На основу члана 19. став 4. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, 27/18), 

            министар просвете, науке и технолошкога развоја доносиК А Т А Л О Г 

уџбеника за трећи и седми  разред основног образовања и васпитањаУЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 

за трећи разред основне школе

уџбенички комплет;

ћирилица 

 

650-02-00360/2019-07

од 3.12.2019.

Читанка 3, 

Српски језик за трећи разред основне школе

Маја Димитријевић

Граматика 3, 

Српски језик за трећи разред основне школе

Вишња Мићић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Радна свеска 

уз Читанку и Граматику за трећи разред основне школе

Маја Димитријевић,

Вишња Мићић,

Владимир Вукомановић Растегорац

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3

 за трећи разред основне школе

уџбенички комплет;

ћирилица 

650-02-00513/2019-07

од 26.12.2019.

Читанка , 

Српски језик за трећи разред основне школе

Зорица Цветановић,

Даница Килибарда

Радна свеска 

уз Читанку

Српски језик за трећи разред основне школе

Зорица Цветановић,

Даница Килибарда

Граматика, 

уџбеник са радном свеском ‒ Српски језик за трећи разред основне школе

Мирјана Стакић

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 

за трећи разред основне школе

уџбенички комплет;

ћирилица 

650-02-00507/2019-07

од 17.1.2020.

Читанка, 

уџбеник за трећи разред основне школе

Моња Јовић,

Иван Јовић

Поуке о језику

Српски језик за трећи разред основне школе

Весна Дрезгић,

Ана Икер

Радна свескa,

Српски  језик за трећи разред основне школе

Моња Јовић,

Ивана Јухас

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3

 за трећи разред основне школе

уџбенички комплет;

ћирилица 

650-02-00550/2019-07

од 20.1.2020.

Искрице речи, Читанка за српски језик за трећи разред основне школе

Радмила Жежељ

Наш језик и култура изражавања

Српски језик за трећи разред основне школе

Радна свеска уз Читанку, 

Српски језик за трећи разред основне школе

„ФРЕСКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 

а трећи разред основне школе

уџбенички комплет;

ћирилица 

Светлана Јоксимовић

650-02-00569/2019-07 

од 4.2.2020.

Читанка 

за трећи разред основне школе

Граматика 

за трећи разред основне школе

Радна свеска

за трећи разред основне школе

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 

за трећи разред основне школе

уџбенички комплет;

ћирилица 

650-02-00559/2019-07 

од 11.2.2020.

Читанка 

за трећи разред основне школе

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

Српски језик 

за трећи разред основне школе

Симеон Маринковић

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 

за трећи разред основне школе

уџбенички комплет;

ћирилица 

650-02-00592/2019-07 

од 11.2.2020.

У свету речи

Читанка за српски језик за трећи разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

Дар речи,

граматика за српски  језик за трећи разред основне школе

Јелена Срдић

Радна свеска 

уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Јелена Срдић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 

за трећи разред основне школе

уџбенички комплет;

ћирилица 

Славица Јовановић

650-02-00610/2019-07 

од 13.2.2020.

Читанка 

за српски језик за трећи разред основне школе

Српски језик и језичка култура

за трећи разред основне школе

Вежбанка 

за српски језик за трећи разред основне школе

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ЕДУКА”

Let′s Move On! 3, енглески језик за трећи разред основне школе

уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Елвира Саваи

650-02-00424/2019-07 

од 25.11.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Родничок 3

руски језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Људмила Поповић,

Јелена Гинић

650-02-00400/2019-07 

од 25.11.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Easy 3

енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)

Зорана Ненезић, 

Љубинка Симидријевић

650-02-00445/2019-07 

од 4.2.2020.

„KLETT”

Playway to English 3, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Херберт Пухта,

Гинтер Гернгрос,

Данијела Атанацковић

650-02-00497/2019-07 

од 19.12.2019.

„KLETT”

Super Minds 3, 

енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Херберт Пухта,

Гинтер Гернгрос,

Питер Луис Џонс

650-02-00496/2019-07 

од 20.1.2020.

„АКРОНОЛО”

Discover English Starter, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска) 

Аутор уџбеника:

 Jody Boyle;

 

аутор радне свеске : Fiona Beddall.

650-02-00539/2019-07 

од 30.12.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Du und Ich, 

немачки језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит,

Иванка Фајфер Чогоровић

650-02-00399/2019-07 

од 30.12.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Mots 3, 

француски језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник,  радна свеска, компакт диск)

Весна Фила,

Милица Голубовић Тасевска

650-02-00490/2019-07 

од 10.2.2020.

„DATA STATS”

Das Zauberbuch, немачки језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Mariagracia Bertarini,

Amalia Hallier,

Paolo Iotti,

S. Peri Steubing

650-02-00440/2019-07 

од 26.12.2019.

„DATA STATS”

Smart Junior 3, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00450/2019-07 

од 4.2.2020

„АКРОНОЛО”

Our Discovery Island 2,  енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Sagrario Salaberry

650-02-00541/2019-07 

од 10.1.2020.

„DATA STATS”

Alex et Zoé et compagnie 2, француски језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска са ЦД-ом)

Colette Samson

650-02-00466/2019-07 

од 20.1.2020.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Happy Trails 1, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Jennifer Heath

 

Aутор радне свеске:

Olga Leondaris

650-02-00438/2019-07 

од 27.1.2020.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Wonderful World 1, 

енглески језик за трећи разред основне школе;

трећа година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

National Geographic Learning

650-02-00434/2019-07 

од 27.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Family and Friends 1Second edition, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Naomi Simmons

650-02-00469/2019-07 

од 27.1.2020.

„THE ENGLISH BOOK”

Happy Street 1, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Stella Maidment,

Lorena Roberts

650-02-00502/2019-07 

од 4.2..2020.

„ФРЕСКА”

 Smiles 3, 

енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Jenny Dooley

650-02-00515/2019-07 

од 10.2.2020.

„БИГЗ школство”

Tiptoes 3, 

енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Весна Тутуновић

650-02-00623/2019-07 

од 13.2.2020.

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе

Нела Малиновић Јовановић,

Јелена Малиновић

 650-02-00419/2019-07

од 30.12.2019.

Математика 3, радна свеска  за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„KLETT”

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

650-02-00616/2019-07

од 16.1.2020.

„ФРЕСКА”

Математика , уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00570/2019-07

од 23.1.2020.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе

 

др Јасмина Милинковић

650-02-00567/2019-07 

од 28.1.2020.

Математика 3, 

радна свеска  за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

др Јасмина Милинковић,

др Милана Дабић Боричић

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део)

Сенка Тахировић Раковић,

Ива Иванчевић Илић

650-02-00619/2019-07 

од 28.1.2020.

„ЕДУКА”

Математика 3а и 3б, уџбеник за трећи разред основне школе

Снежана Лакета,

Снежана Богићевић

650-02-00545/2019-07 

од 4.2.2020.

„ЕДУКА”

Математика 3а и 3б, уџбеник за трећи разред основне школе

Софија Зарупски,

Бошко Влаховић

650-02-00602/2019-07 

од 13.2.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика 3,

уџбеник за трећи разред основне школе

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

650-02-00612/2019-07

од 25.2.2020.

Математика 3,

вежбанка за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„БИГЗ школство”

Математика 3,

уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део)

Бранка Јовановић,

Јелена Русић,

Наташа Николић Гајић

650-02-00585/2019-07

од 27.2.2020.

Математика 3,

радна свеска за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе 

(први и други део);

ћирилица

Вера Бојовић,

Драгица Тривић,

Виолета Богдановић,

Љиљана Инђић

650-02-00432/2019-07

од 10.1.2020.

„БИГЗ школство”

Природа и друштво 3, уџбеник и радна свеска  за трећи разред основне школе (први и други део);

ћирилица

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић,

Александра Петровић

650-02-00632/2019-07

од 22.1.2020.

„ЕДУКА”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе

Марела Манојловић,

Бранкица Ђурић

650-02-00505/2019-07

од 20.1.2020.

Природа и друштво 3,  радна свеска за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„KLETT”

Природа и друштво, уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део);

ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Данијела Т. Павловић

650-02-00527/2019-07

од 4.2.2020.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе 

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Зорица Нобл

650-02-00563/2019-07 

од 6.2.2020.

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„ЕДУКА”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе 

др Даница Коцевска,

Јован Коцевски,

Бојана Балаћ,

Саша Балаћ 

650-02-00519/2019-07 

од 6.2.2020.

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„ФРЕСКА”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе 

(први и други део);

ћирилица

мр Марија Бастић,

Славица Гомилановић

650-02-00571/2019-07 

од 6.2.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе 

Биљана Гачановић,

Наташа Протић,

Стеван Јокић

650-02-00608/2019-07 

од 10.2.2020.

Радна свеска за природу и друштво

за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Биљана Гачановић,

Стеван Јокић

„НОВИ ЛОГОС”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе 

Андријана Шикл Ерски,

Марина Мунитлак

650-02-00582/2019-07 

од 11.2.2020.

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Милена Стојановић Стошић,

Душан Стошић

650-02-00433/2019-07

од 3.12.2019.

„KРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00564/2019-07

од 16.12.2019.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Мариа Бузаши Марганић,

Зита Бузаши

650-02-00508/2019-07

од 10.1.2020.

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Кристинка Селаковић,

Милош Ђорђевић

650-02-00501/2019-07

од 10.1.2020.

„КЛЕТТ”

Ликовна култура, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00533/2019-07

од 10.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура 

за трећи разред основне школе;

ћирилица

Рајка Бошковић

650-02-00629/2019-07

од 16.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00461/2019-07

од 17.1.2020.

„ФРЕСКА”

Ликовна култура, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00615/2019-07

од 17.1.2020.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00385/2019-07

од 25.11.2019. 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура  за трећи разред основне школе;

ћирилица

др Гордана Стојановић

650-02-00606/2019-07

од 20.1.2020.

„КЛЕТТ”

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00530/2019-07

од 28.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00596/2019-07

од 4.2.2020.

„ЕДУКА”

Музичка слагалица

музичка култура, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић;

Соња Цветковић

650-02-00522/2019-07

од 6.2.2020.

„ФРЕСКА”

 Чаробни свет музике

музичка култура за трећи разред основне школе;

ћирилица

др Гордана Илић

650-02-00598/2019-07

од 11.2.2020.

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00558/2019-07

од 11.2.2020.

„БИГЗ школство”

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Мила Ђачић

650-02-00589/2019-07

од 24.2.2020.
СЕДМИ РАЗРЕД

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7

 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00367/2019-07

од 16.12.2019.

Читанка 7

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Александар Јерков,

Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић

Граматика 7

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

Радна свеска 7, 

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић,

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00568/2019-07

од 13.1.2020.

Читанка 

за седми разред основне школе

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

Српски језик 

за седми разред основне школе

др Душка Кликовац

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00546/2019-07

од 17.1.2020.

Читанка 

са компакт диском за седми разред основне школе

Маријана Милошевић

Српски језик и језичка култура 

за седми разред основне школе

Сандра Рудњанин

„ГЕРУНДИЈУМ”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00603/2019-07

од 20.1.2020.

Одсјај, 

Читанка за седми разред основне школе

Снежана Божић,

Снежана Милосављевић Милић,

Јелена Јовановић,

Мирјана Боjанић Ћирковић

Одсјај израза,

Уџбеник српског језика за седми разред основне школе

Јелена Ковачевић,

Владан Гојковић

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00529/2019-07

од 20.1.2020.

Уметност речи, Читанка за седми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Дар речи, 

Граматика српског језика за седми разред основне школе

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић

Радна свеска 

уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за седми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић,

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00591/2019-07

од 28.1.2020.

Чаролија стварања, 

Читанка за српски језик  и књижевност за седми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Језичко благо,

Граматика за седми разред основне школе

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

У потрази за језичким и књижевним благом,

Радна свеска за српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Бошко Сувајџић

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00524/2019-07

од 28.1.2020.

Читанка, 

Српски језик  и књижевност за седми разред основне школе

Гордана Влаховић,

Јагош Влаховић

Српски језик и језичка култура, 

уџбеник са вежбањима за седми разред основне школе

др Јелена Журић,

др Јелена Ангеловски

Српски језик, 

радна свеска за седми разред основне школе

др Јелена Журић,

др Јелена Ангеловски,

Драгана Цуцић

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00525/2019-07

од 4.2.2020.

Плетисанка, 

Читанка за седми разред основне школе

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Граматика

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Весна Ломпар

Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Весна Ломпар

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Решења задатака, Радна свеска 7 уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Весна Ломпар

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00584/2019-07 

од 11.2.2020.

Читанка 7,

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Зорана Бошковић,

Милан Шиповац

С речи на дела 7,

Граматика српског језика за седми разред основне школе

Слободан Новокмет,

Весна Ђорђевић,

Јасмина Станковић,

Светлана Стевановић,

Јоле Булатовић

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„EDUCATIONAL
CENTRE”

Beste Freunde A2.1, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска са компакт диском)

Manuela Georgiakaki,

Elisabeth Graf Riemann,

Anja Schümann,

Christiane Seuthe

650-02-00436/2019-07

од 30.12.2019.

„EDUCATIONAL
CENTRE”

Companeros 2, шпански језик за седми и осми разред основне школе

трећа и четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник са радном свеском)

Francisca Castro,

Ignacio Rodero,

Carmen Sardinero

650-02-00413/2019-07

од 25.11.2019.

„EDUCATIONAL
CENTRE”

Progetto italiano junior 2, италијански језик за седми и осми разред основне школе

трећа и четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

T.Марин,

А. Албино

650-02-00430/2019-07

од 19.12.2019.

„EDUCATIONAL
CENTRE”

English Explorer 3, 

енглески језик за седми разред основне школе;

седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна  свеска, аудио компакт диск)

Аутори уџбеника:

Helen Stephenson,

Jane Bailey.

 

Аутор радне свеске:

Jane Bailey.

650-02-00435/2019-07

од 28.1.2020.

„EDUCATIONAL
CENTRE”

Wonderful World 4, 

енглески језик за седми разред основне школе;

 седма година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска)

Ауторски уџбеник :

National Geographic Learning

650-02-00437/2019-07

од 28.1.2020.

„ЕДУКА”

Over the Moon 7, енглески језик за седми разред основне школе, седма  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска са компакт диском)

Божидар Никић

650-02-00425/2019-07

од 25.11.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Контакте 7, 

немачки за седми разред основне школе, седма  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска са компакт диском)

Гордана Летић Глишић,

Светлана Пантелић

650-02-00402/2019-07

од 25.11.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радничок 7, руски језик за седми разред основне школе

седма  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска са компакт диском)

Људмила Поповић,

Јелена Гинић

650-02-00401/2019-07

од 25.11.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hallo, Freunde! 3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Гордана Летић Глишић,

Ранка Вујановић

650-02-00475/2019-07

од 26.12.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

¿Hablamos?, шпански језик за седми разред основне школе

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Анђелка Пејовић,

Маја Андријевић

650-02-00548/2019-07

од 10.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 Орбита 3, руски језик за седми разред основне школе, 

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Предраг Пипер,

Марина петковић,

Светлана Мировић

650-02-00481/2019-07

од 10.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Наш класс 3, 

руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења,  уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Лука Меденица,

Бранислав Николић,

Мира  Симеуновић

650-02-00480/2019-07

од 10.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hurra, wir lernen Deutsch! 3, 

немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит,

Иванка Фајфер Чогоровић

650-02-00482/2019-07

од 17.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Amici 3, 

италијански језик за седми разред основне школе

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Јасмина Стојковић,

Александра Блатешић

650-02-00491/2019-07

од 17.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Le monde de Léa et Lucas 3, 

француски језик за седми разред основне школе;

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Данијела Милошевић,

Милена Милановић

650-02-00547/2019-07

од 27.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Enjoying English, 

енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Катарина Ковачевић,

Jonathan Pendlebury

650-02-00446/2019-07

од 4.2.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Talk Talk, 

енглески језик за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

 Наталија Кантар

650-02-00447/2019-07

од 4.2.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Images de franse 7,

француски језик за седми разред основне школе;

седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, компакт диск и радна свеска)

Весна Фила,

Милица Гполубовић Тасевска

650-02-00492/2019-07

од 25.2.2020.

„DATA STATUS”

Amicci d’ Italia, италијански језик за седми и осми разред основне школе

трећа и четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Aутори уџбеника:

Elettra Ercolino,

T. Anna Pellegrino.

 

Аутори радне свеске:

Maddalena Bolognese,

Ivana Viappiani.

650-02-00478/2019-07

од 19.12.2019.

„DATA STATUS”

Prima Plus A2.2, немачки језик за седми разред основне школе, седма година учења и осми разред основне школе

четврта година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Frederike Jin,

Lutz Rohrmann

650-02-00451/2019-07

од 26.12.2019.

„DATA STATUS”

Prima Plus A2.1, немачки језик за шести  разред основне школе, шеста година учења и  седми разред основне школе,  

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Frederike Jin,

Lutz Rohrmann

650-02-00441/2019-07

од 26.12.2019.

„DATA STATUS”

Еspacio joven 360° A2.2, 

шпански језик за седми и осми разред основне школе,  

трећа и четврта година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник са дигиталним додатком и радна свеска)

Maria Carmen Cabeza Sánchez, 

Francisca Fernández Vargas,

Luisa Galán Martinez,

Amelia Guerrero Aragon,

Emilio Jose,

Marin Mora,

Liliana Pereyra Brizuela,

Francissco Fidel Riva Fernandez

650-02-00512/2019-07

од 10.1.2020.

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 3, француски језик за седми разред основне школе

трећа година учења 

и шести разред основне школе,

 шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са ДВД-ом и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Coleette Gibbe.

 

Аутор радне свеске:

Patricia Robert.

650-02-00442/2019-07

од 16.1.2020.

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 4, француски језик за седми разред основне школе, седма година учења и  осми разред основне школе,  четврта година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са ДВД-ом и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Coleette Gibbe.

 

Аутор радне свеске:

Patricia Robert

650-02-00443/2019-07

од 17.1.2020.

„DATA STATUS”

Диалог 3, 

руски језик за седми и осми разред основне школе; 

трећа и четврта година учења;

уџбенички комплет

( уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Урсула Бер,

др Рима Брајтшпрехер,

Катрин Бикова, 

Астрид Грундман,

Антје Мешке,

Хајко Сефелт,

др Мартин Шнајдер,

др Астрид Сајдел,

др Хајке Вапенханс

650-02-00562/2019-07

од 21.1.2020.

„DATA STATUS”

То the Top Plus 3,  

енглески језик за седми разред основне школе, седма  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00452/2019-07

од 4.2.2020.

„DATA STATUS”

Portal to English 3,  

енглески језик за седми разред основне школе, седма  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00453/2019-07

од 4.2.2020.

„DATA STATUS”

 Get tо the Top 3,  

енглески језик за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00449/2019-07

од 5.2.2020.

„KLETT”

Maximal 3,  

немачки језик за седми разред основне школе, трећа  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Аутори уџбеника:

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак Кемписти,

Дагмар Глик, Керстин Рајнке.

 

Аутори радне свеске:

Јулија Катарина Вебер, Лидија Шобер,

Сандра Хоман,

Дагмар Глик.

650-02-00531/2019-07

од 26.12.2019.

„KLETT”

Magnet neu 3,

немачки језик за седми разред основне школе, трећа  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Ђорђо Мота,

Весна Николовски

650-02-00528/2019-07

од 30.12.2019.

„KLETT”

Messages 3,  

енглески језик за седми разред основне школе, седма  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника:

Diana Goodey,

Noel Goodey, 

Miles Craven.

 

Аутори радне свеске:

Meredith Levy, 

Diana Goodey,

Noel Goodey.

650-02-00495/2019-07

од 26.12.2019.

„KLETT”

Конечно! 3, 

руски језик  за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, компакт диск и  радна  свеска)

Аутори уџбеника:

Кристине Амштајм Баман,

Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт Боровски,  Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић.

 

Аутори радне свеске:

Кристине Амштајм Баман,  Моника Брош, Данута Генч, Гизела Рајхерт Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић.

650-02-00535/2019-07

од 17.1.2020.

„KLETT”

Wir neu 3, 

немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и аудио компакт диск) 

Ђорђо Мота,

Драгана Боос

650-02-00498/2019-07

од 20.1.2020.

„KLETT”

Club@dos 3,

француски језик за седми разред основне школе;

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa)

Аутори уџбеника:

Aurélie Combriat,

Philippe Liria.

 

Аутор радне свеске:

Olivier Jurczk

650-02-00532/2019-07

од 28.1.2020.

„KLETT”

Et toi 3,

француски језик за седми разред основне школе;

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa)

Мари Жозе Лопез,

Жан Тјерн ле Буњек

650-02-00494/2019-07

од 28.1.2020.

„KLETT”

Eyes Open 3,  

енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и  радна  свеска)

Аутори уџбеника :

Ben Goldstein,

Ceri Jones, 

Vicki Anderson,

Eoin Higgins.

 

Аутори радне свеске:

Vicki Anderson,

Eoin Higgins.

650-02-00518/2019-07

од 5.2.2020.

„БИГЗ школство”

Deutsch! Das Will Ich! Немачки језик за седми разред основне школе, седма година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, компакт диск и  радна  свеска)

Марија Травица

650-02-00500/2019-07

од 10.1.2020.

„БИГЗ школство”

Footsteps 7, 

енглески језик за седми разред основне школе;

седма година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник са компакт диском и радна свеска)

Весна Тутуновић

650-02-00622/2019-07 

од 13.2.2020.

„АКРОНОЛО”

Discover English 4, енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Аутор уџбеника:

Liz Kilbey.

 

Аутор радне свеске:

Izabella Hearn

650-02-00538/2019-07

од 17.1.2020.

„АКРОНОЛО”

Wider World 3, енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свескa)

Аутори уџбеника:

Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor.

 

Аутор радне свеске:

Sheila Dignen

650-02-00540/2019-07

oд 16.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

English Plus 3 – Secon Edition, 

енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa)

Аутори уџбеника:

Ben Wetz,

Katrina Gormley.

 

Аутор радне свеске:

Kate Mellersh

650-02-00468/2019-07

од 28.1.2020.

„THE ENGLISH BOOK”

Project 4, Serbiан editon, 

 енглески језик за седми  разред основне школе;

седма година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Tom Hutchinson

650-02-00503/2019-07 

од 4.2..2020.

„ФРЕСКА”

Right on! 3,

 енглески језик за седми разред основне школе, 

седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa, три компакт диска)

Jenny Dooley

650-02-00516/2019-07 

од 5.2..2020.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Катарина Трифуновић

650-02-00357/2019-07

од 18.11.2019.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Корак даље, 

Ликовна култура за седми разред основне школе;

ћирилица

Бранка Мандић

650-02-00604/2019-07

од 13.1.2020.

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Миливоје Мишко Павловић

650-02-00549/2019-07

од 17.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00439/2019-07

од 17.1.2020.

ЕДУКА”

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Драган Ђорђевић,

Зоран Игњатовић

650-02-00483/2019-07

од 16.1.2020.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00565/2019-07

од 23.1.2020.

„KLETT”.

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00534/2019-07

од 20.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура 

за седми разред основне школе;

ћирилица

Рајка Бошковић

650-02-00628/2019-07

од 4.2.2020.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Маријана Савов Стојановић

650-02-00403/2019-07

од 12.12.2019.

„ЕДУКА”

Из музичке кутије, музичка култура за седми разред основне школе;

ћирилица

Борис Марковић

650-02-00504/2019-07 

од 17.1.2020.

„KLETT”

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић,

Биљана Лековић

650-02-00573/2019-07 

од 27.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

 Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00556/2019-07 

од 27.1.2020.

„БИГЗ школство”

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Марија Брајковић

650-02-00627/2019-07 

од 28.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура  

за седми разред основне школе;

ћирилица

др Гордана Стојановић,

Милица Рајчевић

650-02-00607/2019-07 

од 28.1.2020.

 

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Весна Димитријевић

650-02-00398/2019-07

од 16.12.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Историја, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Драгомир Бонџић,

Коста Николић

650-02-00431/2019-07

од 6.2.2020.

„БИГЗ школство”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Урош Миливојевић,

Весна Лучић,

Зоран Павловић

650-02-00624/2019-07

од 12.2.2020.

„ЕДУКА”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Милица Омрчен,

Невена Грбовић

650-02-00484/2019-07

од 24.2.2020.

„KLETT”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Радомир Ј. Поповић,

Емина Живковић,

Љиљана Недовић,

Александар Тодосијевић,

Сања Петровић Тодосијевић

650-02-00577/2019-07

од 24.2.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Александар Растовић,

др Предраг М. Вајагић,

Бранка Бечановић,

Бојана Лазаревић

650-02-00554/2019-07

од 24.2.2020.

„DATA STATUS”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Мирослав Филиповић

650-02-00560/2019-07

од 25.2.2020.

„ФРЕСКА”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Сузана Рајић,

Данка Леовац

650-02-00597/2019-07

од 25.2.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 7, 

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Чедомир Антић,

Мања Милиновић

650-02-00595/2019-07

од 25.2.2020.

 

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Географија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Марко В. Милошевић

650-02-00420/2019-07

од 10.1.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Географија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Славољуб Јовановић,

Невена Влајић

650-02-00630/2019-07

од 28.1.2020.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Географија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Драган Милошевић,

Мирослав Маркићевић

650-02-00557/2019-07

од 28.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

650-02-00618/2019-07

од 28.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија 7

за седми разред основне школе;

ћирилица

Милутин Тадић

650-02-00611/2019-07

од 5.2.2020.

„БИГЗ школство”

Географија,

уџбеник за 

седми разред основне школе;

ћирилица

Игор Лешчешен,

Слободан Зрнић,

Биљана Колачек,

Александра Јовичић

650-02-00626/2019-07

од 13.2.2020.

„DATA STATUS”

Географија 7,

уџбеник за 

седми разред основне школе;

ћирилица

Јелена Миланковић Јованов,

Дејана Ђурђевић

650-02-00581/2019-07

од 25.2.2020.

„KLETT”

Географија 7,

уџбеник за 

седми разред основне школе;

ћирилица

Тања Плазинић 

650-02-00620/2019-07

од 28.2.2020

 

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ЕДУКА”

Физика, 

уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за седми разред основне школе;

ћирилица

Нада Станчић

650-02-00485/2019-07

од 17.1.2020.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Физика 7

уџбеник за седми разред основне школе

Марина Најдановић Лукић,

Татјана Мишић,

Љубиша Нешић

650-02-00411/2019-07 

од 17.1.2020.

Физика 7

 збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Марина Најдановић Лукић,

Татјана Мишић,

Љубиша Нешић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 

за седми разред основне школе

Јован Шетрајчић,

Дарко Капор

650-02-00389/2019-07 

од 17.1.2020.

Физика,   

збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Бранислав Цветковић,

Јован Шетрајчић,

Милан Распоповић

„САЗНАЊЕ”

Физика 7

уџбеник за седми разред основне школе

Мићо М. Митровић

650-02-00583/2019-07

од 4.2.2020.

Практикум 

Физика 7,  збирка задатака и експерименталних вежби  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„KLETT”

Физика 7

уџбеник за седми разред основне школе

Марина Радојевић

650-02-00462/2019-07

од 4.2.2020.

Физика 7,   

збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Физика 7

уџбеник за седми разред основне школе

Милена Богдановић,

Александар Кандић,

Горан Попарић

650-02-00578/2019-07

од 5.2.2020.

Физика 7,  

збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Братислав Јовановић,

Срђан Зрнић

„БИГЗ школство”

Физика 7

уџбеник за седми разред основне школе

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Јелена Радовановић

650-02-00598/2019-07

од 24.2.2020.

Физика 7

 збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Радмила Тошовић

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

Математископ

Математика, 

уџбеник за седми разред основне школе

Владимир Стојановић

650-02-00493/2019-07 

од 20.1.2020.

Математика, 

збирка задатака за седми разред основне школе;

Никола Вигњевић,

Владимир Стојановић,

Гордана Поповић,

Наташа Алимпић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 7;

уџбенички комплет;

ћирилица

Никола Вигњевић

„KLETT”

Математика, 

уџбеник за седми разред основне школе

 

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00536/2019-07 

од 20.1.2020.

Математика, 

збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Сања Милојевић,

Ненад Вуловић

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика 

за седми разред основне школе

Синиша Јешић,

Јасна Благојевић

650-02-00552/2019-07 

од 28.1.2020.

Збирка задатака из математике 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Синиша Јешић,

Тања Њаради,

Јасна Благојевић

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика,

 уџбеник за седми разред основне школе

Мирјана Стојсављевић Радовановић,

Љиљана Вуковић,

Зорица Јончић

650-02-00566/2019-07 

од 28.1.2020.

Математика, 

збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 7,

 уџбеник за седми разред основне школе

Тамара Малић

650-02-00593/2019-07

од 12.2.2020.

Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Марија Микић,

Јелена Сузић

„БИГЗ школство

Математика 7,

 уџбеник са збирком задатака за седми разред основне школе

(први и други део)

Иван Анић,

Радоје Кошанин,

Јелена Савковић

650-02-00586/2019-07

од 25.2.2020.

„БИГЗ школство

Математика 7,

 уџбеник за седми разред основне школе

Радивоје Стојковић,

Јасминка Радовановић

650-02-00631/2019-07

од 27.2.2020.

Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Радивоје Стојковић,

Јасминка Радовановић,

Драгана Станојевић

 

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Биологија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Милица Маркелић,

Ива Лакић,

Катарина Зељић,

Невена Кузмановић

650-02-00404/2019-07

од 30.12.2019.

„БИГЗ школство”

Биологија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић

650-02-00514/2019-07

од 5.2.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе

(први и други део);

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00594/2019-07

од 11.2.2020.

„KLETT”

Биологија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Горан Корићанац,

Ана Ђорђевић,

Драгана Јешић

650-02-00526/2019-07

од 12.2.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 7 

за седми разред основне школе;

ћирилица

Весна Миливојевић,

Томка Миљановић,

Тихомир Лазаревић,

Тијана Прибићевић

650-02-00553/2019-07

од 13.2.2020.

„DATA STATUS

Биологија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

др Немања Рајчевић,

Гордана Ковачевић

650-02-00580/2019-07

од 24.2.2020.

 

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Хемија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе

Маја Шумар Ристовић

650-02-00488/2019-07

од 20.1.2020.

Хемија 7, 

збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„БИГЗ школство”

Хемија , 

уџбеник за седми разред основне школе

Миомир Ранђеловић,

Мирјана  Марковић

650-02-00578/2019-07

од 23.1.2020.

Хемија,

радна свеска са 

збирком задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„ГЕРУНДИЈУМ”

Хемија 

за седми разред основне школе

Јасна Адамов,

Наталија Макивић,

Станислава Олић Нинковић

650-02-00555/2019-07

од 27.1.2020.

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Хемија 7 , 

уџбеник за седми разред основне школе

Татјана Недељковић,

Драгана Анђелковић

650-02-00579/2019-07 

од 4.2.2020.

Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„KLETT”

Хемија 7 , 

уџбеник за седми разред основне школе

Незрина Миховић,

Милош Козић,

Невена Томашевић,

Драгица Крвавац,

Милан Младеновић

650-02-00599/2019-07 

од 5.2.2020

Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„ЕДУКА”

Хемија 7 , 

уџбеник за седми разред основне школе

Даница Павловић,

Данијела Малинар

650-02-00523/2019-07 

од 12.2.2020

Хемија 7, лабораторијске вежбе са збирком задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT”

Техника и технологија 7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00572/2019-07

од 4.2.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 

 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање са упутством);

ћирилица

Аутори уџбеника:

Иван Ђисалов,

Дијана Каруовић,

Иван Палинкаш.

 

Аутори збирке материјала:

Иван Ђисалов,

Драган Урошевић.

650-02-00464/2019-07

од 12.2.2020.

„БИГЗ школство”

Техника и технологија 

 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и конструкторски материјали);

ћирилица

Данило Шешељ, 

Петко Андрић

650-02-00625/2019-07

од 24.2.2020.

„М&Г ДАКТА”

Техника и технологија 7 

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

Аутори уџбеника:

Милан Санадер,

Гордана Санадер,

Рада Радаковић, 

Весна Шимшић, 

Жељен Шимшић.

 

Аутори материјала за конструкторско обликовање:

Милан Санадер,

Гордана Санадер.

650-02-00590/2019-07 

од 25.2.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Техника и технологија,

уџбеник за седми разред основне школе

Иван Тасић,

Миодраг Ковачевић

650-02-00489/2019-07 

од 26.2.2020.

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника 

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Информатика и рачунарство 

за седми разред основне школе;

ћирилица

Милош Папић,

Далибор Чукљевић

650-02-00363/2019-07

од 16.12.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Информатика и рачунарство 

за седми разред основне школе;

ћирилица

Марина Лакчевић,

Александра Иванов

650-02-00414/2019-07

од 17.1.2020.

„БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство 7, 

уџбеник  за седми разред основне школе;

ћирилица

Зорица Прокопић,

Јелена Пријовић

650-02-00499/2019-07

од 5.2.2020.

„DATA STATUS”

Информатика и рачунарство 

за седми разред основне школе;

ћирилица

John Andrew Bios

650-02-00561/2019-07

од 11.2.2020.

„KLETT”

Информатика и рачунарство 7, 

уџбеник  за седми разред основне школе;

ћирилица

Светлана Мандић

650-02-00574/2019-07

од 12.2.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Информатика и рачунарство 

за седми разред основне школе;

ћирилица

Маја Тодоровић,

Вела Чоја,

Горан Станојевић

650-02-00605/2019-07

од 24.2.2020.

„ЕДУКА”

Информатика и рачунарство, 

уџбеник  за седми разред основне школе;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00521/2019-07

од 27.2.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство, 

уџбеник  за седми разред основне школе;

ћирилица

Дијана Каруовић,

Ерика Елеван

650-02-00517/2019-07

од 27.2.2020.Број: 650-02-00019/2019-07

 

У Београду, 5.3. 2020. године

МИНИСТАР

 

Младен Шарчевић