана Поповић,

Љиљана Новковић

650-02-00190/2018-07 

од 11.4.2019.

„ФРЕСКА”

Ликовна култура, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00153/2018-07 

од 11.4.2019.

„KLETT”

Ликовна култура 2, ликовна култура за други разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00124/2019-07 

од 19.4.2019.

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 2, ликовна култура за други разред основне школе;

ћирилица

Кристинка Селаковић,

Бојана Проле

650-02-00173/2019-07

од 9.5.2019.

„ЕДУКА”

Ликовна култура, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Јелена Коштица,

Горан Ратковић

650-02-00171/2019-07

од 9.5.2019.

„ЕДУКА”

Ликовна култура, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Мариа Бузаши Марганић,

Зита Бузаши

650-02-00172/2019-07

од 9.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

др Рајка Бошковић

650-02-00159/2019-07

од 21.5.2019.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT”

Музичка култура, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00147/2019-07 

од 9.5.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Музичка култура 2 

за други разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00187/2019-07 

од 10.5.2019.

„БИГЗ школство”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Весна Марковић,

Вања Хршак

650-02-00185/2019-07 

од 10.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00151/2019-07 

од 14.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура  

за други разред основне школе;

ћирилица

др Гордана Стојановић

650-02-00160/2019-07 

од 14.5.2019.

„ЕДУКА”

Музичка вртешка, музичка култура за други разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић,

Соња Цветковић

650-02-00170/2019-07 

од 20.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00164/2019-07 

од 21.5.2019.

„ФРЕСКА”

Чаробни свет музике, музичка култура за други разред основне школе;

ћирилица

др Гордана Илић

650-02-00144/2019-07 

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у дигиталној форми;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00330/2019-07

од 20.9.2019.

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00444/2018-07 

од 19.3.2019.

Читанка

 за шести разред основне школе

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

Српски језик

уџбеник за шести разред основне школе

Симеон Маринковић

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00119/2019-07 

од 27.3.2019.

Извор

Читанка за шести разред основне школе

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Граматика 6

уџбеник за шести  разред основне школе

Весна Ломпар

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00088/2019-07 

од 27.3.2019.

Уметност речи, Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Дар речи, 

Граматика српског језика за шести разред основне школе

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00055/2019-07 

од 27.3.2019.

Читанка

српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Александар Јерков,

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић

Граматика

српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00102/2019-07 

од 11.4.2019.

С речи на дела – Читанка 6, 

српски језик и књижевност за шести разред основне школе 

Валентина Хамовћ,

Марија Слобода

С речи на дела – Граматика,  

српски језик за шести разред основне школе

Јасмина Станковић,

Светлана Стевановић,

Јоле Булатовић

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00038/2019-07 

од 19.4.2019.

Читанка, 

У трагању за плавом звездом, српски језик и књижевност за шести разред основне школе

др Јелена Журић

Говор и језик, 

српски језик и књижевност за шести разред основне школе

др Јелена Журић,

др Јелена Ангеловски

„ГЕРУНДИЈУМ”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00053/2019-07

од 10.5.2019.

Изазов

Читанка за шести разред основне школе

Снежана Божић,

Снежана Милосављевић Милић,

Јелена Јовановић,

Мирјана Бојанић Ћирковић

Изазов речи

уџбеник српског језика за шести разред основне школе

Маја Вукић,

Татјана Шофранац,

Мирјана Којић

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00100/2019-07

од 21.5.2019.

Чаролија стварања,

Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Језичко благо, Граматика српског језика за шести разред основне школе

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00079/2019-07

од 21.5.2019.

Читанка 

за шести разред основне школе са  компакт диском

Маријана Милошевић

Српски језик и језичка култура 

за шести разред основне школе

др Наташа Вуловић,

Сандра Рудњанин

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет у дигиталном облику;

ћирилица

650-02-00313/2019-07

од 29.10.2019.

Читанка

српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Александар Јерков,

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић

Граматика

српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hurra, Wir Lernen Deutsch! 2

немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск  уз уџбеник)

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит,

Иванка Фајфер Чагоровић

650-02-00005/2019-07 

од 6.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hallo, Freunde! 2,  немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са  компакт диском и радна свеска)

Гордана Летић Глишић,

Ранка Вујановић

650-02-00018/2019-07 од 6.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Amici 2, 

италијански језик за шести разред основне школе

друга година учења

уџбенички комплет (уџбеник са компакт диском и радна свеска)

Александра Блатешић,

Јасмина Стојковић

650-02-00023/2019-07 од 13.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Kontakte 6,  

немачки језик за шести разред основне школе, шеста година учења; 

уџбенички комплет

( уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Гордана Летић Глишић,

Јасна Мајсторовић,

Александра Обрадовић

650-02-00446/2018-07 

од 18.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Hablamos? 2,  

шпански језик за шести разред основне школе, 

друга година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник са компакт диском и радна свеска)

Анђелка Пејовић,

Маја Андријевић

650-02-00017/2019-07 од 1

8.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Наш класс 2, 

руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Лука Меденица,

Бранислав Николић,

Мира Симеуновић

650-02-00449/2019-07 

од 28.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Орбита 2, 

руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Предраг Пипер,

Марина Петковић,

Светлана Мировић

650-02-00447/2018-07 

од 29.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Родничок 6, 

руски језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, компакт диск);

Људмила Поповић,

Јелена Гинић

650-02-00445/2018-07 

од 19.4.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Talk Talk 2, 

енглески језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са аудио компакт диском и радна свеска)

Наталија Кантар

650-02-00044/2019-07 

од 19.4.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Enjoying English 6, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са аудио компакт диском и радна свеска)

Зорана Ненезић,

Jonathan Pendlebury,

Ида Добријевић

650-02-00042/2019-07 

од 19.4.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Le monde de Lιa et Lucas 2, француски језик за шести разред основне школе;

друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ДВД)

Милена Милановић,

Данијела Милошевић

650-02-00027/2019-07 

од 10.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Images de France, француски језик за шести разред основне школе;

шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ДВД који прати уџбеник)

Весна Фила,

Милица Голубовић Тасевска

650-02-00028/2019-07 

од 14.5.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Hopscotch

енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења

 уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника: Jennifer Heath, Michael Crawford.

 

Аутор радне свеске: Patricia Reilly.

650-02-00378/2018-07 oд 22.2.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Beste Freunde A1.2, немачки језик за 6. разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска

Аутори уџбеника: Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Reimann, Christiane Seuthe.

 

Аутори радне свеске: Manuela Georgiakaki, Elisabeth, Christiane Seuthe, Anja Schόmann.

650-02-00378/2018-07 

од 8.2.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Progetto italiano junior 1, италијански језик за пети и шести разред основне школе, прва  и друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск

Telis Marin,

Antonella Albano

650-02-00423/2018-07  

од 11.2.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE”

English Explorer 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

 

 

Аутор уџбеника:

Helen Stephenson.

 

Аутори радне свеске: 

Jane Bailey, Helen Stephenson.

650-02- 00368/2018-07 

од 22.2.2019.

„EDUCATIONAL CENTRE

Companeros 1, 

шпански језик за пети и шести разред основне школе, прва и друга година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник са радном свеском)

Francisca Castro,

Ignacio Rodero,

Carmen Sardinero

650-02-00010/2019-07

од 13.3.2019.

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења); 

уџбенички комплет (уџбеник са ДВД-ом и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Sylvie Schmitt.

 

Аутор радне свеске:

Stιphanie Callet. 

650-02-00399/2018-07 

од 18.2.2019.

„DATA STATUS”

Amici d′Italia 1, италијански језик за пети и шести разред основне школе, прва и друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Аутори уџбеника:

Elettra Ercolino,

T. Anna Pellegrino.

 

Аутори радне свеске: 

Maddalena Bolognese, Ivana Viappiani.

650-02-00397/2018-07 

од 11.2.2019.

„DATA STATUS”

Prima Plus A2.1, 

немачки језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Frederike Jin,

Lutz Rohrmann

650-02-00033/2019-07 

од 8.3.2019.

„DATA STATUS”

Espacio Joven 360ᵒ A2.1, шпански језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са дигиталним додатком и радна свеска)

Maria Karmen,

Cabeza Sanches

650-02-00032/2019-07

од 18.3.2019.

„DATA STATUS”

Диалог 2, 

руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском)

др Урсула Бер, 

др Рима Брајтшпрехер, Наталија Гец, 

Елке Колодји, 

Антје Мешке, 

Јана Песотка, 

Росвита Штар, 

др Хајке Вапенхаус

650-02-00031/2019-07 

од 27.3.2019.

„DATA STATUS”

To the Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска са компакт диском)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00020/2019-07 

од 27.3.2019.  

„DATA STATUS”

Prima Plus A1.2, 

немачки језик за пети разред основне школе (пета година учења) и за шести разред основне школе  (друга година учења);

уџбенички комплет (уџбеник, компакт диск, радна свеска)

Frederice Jin,

Luca Rormana

650-02-00030/2019-07 

од 27.3.2019.

„DATA STATUS”

Portal to English 2, енглески језик за шести разред основне школе,  шеста година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска са компакт диском)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00019/2019-07 

од 4.4.2019.  

„DATA STATUS”

Get to the Top 2, 

енглески језик за шести разред основне школедруга година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска са компакт диском)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00022/2019-07 

од 4.4.2019.  

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 3,  француски језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, ДВД )

Аутор уџбеника: Colette Gibbe.

 

Аутор радне свеске: Patricia Robert.

650-02-00016/2019-07 

од 19.4.2019.  

„DATA STATUS”

Prima Plus A2.1, 

немачки језик за шести  разред основне школе, шеста година учења и  седми разред основне школе,  трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Frederike Jin,

Lutz Rohrmann

650-02-00441/2019-07

од 26.12.2019.

„KLETT”

Конечно 2, 

руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Кристине Амштајм Баман, 

Улф Боргварт, Моника Брош, 

Данута Генч

650-02-00008/2019-07 

од 18.3.2019.

„KLETT”

Wir Neu 2, 

немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)

Ђорђо Мота,

Драгана Боос

650-02-00082/2019-07 

од 4.4.2019.

„KLETT”

Maximal 2, 

немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два компакт диска)

 

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак Кемписти,

Клаудија Брас,

Дагмар Глик,

Јулија Катарина Вебер, 

Лидија Шобер

650-02-00081/2019-07 

од 4.4.2019.

„KLETT”

Magnet Neu 2, 

немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два компакт диска)

Ђорђо Мота,

Весна Николовски

650-02-00084/2019-07 

од 4.4.2019.

„KLETT”

Mеssagеs 2, 

енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Аутори уџбеника:  Diana Goodey, 

Noel Goodey;

 

аутори радне свеске: Diana Goodey, 

Noel Goodey, 

Karen Thompson

650-02-00049/2019-07

од 19.4.2019.

„KLETT”

Еyes Open 2,

 енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска

Аутори уџбеника:

Ben Goldstein, 

Ceri Jones, 

Emma Heyderman.

 

Аутори радне свеске:

Vicki Anderson, 

Eoin Higgins.

650-02-00452/2018-07

од 19.4.2019.

„KLETT”

Et toi? 2, 

француски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник са аудио компакт диском и радна свеска)

Мари Жозе Лопез,

Жан Тјери ле Буњек,

Гај Луис

650-02-00050/2019-07

од 14.5.2019.

„KLETT”

Club@dos 2,

 француски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска и два  аудио компакт диска)

Aurιlie Combriat,

Philippe Liria,

Olivier Jurczyk

650-02-00121/2019-07

од 20.5.2019.

„ЕДУКА”

Over the Moon 6, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио компакт диска)

Божидар Никић

650-02-00442/2018-07 

од 20.3.2019.

„ФРЕСКА”

Right On! 2, 

енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник, два компакт диска и радна свеска)

Jenny Doolеy

650-02-00025/2019-07 

од 27.3.2019.

„АКРОНОЛО”

Wider World 2, 

енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Аутор уџбеника:

Bob Hastings,

Stuart McKinlay.

 

Аутор радне свеске  Lynda Edwards.

650-02-00437/2019-07 

од 11.4.2019.

„АКРОНОЛО”

Discover English 3, енглески језик за шести разред основне школе

шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)

Аутор уџбеника:

Jayne Wildman.

 

Аутор радне свеске:  

Izabella Hearn.

650-02-00433/2018-07 

од 19.4.2019.

„THE ENGLISH BOOK”

Project 3, 

енглески језик за шести разред основне школе;

шеста година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутор уџбеника Tom Hutchinson;

 

аутори радне свеске:

Tom Hutchinson,

Rod Fricker

650-02-00015/2019-07 

од 11.4.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

English Plus 2, Second edition, 

енглески језик за шести разред основне школе,

шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)

Ben Wetz,

Diana Rye,

Janet Hardy Gould

650-02-00029/2019-07 

од 15.4.2019.

„БИГЗ школство”

Deutch! Das will ich! – немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)

Марија Травица

650-02-00046/2019-07 

од 19.4.2019.

„БИГЗ школство”

Footsteps 6, 

енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет 

(уџбеник са компакт диском и радна свеска)

Весна Тутуновић

650-02-00062/2019-07 

од 21.5.2019.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ГЕРУНДИЈУМ”

Са осмехом,  

Ликовна култура за шести разред основне школе;

ћирилица

Бранка Мандић

650-02-00092/2018-07 

од 27.3.2019.

„ЕДУКА”

Ликовна култура, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Драган Ђорђевић,

Зоран Игњатовић

650-02-00441/2018-07 

од 11.4.2019.

„KLETT”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00086/2019-07 

од 11.4.2019.

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Миливоје Мишко Павловић

650-02-00035/2019-07 

од 11.4.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00024/2019-07

од 11.4.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00069/2019-07

од 9.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Катарина Трифуновић

650-02-00122/2019-07

од 9.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура 

 за шести разред основне школе;

ћирилица

др Рајка Бошковић,

Коста Богдановић

650-02-00077/2019-07

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у дигиталном облику;

ћирилица

Катарина Трифуновић

650-02-00317/2019-07

од 30.10.2019.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Маријана Савов Стојановић

650-02-00060/2019-07 

од 29.3.2019.

„ЕДУКА”

Музичка култура „У свету музике” 

за шести разред основне школе

Мирјана Смрекар Станковић, 

Валентина Динић

650-02-00048/2019-07 

од 11.4.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура за шести разред основне школе

Гордана Стојановић,

Милица Рајчевић

650-02-00078/2019-07 

од 11.4.2019.

„KLETT”

Музичка култура 6, 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић,

Биљана Лековић

650-02-00105/2019-07

од 11.4.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Музичка култура 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00067/2019-07

од 9.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00115/2019-07

од 9.5.2019.

„БИГЗ школство”

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00202/2019-07

од 10.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у дигиталном облику

ћирилица

Јасмина Чолић,

Маријана Савов Стојановић

650-02-00318/2019-07 

од 30.10.2019.

 

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Раде Михаљчић

650-02-00450/2018-07

од 9.5.2019.

„ЕДУКА”

Историја, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Александар Тодосијевић

650-02-00047/2019-07

од 10.5.2019.

„KLETT”

Историја 6, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Ивана Коматина,

Јелена Јеврић,

Емина Живковић,

Љиљана Недовић,

Радомир Ј. Поповић

650-02-00103/2019-07

од 14.5.2019.

„ФРЕСКА”

Историја 6, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Марко Шуица,

Радивој Радић,

Перо Јелић

650-02-00087/2019-07

од 14.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 6,

 уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Душко Лопандић,

Ивана Петровић

650-02-00110/2019-07

од 20.5.2019.

„DATA STATUS”

Историја 6,

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

др Александар Узелац,

Немања Цвитковац,

Миломир Максимовић

650-02-00090/2019-07

од 20.5.2019.

„БИГЗ школство”

Историја 6,

 уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Урош Миливојевић,

Весна Лучић,

Борис Стојковски

650-02-00068/2019-07

од 21.5.2019.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Историја 6,

 уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Александар Крстић,

Бранка Бечановић

650-02-00097/2019-07

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Историја 6, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Данијела Ћирковић

650-02-00479/2019-07

од 4.2.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Катарина Митровић, 

Горан Васин

650-02-00609/2019-07

од 6.2.2020.

 

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„БИГЗ школство”

Географија, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Игор Лешчешен,

Наташа Басарић

650-02-00066/2019-07

од 9.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Милутин Тадић

650-02-00040/2019-07

од 9.5.2019.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Географија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Драган Милошевић,

Јована Тодорић,

Мирослав Маркићевић

650-02-00074/2019-07

од 9.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Снежана Вујадиновић,

Рајко Голић,

Дејан Шабић

650-02-00116/2019-07

од 9.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Географија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Јелена Поповић

650-02-00058/2019-07

од 20.5.2019.

„KLETT”

Географија, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Тања Парезановић

650-02-00117/2019-07

од 21.5.2019.

„DATA STATUS”

Географија, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Слађана Луковић,

Алекса Попадић

650-02-00113/2019-07

од 21.5.2019.

„ФРЕСКА”

Географија, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Винко Ковачевић,

Сања Топаловић

650-02-00106/2019-07

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Географија 

за шести разред основне школе;

уџбеник у дигиталном облику;

ћирилица

Јелена Поповић

650-02-00314/2019-07

од 8.11.2019.

„ЕДУКА”

Географија 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Ђурђица Комленовић

650-02-00426/2019-07

од 20.1.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Географија 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Славољуб Јовановић,

Невена Влајић

650-02-00551/2019-07

од 28.1.2020.

 

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 

са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима за шести разре основне школе;

 ћирилица

Милан О. Распоповић

650-02-00351/2018-07 

од 13.12.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 

за шести разред основне школе

ћирилица

Дарко Капор,

Јован Шетрајчић

650-02-00370/2018-07 

од 21.1.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика,

 збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе; ћирилица

Бранислав Цветковић,

Јован Шетрајчић, 

Милан Распоповић

650-02-00369/2018-07 

од 31.1.2019.

„САЗНАЊЕ”

Физика 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

Мићо М. Митровић

650-02-00114/2019-07

од 10.5.2019.

Практикум физика 6, збирка задатака и експерименталних вежби за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„KLETT”

Физика 6, 

уџбеник за шести разред основне школе

Марина Радојевић

650-02-00104/2019-07

од 20.5.2019.

Физика 6, 

збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Физика 6, 

уџбеник за шести разред основне школе

Љубиша Нешић,

Марина Најдановић Лукић,

Татјана Мишић

650-02-00054/2019-07

од 21.5.2019.

Физика 6,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе

уџбенички комплет;

ћирилица

„ЕДУКА”

Физика , 

уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе, за шести разред основне школе;

ћирилица

Нада Станчић

650-02-00037/2019-07

од 21.5.2019.

„БИГЗ школство”

Физика 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

Катарина Стевановић,

Марија Крнета

650-02-00063/2019-07

од 21.5.2019.

Физика 6, 

збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Радмила Тошовић

НОВИ ЛОГОС”

Физика 6, 

уџбеник са збирком задатака и  лабораторијским вежбама за шести разред основне школе

Александар Кандић,

Горан Попарић

650-02-00108/2019-07

од 21.5.2019.

Физика 6, 

збирка задатака за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица;

Александар Кандић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Физика 6  

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и збирка задатака са лабораторијским вежбама) у дигиталном облику;

ћирилица

Љубиша Нешић,

Марина Најдановић Лукић,

Татјана Мишић

650-02-00320/2019-07

од 8.11.2019.

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 6, 

уџбеник за шести разред основне школе

Тамара Малић

650-02-00099/2019-07

од 9.5.2019.

Математика 6, 

збирка задатака за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Тамара Малић,

Марина Јовановић Светлик

„KLETT”

Математика, 

уџбеник за шести разред основне школе

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00120/2019-07 

од 10.5.2019.

Математика, 

збирка задатака за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика,

 уџбеник за шести разред основне школе

Мирјана Стојсављевић Радовановић,

Љиљана Вуковић,

Јагода Ранчић,

Зорица Јончић

650-02-00064/2019-07 

од 10.5.2019.

Математика, 

збирка задатака за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„Математископ”

Математика, 

уџбеник за шести разред основне школе

Владимир Стојановић

650-02-00039/2019-07

од 21.5.2019.

Математика, 

збирка задатака за шести разред основне школе

Наташа Алимпић,

Гордана Поповић,

Никола Вигњевић

Владимир Стојановић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 6;

уџбенички комплет;

ћирилица

Никола Вигњевић

„БИГЗ школство”

Математика 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

Радивоје Стојковић,

Јасминка Радовановић

650-02-00095/2019-07

од 21.5.2019.

Математика 6, 

збирка задатака уз уџбеник за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„БИГЗ школство”

Математика 6, 

уџбеник са збирком задатака  за шести разред основне школе  (први и други део);

ћирилица

Иван Анић,

Радоје Кошанин

650-02-00096/2019-07

од 21.5.2019.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика  

за шести разред основне школе

Синиша Јешић,

Јасна Благојевић,

Александра Росић

650-02-00052/2019-07

од 21.5.2019.

Збирка задатака из математике 

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Синиша Јешић,

Тања Њаради,

Јасна Благојевић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика 6, 

уџбеник са збирком задатака за шести разред основне школе;

ћирилица

Ђорђе Дугошија,

Милољуб Албијанић,

Марко Шегрт

650-02-00408/2019-07

од 30.12.2019.

 

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT”

Биологија 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Горан Корићанац,

Марина Ђуришић,

Данијела Радивојевић,

Драгана Јешић

650-02-00085/2019-07 

од 9.5.2019.

„DATA STATUS”

Биологија 6, 

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Весна Миљуш,

др Немања Рајчевић,

Гордана Ковачевић

650-02-00091/2019-07 

од 10.5.2019.

„БИГЗ школство”

Биологија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић

650-02-00045/2019-07 

од 14.5.2019.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Тихомир Лазаревић,

мр Весна Миливојевић,

др Тијана Прибићевић,

др Томка Миљановић

650-02-00051/2019-07 

од 21.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 6, 

уџбеник из два дела за шести разред основне школе;

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00109/2019-07 

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Биологија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Милица Маркелић,

Ива Лакић,

Катарина  Зељић,

Невена Кузмановић

650-02-00599/2019-07 

од 21.5.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Маја Срдић,

Наташа Јановић,

Јелена Благојевић,

Тијана Морић

650-02-00406/2019-07 

од 22.1.2020.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Биологија 6, 

дигитални уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Милица Маркелић,

Ива Лакић,

Катарина Зељић,

Невена Кузмановић

650-02-00636/2019-07 

од 5.2.2020.

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Техника и технологија за шести разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); 

ћирилица

Слободан Попов,

Мирослав Парошкај,

Владимир Попов

650-02-00352/2018-07 

од 8.1.2019.

„ЕДУКА”

Техника и технологија за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); 

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић

650-02-00430/2018-07 од 4.4.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 6, за шести разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); 

ћирилица

Жељко Васић,

Иван Ћисалов,

Дијана Каруовић,

Марија Бокан

650-02-00089/2019-07

од 21.5.2019.

„БИГЗ школство”

Техника и технологија за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала); 

ћирилица

Данило Шешељ,

Петко Андрић,

др Жељко Папић

650-02-00094/2019-07 

од 14.5.2019.

„KLETT”

Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање); 

ћирилица

Алекса Вучићевић,

Ненад Стаменовић

650-02-00080/2019-07 

од 20.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала); 

ћирилица

Аутори уџбеника: Мирослав Секулић,

Зоран Луковић;

аутори комплета материјала:

Далибор Чукљевић,

Милош Папић

650-02-00111/2019-07 

од 20.5.2019.

„М&Г ДАКТА”

Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање); 

ћирилица

Милан Санадер,

Гордана Санадер,

Зорица Ранчић, 

Рада Радаковић

650-02-00107/2019-07 

од 21.5.2019.

 

„Инфотехника”

Техника и технологија за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и конструкторски комплет); 

ћирилица

Јелка Ђорђевић,

Јован Ђорђевић,

Филип Ђорђевић

611-00-02378/2018-07 

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет у дигиталном облику (уџбеник и комплет материјала); 

ћирилица

Мирослав Секулић,

Зоран Луковић

650-02-00315/2019-07 

од 30.10.2019.

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Информатика и рачунарство 

за шести  разред основне школе;

ћирилица

Марина Лакчевић,

Јасмина Алексић

650-02-00350/2018-07 

од 21.1.2019.

„DATA STATUS”

Информатика и рачунарство 

за шести разред основне школе;

ћирилица

John Andrew Bios

650-02-00389/2018-07 

од 20.3.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Информатика и рачунарство 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Милош Папић,

Далибор Чукљевић

650-02-00057/2019-07 

од 9.5.2019.

„KLETT”

Информатика и рачунарство 6 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Светлана Мандић

650-02-00118/2019-07 

од 14.5.2019.

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Дијана Каруовић,

Душан Мицић

650-02-00453/2018-07 

од 20.5.2019.

„БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

650-02-00065/2019-07 

од 21.5.2019.

„ЕДУКА”

Информатика и рачунарство

 са дигиталним материјалима на  компакт диску за шести разред основне школе;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00073/2019-07 

од 21.5.2019.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Информатика и рачунарство 

за шести разред основне школе;

ћирилица

Маја Тодоровић,

Вела Чоја,

Горан Станојевић

650-02-00093/2019-07 

од 21.5.2019.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Информатика и рачунарство 

за шести разред основне школе;

уџбеник у дигиталном облику;

ћирилица

Милош Папић,

Далибор Чукљевић

650-02-00316/2019-07 

од 4.11.2019.

 

Број: 650-02-00018/2019-07

 

У Београду,  12.2.2020. године

МИНИСТАР

 

Младен Шарчевић